Year 2015, Volume 5 , Issue 9, Pages 89 - 102 2015-04-15

İNOVASYONEL TURİZM: ÇİN ÖRNEĞİ
Innovational Tourism: The Case of China

Cem IŞIK [1] , Neslihan SERÇEOĞLU [2]


Bugün, istihdama, dış ödemeler dengesine, milli gelire, ekonominin diğer sektörlerine, ülke gelirlerine katkısı veçarpan etkisi ile turizm dünyanın en dinamik sektörlerinin başında gelmektedir. Son yıllardaki ekonomik gelişimiyle dünyada önemli bir küresel aktör haline gelen Çin bu dinamizmini turizm sektörüne de taşıdığı görülmektedir. Bu perspektiftençalışmanın amacını Çin turizmini inovasyonyaklaşımıyla irdelemek ve araştırmacıların dikkatini bu yöne çekmektir.

Today, tourism that contribute to employment, the balance of foreign payments, GDP, other sectors of the economy, acountry’sinco me and with multiplier effect is one of the most dynamic sector in the World. In recent years, China has emerged as a major global economic player in the world and committed to carrying forward its experience to tourism sector. From this perspective, the purpose of thestudy to examine Chinesetourism by theinnovation approach and shift researchers’ attention to this direction.

 • Akyüz, M. (2014). Örgütlerde İnovasyon ve Değişim Yönetimi Hakkında Nitel Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Arısoy, E., Bayar, G. ve Soranlar, B. (2004). Asya’nın Devi: Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Ticaret Dergisi, 32, Temmuz, 1-17.
 • Arslan, A. ve Akgöz, E. (2015). Çin Turizm Pazarında Türkiye’nin Yeri Üzerine Bir Değerlendirme: Çin Dış Turizm Kalite Hizmet Sertifikası, I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler, 28-30 Mayıs, ss. 796-805, Konya.
 • Brunner, N. (1969). Çin Ekonomisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (Çeviren: Ahmet Y. Gökdere), 26, 3-4, s.301-336. Flores, T. Krakowsky, G. ve Simmons, J. (2003). Productivity Growth in China, 1961-1999, PublicPolicy 556: Macroeconomics, ss. 1-21.
 • Gülboy, B. (2001). Çin’in Gölgesinde Uzak Doğu Asya, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Işık, C. ve Keskin, G., (2013) BilgiEkonomilerinde Rekabet Üstünlüğü Oluşturulması Açısından İnovasyonun Önemi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 1, ss.41-57.
 • Kozak, M. A., (2002) Genel Turizm Bilgisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN: 975.06.0100.9
 • Liu, A. ve Wall, G. (2005). Human Resources Development in China, Annals of TourismResearch, 32, ss.689-710.
 • Li, X. R.,Lai, C., Harrill, R., Kline, S., veWang, L. (2011), Wheneastmeetswest: An exploratorystudyon Chineseoutboundtourists’ travelexpectations, Tourism Management, 32, 741-749.
 • McGregor, J. (2010), China’s Drive forIndegenousInnovation, A web of IndustrialPolicies, Global RegulatoryCooperation Project, U.S. Chamber of Commerce, July 28.
 • Qian, Y. (1999). TheProcess of China’s Market Transition (1978-1998): TheEvolutionary, HistoricalandComparativePerspectives, Stanford University, s.34.
 • Sparks, B.vePan, G. W. (2009).ChineseOutboundTourists: UnderstandingTheirAttitudes, ConstraintsandUse of Information Sources, Tourism Management, 30, 483-494.
 • Şimşek, M. (2006). Değişen Dünya Koşullarında Çin Halk Cumhuriyeti ve Dış Ticaret Bakımından Türkiye-Çin Arasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26, ss. 1-24.
 • Tahir, Z. (2004). Çin Halk Cumhuriyeti’nde Turizmin Gelişimi ve Geleceğe Yönelik Hedefler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Walder, A. G. (2002). IncomeDeterminationand Market Opportunity in Rural China, 1978-1996, Journal ofComporativeEconomics, 30, ss. 354-375.
 • İnternet kaynakları travelchinaguide.com
 • http://www.cnto.org/, ChinaNationalTourist Office
 • WTCF, World TourismCitiesFederation
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Cem IŞIK (Primary Author)

Author: Neslihan SERÇEOĞLU

Dates

Publication Date : April 15, 2015

Bibtex @research article { busbed403074, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {89 - 102}, doi = {}, title = {İNOVASYONEL TURİZM: ÇİN ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {IŞIK, Cem and SERÇEOĞLU, Neslihan} }
APA IŞIK, C , SERÇEOĞLU, N . (2015). İNOVASYONEL TURİZM: ÇİN ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (9) , 89-102 . Retrieved from http://busbed.bingol.edu.tr/en/issue/29507/403074
MLA IŞIK, C , SERÇEOĞLU, N . "İNOVASYONEL TURİZM: ÇİN ÖRNEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2015 ): 89-102 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/issue/29507/403074>
Chicago IŞIK, C , SERÇEOĞLU, N . "İNOVASYONEL TURİZM: ÇİN ÖRNEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2015 ): 89-102
RIS TY - JOUR T1 - İNOVASYONEL TURİZM: ÇİN ÖRNEĞİ AU - Cem IŞIK , Neslihan SERÇEOĞLU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 102 VL - 5 IS - 9 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İNOVASYONEL TURİZM: ÇİN ÖRNEĞİ %A Cem IŞIK , Neslihan SERÇEOĞLU %T İNOVASYONEL TURİZM: ÇİN ÖRNEĞİ %D 2015 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD IŞIK, Cem , SERÇEOĞLU, Neslihan . "İNOVASYONEL TURİZM: ÇİN ÖRNEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 9 (April 2015): 89-102 .
AMA IŞIK C , SERÇEOĞLU N . İNOVASYONEL TURİZM: ÇİN ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 5(9): 89-102.
Vancouver IŞIK C , SERÇEOĞLU N . İNOVASYONEL TURİZM: ÇİN ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 5(9): 102-89.