Articles


N. DÖNMEZ USTA, E. TURAN GÜNTEPE
Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Programlama Araçlarına İlişkin Deneyimlerinin İncelenmesi, Amasya Education Journal, (2019)
N. DÖNMEZ USTA, E. TURAN GÜNTEPE
THE EFFECT OF DIGITAL GAME DESIGN ON LEARNING, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
N. DÖNMEZ USTA, E. TURAN GÜNTEPE
ÖĞRENME ORTAMINDA QR KOD DESTEKLİ MATERYALLERİN KULLANIMI, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2019)
E. ÜLTAY, N. ÜLTAY, N. DÖNMEZ USTA
Examination of The Lesson Plans According to The 5E Learning Model and REACT Strategies for “Simple Electric Circuits” Prepared by The Classroom Teacher Candidates, Kastamonu Education Journal, (2018)
E. TURAN GÜNTEPE, N. DÖNMEZ USTA
Educational Computer Games: Perspective of Pre-School Prospective Teachers, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2017)
E. TURAN GÜNTEPE, N. DÖNMEZ USTA
Evaluation of Infographic Developed by Prospective Teachers, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
N. Ültay, E. Ültay, N. Dönmez Usta
Öğretmen Adaylarının Asit ve Bazlar Konusunda Çalışma Yaprakları Geliştirebilme Yeterlikleri, Erzincan University Journal of Education Faculty, (2016)
N. DÖNMEZ USTA, Ü. DURUKAN, Y. HACIOĞLU
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının “Teknoloji” Algıları, Journal of Computer and Education Research, (2016)
N. DÖNMEZ USTA, F. KARSLI, Ü. DURUKAN
Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi, Mersin University Journal of the Faculty of Education, (2016)
N. ÜLTAY, N. DÖNMEZ USTA
Investigating Prospective Teachers’ Ability to Write Context-Based Problems / Öğretmen Adaylarının Bağlam Temelli Problem Yazabilme Becerilerinin Belirlenmesi, Journal of Theory and Practice in Education, (2016)
N. USTA, N. ÜLTAY
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının “Kimya” Metaforlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, (2015)
H. YAVUZ MUMCU, N. DÖNMEZ USTA
Öğretmen Adaylarının Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları, Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, (2015)
N. USTA, G. KASAP
STUDIES IN FORCE AND MOTION TURKEY FOR THE PERIOD 2000-2012, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, (2013)