Articles


M. YAŞAR, A. BAYDAŞ, Ş. ÇELİK
DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING THE PREFERENCES OF YOUTH FOR PURCHASING NEW PRODUCTS: APPLICATION OF CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS, Bingol University Journal of Economics and Administrative Sciences, (2020)
İ. AYDEMİR, M. YAŞAR
DEMOGRAFİK DEĞİŞİM KURAMININ SAĞLIK, HASTALIK VE SAĞLIK HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ, Journal of Social Sciences Institute, (2020)
M. YAŞAR, A. BAYDAŞ
EVALUATION OF ADVERTISEMENT EFFECT WITH THE PERSPECTIVE OF CONSUMERS, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2020)
A. BAYDAŞ, M. YAŞAR
MARKA ÖZELLİKLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATINALMA KARAR SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
A. BAYDAŞ, M. YAŞAR
AN APPLIED RESEARCH ON DETERMINATION OF ADVERTISING AND EFFECTIVE ADVERTISING COMPONENTS, International Journal of Western Black Sea Social and Humanities Sciences, (2019)
A. BAYDAŞ, M. YAŞAR
VERİMLİLİK AÇISINDAN KİŞİSEL SATIŞ VE SATIŞ GELİŞTİRMENİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: ÖRNEK BİR ÇALIŞMA, Journal of Social Sciences Institute, (2018)
A. BAYDAŞ, M. YAŞAR
AN EMPIRICAL STUDY TO DETERMINE THE EFFECT OF PACKAGING ON PURCHASE BEHAVIOUR, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2018)
M. YAŞAR, A. BAYDAŞ
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN E-TİCARETTEN ALIŞVERİŞ MEMNUNİYETİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Journal of Social Sciences Institute, (2017)
M. GÜVEN, M. YAŞAR
TOTAL QUALITY MANAGEMENT AND IMPORTANCE OF TECHNOLOGY FOR BUSINESS ORGANISATIONS, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017)