1. Avrupa Birliği Çevre Politikaları ve Çevre Eylem Programları Üzerine Bir İnceleme (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310635)
  2. Serahsî’ye Göre İcmâ’nın Meşruiyeti (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310598)
    • 1 (current)