1. BİNGÖL BAL BORSASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/31818/334952)
 2. Bingöl İli’nde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Faaliyetleri (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310639)
 3. KOSGEB DESTEKLERİNİN, DESTEKLERİ KULLANAN İŞLETMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİNGÖL İLİ UYGULAMASI (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/33249/365207)
 4. Bingöl İli’nde Nüfus ve Yerleşmelerin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310604)
 5. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerine Yönelik Tutum Ve Davranışları (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/321763)
 6. DİN GÖREVLİLERİNİN KATILIM BANKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI: BİNGÖL’DE AMPİRİK BİR UYGULAMA (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/31818/327862)
 7. Fıkha Adanmış Bir Ömür: Abdulaziz Beki Hayatı, Eserleri ve Fıkhî Görüşleri (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29504/328654)
 8. Avrupa Birliği Çevre Politikaları ve Çevre Eylem Programları Üzerine Bir İnceleme (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310635)
 9. SUBLİMİNAL MESAJLAR VE GIDA TÜKETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/31818/313571)
 10. İMALAT İŞLETMELERİNDE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: BIST100 ÖRNEĞİ (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/33249/364139)
 11. Kalkolitik Çağda Doğu Anadolu Bölgesi Madenciliğinin Başlangıç Evreleri (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310646)
 12. SERMAYE YAPILARININ BELİRLENMESİNDE FİNANSAL HİYERARŞİ TEORİSİ VE ÖDÜNLEŞME TEORİSİ: İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/33249/365116)
 13. Örgüt Dışından Yönetici Atamalarının Motivasyona Etkileri Algısı: İşkur Örneği (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29504/328660)
 14. MUHASEBE HATA VE HİLELERİ ÜZERİNDE İÇ KONTROLÜN ROLÜ (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/33249/361831)
 15. İSTANBUL YAPILARINDA KARAMÜRSEL OD TAŞININ KULLANIMINA DAİR BAZI TESPİTLER (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/31818/331373)
 16. ÜRÜN TASARIMINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ALGILAMASI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: MALATYA ÖRNEĞİ (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/33249/354836)
 17. AKDENİZ ÜLKELERİNDE TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/31818/323103)
 18. SİMKO AĞA İSYANININ TÜRK-İRAN İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (1905-1930) (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/31818/325449)
 19. Elazığ İli, Sarıyakup Köyü Tarihi (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29504/328648)
 20. ALİ AHMED BÂKESÎR’İN ŞAİRLİĞİ VE SERBEST ŞİİR HAREKETİ İÇİNDEKİ YERİ (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/31818/322998)