1. ORTADOĞU ÜLKELERİNİN KAMU YÖNETİMLERİNDE BİLGİ ERİŞİMİNİN HUKUKSAL ALTYAPISI ÜZERİNE BİR İNCELEME: YASAL DÜZENLEMEYE GİTMEYEN ÜLKELER (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/33249/334922)
  2. Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi: Küresel Finansal Krizin Öğrettikleri (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29504/328642)
  3. Ortaçağda Kafkasya Türk Şehirlerinde Esnaf Teşkilatları (Tebriz Örneği) (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310603)
  4. İbn Sa‘d’ın Hadisçiliği (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310595)
  5. Elazığ İli, Sarıyakup Köyü Tarihi (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29504/328648)
    • 1 (current)