1. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerine Yönelik Tutum Ve Davranışları (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/321763)
 2. KOSGEB DESTEKLERİNİN, DESTEKLERİ KULLANAN İŞLETMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİNGÖL İLİ UYGULAMASI (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/33249/365207)
 3. OSMANLI MALİ SİSTEMİNDE İRÂD-I CEDİD HAZİNESİ VE MUHASEBE KAYITLARI (1799-1800) (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/33249/369254)
 4. Amerika Siyaset Felsefesinde Adalet, Eşitlik Ve Özgürlük Sorunu John Rawls Ve Ronald Dworkin Modeli (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310593)
 5. MUHASEBE HATA VE HİLELERİ ÜZERİNDE İÇ KONTROLÜN ROLÜ (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/33249/361831)
 6. Lev Shestov’un Atina Ve Kudüs Eserinde Aklın Çöküşü (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310590)
 7. Kırgızistan’ın Celal-Abad Şehrinde Mezarlık ve Ziyaret Yerleri İle İlgili Halk İnançları (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29504/328655)
 8. BİNGÖL BAL BORSASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/31818/334952)
 9. İMPARATORLUKTAN KÜRESELLEŞMEYE DİL VE İKTİDAR (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/31818/333790)
 10. KÂTİP RÜSTEMZÂDE ABDÜLHAMİD EFENDİ’NİN MEKTUPLARI (1924-1966) (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/31818/311426)
 11. SERMAYE YAPILARININ BELİRLENMESİNDE FİNANSAL HİYERARŞİ TEORİSİ VE ÖDÜNLEŞME TEORİSİ: İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/33249/365116)
 12. Belçika’da Türkçe Öğretiminin Sorunları ve Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarına Eleştirel Bir Yaklaşım (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29504/328669)
 13. Öğrencilere Yönelik Stratejik Hayati Kararlar Verirken Kavramsal Psikolojik Model (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29504/328633)
 14. SUBLİMİNAL MESAJLAR VE GIDA TÜKETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/31818/313571)
 15. LOJİSTİK FİRMALARINDA TEKNOLOJİ KULLANIMI: TR A1 BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/33249/310062)
 16. İngiliz Edebiyatının Toplumsal Misyonu ve Sömürgecilik (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310636)
 17. TOPLUMSAL HAREKETLİLİK BAĞLAMINDA 6-7 EYLÜL 1955 OLAYLARININ SOSYOLOJİK ANALİZİ (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/31818/337105)
 18. BATI AVRUPA TÜRK ÂŞIKLIK GELENEĞİ’NDE ERZURUMLU OZAN ÇELEBİ VE ŞİİRLERİ (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/31818/334995)
 19. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİNİN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/33249/341486)
 20. SİMKO AĞA İSYANININ TÜRK-İRAN İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (1905-1930) (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/31818/325449)