1. Avrupa Birliği Çevre Politikaları ve Çevre Eylem Programları Üzerine Bir İnceleme (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310635)
 2. MİLLİ GÖRÜŞ PARTİLERİNİN PROGRAMLARININ DIŞ POLİTİKA ANALİZİ (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/33249/349809)
 3. Öğrencilere Yönelik Stratejik Hayati Kararlar Verirken Kavramsal Psikolojik Model (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29504/328633)
 4. İMPARATORLUKTAN KÜRESELLEŞMEYE DİL VE İKTİDAR (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/31818/333790)
 5. İMALAT İŞLETMELERİNDE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: BIST100 ÖRNEĞİ (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/33249/364139)
 6. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİNİN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/33249/341486)
 7. EXPERIMENTAL MARKETING IN HOTEL OPERATIONS (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/33249/348950)
 8. Yeni İslam Yasası Ve Toplumsal Katılımcılık Perspektifinden Avusturya İslam Toplumu (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310596)
 9. Agatha Christie’nin Bazı Polisiye Romanlarındaki Akıl Yürütmeler Üzerine (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29504/328652)
 10. İbn Sa‘d’ın Hadisçiliği (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310595)
 11. TOPLUMSAL HAREKETLİLİK BAĞLAMINDA 6-7 EYLÜL 1955 OLAYLARININ SOSYOLOJİK ANALİZİ (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/31818/337105)
 12. Bingöl İli’nde Nüfus ve Yerleşmelerin Yükselti Basamaklarına Göre Dağılışı (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310604)
 13. Ortaçağda Kafkasya Türk Şehirlerinde Esnaf Teşkilatları (Tebriz Örneği) (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310603)
 14. Bulanık-Malazgirt (Muş) Havzası’nın İklim Özellikleri (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29504/328635)
 15. Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi: Küresel Finansal Krizin Öğrettikleri (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29504/328642)
 16. Okullarda Şiddet ve Zorbalık: Risk Faktörleri, Koruma, Önleme ve Müdahale Hizmetleri: Konya Örneği (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29504/328657)
 17. İngiliz Edebiyatının Toplumsal Misyonu ve Sömürgecilik (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29047/310636)
 18. CUMHURİYET DÖNEMİNDE TOPLUMCU GERÇEKÇİ ŞİİRİN SERÜVENİ (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/31818/335707)
 19. ORTADOĞU ÜLKELERİNİN KAMU YÖNETİMLERİNDE BİLGİ ERİŞİMİNİN HUKUKSAL ALTYAPISI ÜZERİNE BİR İNCELEME: YASAL DÜZENLEMEYE GİTMEYEN ÜLKELER (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/33249/334922)
 20. Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Şiirlerinde Ölüm (http://busbed.bingol.edu.tr/issue/29504/328674)