Dergi Hakkında

Merhaba…

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, bahar ve güz dönemi olmak üzere yılda iki defa çıkarılan ulusal hakemli bir dergi olarak ilk sayısını 2011 bahar döneminde yayımlamıştır. Sosyal ve Beşeri Bilimlerin her alanında özgün, yayımlanmamış, yayımlanmak üzere başka yere gönderilmemiş, makale, kitap kritiği, çeviri, derleme ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaların bilim alemine sunulması amacıyla kurulmuştur.Halen Asos, Ebsco, Google Scholar, Tübitak-TR-Dizin, Sobiad ve diğer bazı indekslerce taranan uluslararası bir dergidir. DergiPark üzerinden uluslararası DOI numarası ve açık erişim politikası ile dijital olarak ve ayrıca basılı şekliyle yayımlanmaktadır. İlk sayısından bugüne kesintisiz olarak faaliyetlerini sürdürmüş, benzerleri arasında önemli bir yer edinmiştir. Dergimize gelen her inceleme, Turnitin intihal programında taranmaktadır. Editörlerin, hakemlerin ve yazarların, uluslararası yayım etik kurallarına uyması ve makalelerin yazım kurallarına uyumlu olması zorunluluğu vardır. 

Yayımlanmak üzere çalışmalarını göndermiş olan yazarlar, yazıları ile ilgili telif haklarını zorunlu olarak Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne devretmiş sayılırlar. Yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez. Yazarların değerlendirmeleri, dergimizin resmi görüşü olarak kabul edilemez. Çalışmaların her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. Araştırma ürünleri için etik kurul raporu gerekmiş ise, inceleme üzerinde bu raporun alınmış olduğu kaydedilmelidir. Araştırma ile ilgili intihal, atıf manipülasyonu, sahte veri uydurma vb. suiistimallerin tespit edilmesi halinde yayım ve etik ilkelerine göre davranılır. Bu durumda çalışmanın yayımlanmasını önlemek, yayımdan kaldırmak ya da başka işlemler yapmak için gerekli her türlü adımlar atılır.

Dergimiz, 2016 yılından itibaren Türkçe, İngilizce ve Arapça makalelerin yayımlandığı, uluslararası hakem, bilim ve yayım kurulu üyesine sahip, akademik teşvik ve doçentlik başvurularında kabul edilen uluslararası alan indeksli bir dergi unvanını kazanmıştır. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler intihal programında taranmak suretiyle değerlendirmeye alınmaya başlanmıştır. Asos ve Ebsco veri tabanlarınca indekslenmekte iken, aynı yılın ilk yarısında çıkarılan 11. sayısından geçerli olmak üzere TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından TR DİZİN’i yapılacak bir dergi olarak kabul edilmiştir. Bu arada Google Scholar ve başka dizinler tarafından da takip edilmeye başlanmıştır. On ikinci sayısından itibaren, Türkçe web sayfası yanında, İngilizce ve Arapça ara yüzleri açılmıştır. Ayrıca her sayının sonuna Türkçe, İngilizce ve Arapça yazım kuralları konulmuştur. Makalelerin başına geliş ve kabul tarihleri eklenmiştir. Sayı bazında makale son kabul tarihleri ilan edilmiştir. Bu bağlamda Güz sayısı için Ağustos ayı sonu; Bahar sayısı için Şubat ayı sonu belirlenmiştir.

Dergimiz, 2017 bahar döneminde çıkarılan 13. sayısından itibaren Türkçe ve İngilizce ara yüzlü ve açık erişimli olarak DergiPark üzerinden yayımlanmaya başlamıştır. Sosyal Bilimler Atıf Dizini SOBİAD tarafından taranması kabul edilmiştir. Kaynak gösteriminde uluslararası APA sistemine geçilmiştir. Dizinlemeye kabul edildikten sonra, ilk defa 14. sayısı ULAKBİM-TR Dizin logosu ve CrossRef uluslararası makale kimlik kodu DOI numarası ile yayımlanmıştır.  Son olarak uluslararası Çevrimiçi Bilgisayar Kütüphanesi demek olan  Online Computer Library Center, Inc. (OCLC)   WorldCat’e OCLC: 759061716 numarası ile üye olunmuştur. Ayrıca dergimiz, Creative Commons ile lisanslanmak suretiyle dergimizde yayımlanan makalelerin paylaşımı, kaynak gösterimi ve yayımlanmasında dergi ve yazar haklarını korumaya almıştır.

2018 yılı bahar döneminden itibaren makaleler, uluslararası yazar kimlik numarası ORCİD ile yayımlanmaya başlamıştır. Geldiğimiz seviye elbette son çizgi değildir ve daha yapılabilecek pek çok şey vardır. Bundan sonra da daha kaliteli ve başka uluslararası indekslerce taranan bir dergi olma yönündeki çalışmalarımız devam edecektir. Dergimize gösterilen ilgi, bu yönde bizleri teşvik edici olmuştur. 

Odak ve Kapsam

BUSBED, bahar (Nisan) ve güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda iki defa çıkarılan akademik, uluslararası ve hakemli bir dergidir.

Dergimizde aşağıdaki alanlarda üretilen akademik makaleler yayımlanır. 

İktisat, Sosyoloji, Siyaset Bilimi, İşletme, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretimi, Felsefe, Coğrafya, Eğitim Bilimleri,  Hukuk, Sanat Tarihi, Arkeoloji, İletişim Bilimleri, Dil Bilimi, Müzik, Güzel Sanatlar, Turizm,  Uluslararası İlişkiler,  Maliye, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Teoloji. 


Sahibi / Owner:

(Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına)

(Of Behalf of Bingol University Social Sciences Institute)

نيابتا عن جامعة بينكول معهد العلوم الاجتماعية

Prof. Dr. Yaşar BAŞ

Editörler / Editors / المحررون

Prof. Dr. Yaşar Baş

Dr. Öğr. Üyesi Fikret Osman

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Gider

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Kaçer

Yayın Kurulu / Editorial Board / هيئة التحرير

Prof. Dr. Abdullah Taşkesen

Prof. Dr. Ahmet Gürbüz

Prof. Dr. Ali Abouzeid

Prof. Dr. Ali Ahmed İbrahim Al-Tayiş

Prof. Dr. Hakan Olgun

Prof. Dr. Hasan Çiftçi

Prof. Dr. Hikmet Tan

Prof. Dr. Muammer Erdoğan

Prof. Dr. Orhan Başaran

Prof. Dr. Liubov Pomytkina

Prof. Dr. Tofiq Abdülhasanlı

Prof. Dr. Sait Patır

Prof. Dr. Şahabettin Yalçın

Doç. Dr. Cihat Yaşaroğlu

Doç. Dr. Flaudette May Datuin

Doç. Dr. Hiroyuki Ogasawara

Doç. Dr. Ioana Tudor

Doç. Dr. Kazuaki Sawai

Doç. Dr. Mehmet Zahir Ertekin

Dr. Öğr. Üyesi Beşir Koç

Dr. Öğr. Üyesi Emine Yeşim Bedlek

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Bars

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Seyman Önder

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Keleş

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkut

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Taşkın

Dr. Öğr. Üyesi Vedat Avci

Dr. Hakim Abdurrahman Zübeyr el-Babirî

Dr. Rudramma Siddheshwar Hiremath

Dr. Tahir Aşirov

Redaktörler / Redactors / المدقّقون

Arş. Gör. Dr. Ahmet Koçak (Türkçe), Arş. Gör. Adnan Aydıntürk (İngilizce)

E-Dergi Teknik Sorumlusu / Technical Administrated of e-Journal / الموظف الفني

Arş. Gör. Ozan Can Akpınar

Web ve Yazışma Adresi / Web and Correspondence Adress / العنوان البريدي للمجلّة

http://dergipark.gov.tr/busbed / http://busbed.bingol.edu.tr/

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100-BİNGÖL

Tel.: 0 (426) 215 00 17 Faks: 0 (426) 215 00 72 e-posta: sbe.bingoldergi@bingol.edu.tr

Dergi Tasarım / Journal Design 

Zafer Medya Grup

Basım Yeri / Place of Publication / مكان النشر

Zafer Medya Grup

Muratpaşa Mah. Yenikapı Cad. Yakutiye/ERZURUM • 0 442 234 22 85