Bingöl University Journal of Social Sciences Institute
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1309-6672 | e-ISSN 2618-6322 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Bingol University | http://busbed.bingol.edu.tr


THE PRINCIPLES OF THE PUBLICATION

This international peer-reviewed journal is published at least as two issues in a year.

Original articles written in Turkish, Arabic or English in the area of social sciences are published in this journal. Articles are published after being approved by the editorial and advisory boards.

All writers are responsible for the content of the articles.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form without referring the name of the journal.

Bingöl University Journal of Social Sciences Institute

ISSN 1309-6672 | e-ISSN 2618-6322 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Bingol University | http://busbed.bingol.edu.tr
Cover Image


THE PRINCIPLES OF THE PUBLICATION

This international peer-reviewed journal is published at least as two issues in a year.

Original articles written in Turkish, Arabic or English in the area of social sciences are published in this journal. Articles are published after being approved by the editorial and advisory boards.

All writers are responsible for the content of the articles.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form without referring the name of the journal.

Issue 21 - Apr 27, 2020
 1. JUSTICE: THE DIALECTIC UNITY OF COMEDY AND TRAGEDY
  Pages 11 - 20
  Funda GÜNSOY
 2. KERKÜKLÜ ŞEYH MUHAMMED SALİH EFENDİ’NİN SULTAN ABDÜLAZİZ CÜLÛSİYESİ
  Pages 21 - 44
  Mahmut GİDER, Hemın Omar AHMAD
 3. KUTADGU BİLİG’DEKİ ÖNERMELER ÜZERİNE KLASİK MANTIK AÇISINDAN BİR İNCELEME
  Pages 45 - 62
  Fikret OSMAN
 4. A CASE STUDY ON THE USES OF BAND APP AT A SOUTH KOREAN UNIVERSITY
  Pages 63 - 86
  Hasan TINMAZ
 5. A QUALITATIVE INVESTIGATION INTO EFL PRE-SERVICE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARD ENGLISH PRONUNCIATION AND THE EVALUATION OF THEIR PHONOLOGICAL AWARENESS, PROBLEMS AND DIFFICULTIES
  Pages 87 - 106
  Canan AKSAKALLI, Oktay YAĞIZ
 6. MANTIKTA NİCELEME
  Pages 107 - 120
  Gülümser DURHAN
 7. KAMU YÖNETİMİ ÇALIŞMALARINDA YÖNETİŞİM
  Pages 121 - 136
  Veysel ERAT
 8. ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÖRGÜTSEL SİNİZM ARASINDAKİ İLİŞKİ: ULUSAL YAZINDA BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
  Pages 137 - 172
  Seval AKSOY KÜRÜ
 9. TÜRKİYE SİYASETİNDE YENİ PARTİLERİN SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 173 - 202
  Emre SAVUT
 10. THOMAS HOBBES’DA EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK SORUNU: DOĞA YASASI TEMELİNDE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 203 - 220
  Bekir GEÇİT
 11. EĞİTİM FELSEFESİ PERSPEKTİFİNDEN DİJİTALLEŞME VE EĞİTİM 4.0
  Pages 221 - 238
  Ahmet ALKAYIŞ
 12. CULTURAL IDENTITY IN BELOVED
  Pages 239 - 252
  Ayşegül ELÇİ
 13. ALGILANAN YENİLİKÇİLİK, İŞLETMEYE DUYULAN GÜVEN VE MARKA SADAKATİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 253 - 276
  Vural ÇAĞLIYAN, Nahit YILMAZ
 14. OSMANLI İŞÇİ TARİHİNE BİR BAKIŞ: THE ORIENTAL CARPET MANUFACTURERS LIMITED’İN [ŞARK HALI KUMPANYASI] ÜRETİM ORGANİZASYONU, İŞÇİLERİ VE ÜCRET POLİTİKASI [1908 – 1914]
  Pages 277 - 322
  Emrah YILMAZ
 15. YOKSULLUK ÇALIŞMALARINDA HANE/AİLE STRATEJİLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TARTIŞMA
  Pages 323 - 350
  Zeynep Serap TEKTEN AKSÜRMELİ, Serdar SAĞLAM
 16. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ETKİLEŞİM KAYGISININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE VE SOSYAL MEDYA KULLANIMINA GÖRE İNCELENMESİ
  Pages 351 - 370
  Betül DÜŞÜNCELİ, Sinem FARİZ
 17. HÜSEYİN CAHİT YALÇIN’IN 1946 TARİHLİ RAPORU VE BASIN TARİHİMİZDEKİ ÖNEMİ
  Pages 371 - 390
  Neslihan KILIÇ
 18. SOSYAL SERMAYENİN MOTİVASYONA ETKİSİ: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Pages 391 - 420
  Erdi PETEK, Sahra SAYĞAN TUNÇAY
 19. TÜMELLER VE ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN REALİZM VE TROP KURAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 421 - 432
  Faruk YORGUN
 20. 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER ZÜMRE TOPLANTI TUTANAKLARININ İNCELENMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
  Pages 433 - 466
  Büşra ELÇİÇEĞİ, Kaya YILMAZ
 21. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Pages 467 - 498
  Halil BOLAT, Fazilet KARAKUŞ
 22. ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ MENKUL KIYMETLER BORSASI İLE ETKİLEŞİMİ
  Pages 499 - 518
  Ethem KILIÇ, Mahmut UÇAKTÜRK
 23. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE KONKORDATO UYGULAMASININ İSLAM HUKUKU VE EKONOMİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 519 - 540
  Ayhan ORHAN, Muhammed Sami AKKUŞ
Indexes and Platforms
Indexes and Platforms

13527
13524

13525

13528

13529

13530

13531

13526

13532

13533

13534

13535

13536

13537

13538

13539

13540

13541

13542

13543

13544