Editorial Board

Assoc. Prof. Dr.
Yaşar BAŞ
Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

E-Mail: yasarbas2000@hotmail.com

Assoc. Prof. Dr. 
Abdulvahap BAYDAŞ
Bingöl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
E-Mail: abdulvahapbaydas@yahoo.com

Assist. Prof. Dr.
Fikret OSMAN
Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
E-Mail: fosman@bingol.edu.tr

Assist. Prof. Dr. 
Yılmaz IRMAK
Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
E-Mail: yirmak@bingol.edu.tr

Indexes and Platforms

13527
13524

13525

13528

13529

13530

13531

13526

13532

13533

13534

13535

13536

13537

13538

13539

13540

13541

13542

13543

13544