Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1309-6672 | e-ISSN 2618-6322 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi | http://busbed.bingol.edu.tr


EBSCO DP: 11047714 CROSSREF ID: 10.29029 WorldCat OCLC: 759061716
Bahar (Nisan) ve güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır.
Yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. Makale son kabul tarihleri: Bahar dönemi için Kasım ayı sonu, güz dönemi için Mayıs ayı sonudur. En fazla iki yazarlı makaleler kabul edilecektir.


Duyurular
6.10.2019 
İNTİHAL BENZERLİK RAPORLARI, iThenticate, Turnitin veya intihal.net programı üzerinden  yazarlar tarafından alınacak, ayrı bir dosya halinde makalelerle birlikte gönderilecektir. Raporu eklenmeyen, bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ü, toplam benzerlik oranı %30'u aşan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Etik Kurul İzni Gerektiren” çalışmalar için ilgili Etik Kurul Raporu'nu yüklemek zorunludur.

Makale gönderim işlemi yoğunluktan dolayı geçici olarak kapalıdır. Sistemimiz, önümüzdeki sayı yayımlandıktan sonra açılacaktır.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1309-6672 | e-ISSN 2618-6322 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi | http://busbed.bingol.edu.tr
Kapak Resmi


EBSCO DP: 11047714 CROSSREF ID: 10.29029 WorldCat OCLC: 759061716
Bahar (Nisan) ve güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır.
Yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. Makale son kabul tarihleri: Bahar dönemi için Kasım ayı sonu, güz dönemi için Mayıs ayı sonudur. En fazla iki yazarlı makaleler kabul edilecektir.


Duyurular
6.10.2019 
İNTİHAL BENZERLİK RAPORLARI, iThenticate, Turnitin veya intihal.net programı üzerinden  yazarlar tarafından alınacak, ayrı bir dosya halinde makalelerle birlikte gönderilecektir. Raporu eklenmeyen, bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ü, toplam benzerlik oranı %30'u aşan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Etik Kurul İzni Gerektiren” çalışmalar için ilgili Etik Kurul Raporu'nu yüklemek zorunludur.

Makale gönderim işlemi yoğunluktan dolayı geçici olarak kapalıdır. Sistemimiz, önümüzdeki sayı yayımlandıktan sonra açılacaktır.
Sayı 21 - 27 Nis 2020
 1. JUSTICE: THE DIALECTIC UNITY OF COMEDY AND TRAGEDY
  Sayfalar 11 - 20
  Funda GÜNSOY
 2. KERKÜKLÜ ŞEYH MUHAMMED SALİH EFENDİ’NİN SULTAN ABDÜLAZİZ CÜLÛSİYESİ
  Sayfalar 21 - 44
  Mahmut GİDER, Hemın Omar AHMAD
 3. KUTADGU BİLİG’DEKİ ÖNERMELER ÜZERİNE KLASİK MANTIK AÇISINDAN BİR İNCELEME
  Sayfalar 45 - 62
  Fikret OSMAN
 4. A CASE STUDY ON THE USES OF BAND APP AT A SOUTH KOREAN UNIVERSITY
  Sayfalar 63 - 86
  Hasan TINMAZ
 5. A QUALITATIVE INVESTIGATION INTO EFL PRE-SERVICE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARD ENGLISH PRONUNCIATION AND THE EVALUATION OF THEIR PHONOLOGICAL AWARENESS, PROBLEMS AND DIFFICULTIES
  Sayfalar 87 - 106
  Canan AKSAKALLI, Oktay YAĞIZ
 6. MANTIKTA NİCELEME
  Sayfalar 107 - 120
  Gülümser DURHAN
 7. KAMU YÖNETİMİ ÇALIŞMALARINDA YÖNETİŞİM
  Sayfalar 121 - 136
  Veysel ERAT
 8. ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÖRGÜTSEL SİNİZM ARASINDAKİ İLİŞKİ: ULUSAL YAZINDA BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
  Sayfalar 137 - 172
  Seval AKSOY KÜRÜ
 9. TÜRKİYE SİYASETİNDE YENİ PARTİLERİN SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 173 - 202
  Emre SAVUT
 10. THOMAS HOBBES’DA EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK SORUNU: DOĞA YASASI TEMELİNDE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 203 - 220
  Bekir GEÇİT
 11. EĞİTİM FELSEFESİ PERSPEKTİFİNDEN DİJİTALLEŞME VE EĞİTİM 4.0
  Sayfalar 221 - 238
  Ahmet ALKAYIŞ
 12. CULTURAL IDENTITY IN BELOVED
  Sayfalar 239 - 252
  Ayşegül ELÇİ
 13. ALGILANAN YENİLİKÇİLİK, İŞLETMEYE DUYULAN GÜVEN VE MARKA SADAKATİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 253 - 276
  Vural ÇAĞLIYAN, Nahit YILMAZ
 14. OSMANLI İŞÇİ TARİHİNE BİR BAKIŞ: THE ORIENTAL CARPET MANUFACTURERS LIMITED’İN [ŞARK HALI KUMPANYASI] ÜRETİM ORGANİZASYONU, İŞÇİLERİ VE ÜCRET POLİTİKASI [1908 – 1914]
  Sayfalar 277 - 322
  Emrah YILMAZ
 15. YOKSULLUK ÇALIŞMALARINDA HANE/AİLE STRATEJİLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TARTIŞMA
  Sayfalar 323 - 350
  Zeynep Serap TEKTEN AKSÜRMELİ, Serdar SAĞLAM
 16. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ETKİLEŞİM KAYGISININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE VE SOSYAL MEDYA KULLANIMINA GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 351 - 370
  Betül DÜŞÜNCELİ, Sinem FARİZ
 17. HÜSEYİN CAHİT YALÇIN’IN 1946 TARİHLİ RAPORU VE BASIN TARİHİMİZDEKİ ÖNEMİ
  Sayfalar 371 - 390
  Neslihan KILIÇ
 18. SOSYAL SERMAYENİN MOTİVASYONA ETKİSİ: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 391 - 420
  Erdi PETEK, Sahra SAYĞAN TUNÇAY
 19. TÜMELLER VE ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN REALİZM VE TROP KURAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 421 - 432
  Faruk YORGUN
 20. 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER ZÜMRE TOPLANTI TUTANAKLARININ İNCELENMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
  Sayfalar 433 - 466
  Büşra ELÇİÇEĞİ, Kaya YILMAZ
 21. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 467 - 498
  Halil BOLAT, Fazilet KARAKUŞ
 22. ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ MENKUL KIYMETLER BORSASI İLE ETKİLEŞİMİ
  Sayfalar 499 - 518
  Ethem KILIÇ, Mahmut UÇAKTÜRK
 23. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE KONKORDATO UYGULAMASININ İSLAM HUKUKU VE EKONOMİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 519 - 540
  Ayhan ORHAN, Muhammed Sami AKKUŞ
Dizinler
İndeks ve Platformlar

13527
13524

13525

13528

13529

13530

13531

13526

13532

13533

13534

13535

13536

13537

13538

13539

13540

13541

13542

13543

13544