Amaç

BUSBED, ilk sayısını 2011 bahar döneminde yayımlamıştır. Sosyal ve Beşeri Bilimlerin her alanında özgün, yayımlanmamış, yayımlanmak üzere başka yere gönderilmemiş, makale, kitap kritiği, çeviri, derleme ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaların bilim alemine sunulması amacıyla kurulmuştur.

Kapsam

BUSBED, bahar (Nisan) ve güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda iki defa çıkarılan akademik uluslararası ve hakemli bir dergidir.

Dergimizde aşağıdaki alanlarda üretilen akademik makaleler yayımlanır. 

İktisat, Sosyoloji, Siyaset Bilimi, İşletme, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretimi, Felsefe, Coğrafya, Eğitim Bilimleri,  Hukuk, Sanat Tarihi, Arkeoloji, İletişim Bilimleri, Dil Bilimi, Müzik, Güzel Sanatlar, Turizm,  Uluslararası İlişkiler,  Maliye, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Teoloji.