Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 17, Sayfalar 657 - 668 2019-04-23

TURİZM PERSONELİNİN YABANCI DİL GEREKSİNİMLERİ: ANTALYA ÖRNEĞİ
FOREIGN LANGUAGE NEEDS OF TOURISM PERSONNEL: ANTALYA CASE

Esin YÜCEL [1] , Arda ARIKAN [2]


Terörist saldırıların ve politik gelişmelerin olumsuz sonuçlarından etkilenen turizm sektöründe, gelirlerdeki azalma, eşzamanlı artan rekabet ve azalan pazar payı işletmelere yeni sorumluluklar yüklemiştir. Şirketler ve paydaşlar arasındaki rekabetin arttığı sektörde, hizmet kalitesini artırmak ve ziyaretçi memnuniyetini garanti etmek artık bir tercih değil gereklilik haline gelmiştir. Müşteri memnuniyeti ve sadakatinin sürdürülebilirliğini sağlamanın en önemli parçalarından biri de personel ve müşteri iletişimidir. Bu çalışmanın amacı da turizm personelinin öz değerlendirmesinde yer aldığı şekliyle mevcut yabancı dil bilgilerini nasıl gördüklerini, gelecekte öğrenmeleri gereken dillerin hangileri olduğunu ve bu tercihlerinin arkasında yatan nedenleri ortaya koymaktır. Yapılandırılmış görüşmeler yoluyla 74 otel personeli ile görüşmeler yapılmıştır. Veriler tematik incelemeye tabi tutularak betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları turizm sektörünün gereksinim duyduğu personelin yabancı dil profilinin ortaya konulmasına katkıda bulunmaktadır.

In the tourism sector, which is affected by the negative consequences of terrorist attacks and political developments, the decrease in revenues, the increasing competition and the decreasing market share have put new responsibilities on the enterprises. In the sector where the competition between companies and stakeholders is increasing, improving service quality and guaranteeing visitor satisfaction has become a necessity, not a preference. One of the most important parts of ensuring the sustainability of customer satisfaction and loyalty is personnel and customer communication. The purpose of this study is to reveal how foreign language knowledge is seen in the self-assessment of tourism personnel, which languages they need to learn in the future and the reasons behind these preferences. 74 interviews were made with hotel staff. The data were subjected to thematic analysis and descriptive analysis and content analysis techniques were used. The results of the study contribute to reveal the foreign language profile of the personnel required by the tourism sector.

 • AKGÖZ, Erkan ve Gürsoy, Yüksel (2014), ‘‘Turizm eğitiminde yabancı dil öğrenme, istek ve kararlılıkları: Selçuk Üniversitesi Beyşehir örneği’’, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, C.2, Sy. 1, ss. 21-29.
 • BASALA, Sandra ve Klenosky, David (2001), ‘‘Travel-style preferences for visiting a novel destination: A conjoint investigation across the novelty-familiarity continuum’’, Journal of Travel Research, vol. 40, no. 2, pp. 172–182.
 • CAÑAS, Javier ve Pérez, Lola (2015), ‘‘Language needs in tourism enterprises. case study: The region of Pallars Sobirà, Catalonia, Spain’’, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 212, pp. 298-303.
 • COHEN, Erik (1979), ‘‘Rethinking the sociology of tourism’’. Annals of Tourism Research, vol. 6, no. 1, pp. 18-35.
 • DAVRAS, Gonca Manap ve Bulgan, Gülay (2012), ‘‘Meslek yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin İngilizce hazırlık eğitimine yönelik tutumları: Isparta MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği örneği’’, Doğuş Üniversitesi Dergisi, C. 13, Sy. 2, ss. 227-238.
 • EKİZ, Erdoğan H. ve Köker, Nahit Erdem (2010), ‘‘Şikâyetin kısıtlayıcı faktörleri: turistlerin belirgin şikâyet etme davranışları’’, Journal of Yasar University, C. 17, Sy. 5, ss. 2859-2873.
 • EUROPEAN CITIES MARKETING, (2017), Tourism in European cities continued to grow by 3.6% in 2016. https://www.europeancitiesmarketing.com/tourism-european-cities-continued-grow-3-6-2016/, Erişim Tarihi: 15 Aralık 2017.
 • GOETHALS, Patrick (2016), ‘‘Multilingualism and international tourism: a content- and discourse-based approach to language-related judgments in web 2.0 hotel’’, Language and Intercultural Communication, vol. 16, no. 2, pp. 235-253.
 • GREMLER, Dwayne D. ve Gwinner, Kevin P. (2000), ‘‘Customer-employee rapport in service relationships’’, Journal of Service Research, vol. 3, no. 1, pp. 82-104.
 • HEUNG, Vincent. C. ve Lam, Terry (2003), ‘‘Customer complaint behaviour towards hotel restaurant services’’, International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol. 15, no. 5, pp. 283-289.
 • HUISMAN, S. ve Moore, K. (1999), ‘‘Natural language and that of tourism’’, Annals of Tourism Research, vol. 26, no. 2, pp. 445-449.
 • HUNT, Shelby D. (1970), ‘‘Post-transaction communications and dissonance reduction’’, The Journal of Marketing, vol. 34, no. 3, pp. 46-51.
 • KARA, Oğuz, Çömlekçi, İstemi ve Kaya, Vahdet (2012), ‘‘Turizm gelirlerinin çeşitli makro ekonomik göstergeler ile ilişkisi: Türkiye örneği (1992 – 2011)’’ü Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 8, Sy. 1, ss. 75-100.
 • KOTLER, Philip ve Armstrong, Gary (2012), Principles of marketing. 14. Basım, Pearson Int. Edt., New Jersey.
 • KOZAK, Metin (2001), ‘‘Comparative assessment of tourist satisfaction with destinations across two nationalities’’, Tourism Management, vol. 22, pp. 391–401.
 • LESLIE, David ve Russell, Hilary (2006), ‘‘The importance of foreign language skills in the tourism sector: A comparative study of student perceptions in the UK and continental Europe’’, Tourism Management, vol. 27, pp. 1397-1407.
 • MILLIMAN, Ronald E. ve Decker, Phillip J. (1990), ‘‘The use of post-purchase communication to reduce dissonance and improve direct marketing effectiveness’’. The Journal of Business Communication, vol. 27, no. 2, pp. 159-170.
 • SALİM, Muhammad Arfin Bin, Ibrahim, Noor Aireen Binti ve Hassan, Hanita (2012). ‘‘Language for tourism: A review of literature’’, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 66, pp. 136-143.
 • TELLİOĞLU, Salih ve Tekin, M. (2016), ‘‘Türkiye’de iç turizm hareketlerinin incelenmesi’’, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 4, Sy. 32, ss. 488-507.
 • T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (2017), Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanlığı, Turizm İstatistik Verileri (2014-2016 Yıllarında Ülkemize Gelen Yabancıların Milliyetlerine Göre Karşılaştırılması).
 • TUNA, Muammer (2006), ‘‘Cultural approximation and tourist satisfaction’’. In M. Kozak ve L. Andreu (Eds.), Progress in tourism marketing. Paris: Lavoisier.
 • TÜİK. (2017), Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 Turizm İstatistik Verileri.
 • UNUR, Kamil (2002), Türkiye’nin Ekonomik Etkilerini Ölçmede Kullanılan Yöntemler ve Türkiye’nin Aktif Dış Turizm Gelirlerinin Ölçümü İçin Bir Model Önerisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Doktora Tezi, İzmir.
 • YÜCEL, Esin (2017), Turistlerin satın alma sonrası bilişsel uyumsuzluk düzeylerinin incelenmesi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Doktora Tezi, Antalya.
 • YÜCEL, Esin ve Çizel, Beykan (2018), ‘‘Bilişsel uyumsuzluk teorisi üzerine kavramsal bir inceleme: Satın alma perspektifi’’, Journal of Yasar University, vol. 13, no. 50, ss. 150-163.
Birincil Dil tr
Konular Dil Bilim, Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1371-8911
Yazar: Esin YÜCEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2727-1084
Yazar: Arda ARIKAN
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { busbed492135, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {657 - 668}, doi = {10.29029/busbed.492135}, title = {TURİZM PERSONELİNİN YABANCI DİL GEREKSİNİMLERİ: ANTALYA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Yücel, Esin and Arıkan, Arda} }
APA Yücel, E , Arıkan, A . (2019). TURİZM PERSONELİNİN YABANCI DİL GEREKSİNİMLERİ: ANTALYA ÖRNEĞİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (17) , 657-668 . DOI: 10.29029/busbed.492135
MLA Yücel, E , Arıkan, A . "TURİZM PERSONELİNİN YABANCI DİL GEREKSİNİMLERİ: ANTALYA ÖRNEĞİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 657-668 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/44814/492135>
Chicago Yücel, E , Arıkan, A . "TURİZM PERSONELİNİN YABANCI DİL GEREKSİNİMLERİ: ANTALYA ÖRNEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 657-668
RIS TY - JOUR T1 - TURİZM PERSONELİNİN YABANCI DİL GEREKSİNİMLERİ: ANTALYA ÖRNEĞİ AU - Esin Yücel , Arda Arıkan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29029/busbed.492135 DO - 10.29029/busbed.492135 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 657 EP - 668 VL - 9 IS - 17 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.492135 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.492135 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TURİZM PERSONELİNİN YABANCI DİL GEREKSİNİMLERİ: ANTALYA ÖRNEĞİ %A Esin Yücel , Arda Arıkan %T TURİZM PERSONELİNİN YABANCI DİL GEREKSİNİMLERİ: ANTALYA ÖRNEĞİ %D 2019 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 9 %N 17 %R doi: 10.29029/busbed.492135 %U 10.29029/busbed.492135
ISNAD Yücel, Esin , Arıkan, Arda . "TURİZM PERSONELİNİN YABANCI DİL GEREKSİNİMLERİ: ANTALYA ÖRNEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 17 (Nisan 2019): 657-668 . https://doi.org/10.29029/busbed.492135
AMA Yücel E , Arıkan A . TURİZM PERSONELİNİN YABANCI DİL GEREKSİNİMLERİ: ANTALYA ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(17): 657-668.
Vancouver Yücel E , Arıkan A . TURİZM PERSONELİNİN YABANCI DİL GEREKSİNİMLERİ: ANTALYA ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(17): 657-668.
IEEE E. Yücel ve A. Arıkan , "TURİZM PERSONELİNİN YABANCI DİL GEREKSİNİMLERİ: ANTALYA ÖRNEĞİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 9, sayı. 17, ss. 657-668, Nis. 2019, doi:10.29029/busbed.492135