Year 2018, Volume 8, Issue 16, Pages 599 - 612 2018-10-01

ALMAN İDEALİZMİNDE FICHTE’NİN BEN FELSEFESİ
FICHTE’S PHILOSOPHY OF SELF IN GERMAN IDEALISM

Abdurrazak GÜLTEKİN [1]

93 982

Ben Felsefesi denilince özneyi yani “Ben”i merkeze alarak öznenin üzerine düşünülen felsefi görüş akla gelmektedir. “Felsefe refleksif bir tavırdır”sözü bize felsefenin kendi üzerine düşünme faaliyeti olduğunu göstermektedir. Düşünme daima bir şeyi düşünmedir. Bir konunun üzerine düşünme bazen bir masa, bazen bir sıra, bazen bir ruh ya da Tanrı olurken aslında bir şey bazen kendi bile olabilmektedir. Buradan hareketle düşünme, kendi kendini de düşünme anlamına gelir. Yani düşünmenin kendisini ya da düşünen kişinin kendisini düşünmesidir. Bu noktadan bakıldığında Ben felsefesi Ben’in üzerine yani düşünen şeyin kendisi üzerine düşünmesi anlamına gelmektedir. Özellikle Alman düşünürler, Alman İdealizmi ve Ben Felsefesi üzerine yönelmiş bir felsefi gelenek oluşturmuşlardır. Kant, Fichte, Schelling’in felsefi yönelimleri “Ben” üzerine yapılan felsefe olmuştur. Makalede Fichte’nin Ben’inden ne anlamamız gerektiği konusu irdelenerek değerlendirilecektir. Aynı zamanda makalede öncelikle Fichte’nin kısa hayatı ve yönelimleri ve Alman idealizmine katkıları sunulacaktır. Bunun yanında “Ben” hakkında düşünceleri detaylandırılacak ve Alman idealist filozoflar hakkından kısa tarihi bilgi sunulacaktır. 

When talking on Philosophy of Self, the philosophical vision thought on the subject by centring the essence of the “Self” that is the subject, comes to mind. The expression that philosophy is a reflexive attitude shows us that philosophy is an activity of reflection on itself. Thinking is always to think of something. When thinking about a subject, this sometimes can be a table, sometimes a desk, sometimes a soul or a God, as well as it can be even a thinking of Self. From this point of view, thinking also means to think itself. Namely, it means to think thinking itself or to think on the person who thinks. This is literally Philosophy of Self. Especially German philosophers have created a philosophical tradition on German Idealism and the Philosophy of Self. The philosophical tendencies of Kant, Fichte and Schelling have been the philosophy of “the self”. In this article, it will be examined the issue of what is “the self” of Fichte. At the same time, in the article, firstly, the biography of Fichte, his tendencies, and his contributions to German Idealism will be presented briefly. In addition to this, his thoughts on “the self” will be elaborated, and brief historical information about German idealist philosophers will be presented.

  • Akarsu, B. (1994). Çağdaş Felsefe (Kant’tan Günümüze Felsefe Akımları). İstanbul : İnkılap Yayınları.Aytaç, G. (2011). Klasik Alman Dil Felsefesi Metinleri. Phoenix Yayınevi.Bayraktar, M. (2000). Çağdaş Bir İbn Rüşdçülük: Alman İdealizmi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 21-27.Bektaş, O. E. (2013). İdealizmin Ötesinde Yeni Bir Schelling İmgesi. Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 79-92.Cevizci, A. (2007). On Yedinci Yüzyıl Felsefesi Tarihi. Bursa: Asa Yayınları.Cevizci, A. (2014). Felsefe Tarihi. İstanbul: Say Yayınları.Cevizci, A. (2017a). Aydınlanma Felsefesi. İstanbul: Say Yayınları.Cevizci, A. (2017b). Büyük Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Say Yayınları.Copleston, F. (1990). Felsefe Tarihi Cilt 7 Çağdaş Felsefe Fichte’den Nietzsche’ye Bölüm: Alman İdealizmi (A.Yardımlı, Çev.) İstanbul: İdea Yayınları.Doğan, M. (1994). Temel Büyük Türkçe Sözlük. İstanbul: Bahar Yayınlar.Eyuboğlu, İ. Z. (2017). Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü. İstanbul: Say Yayınları.Güçlü, A., Uzun, E., Yolsal, Ü. H., & Uzun: (2003). Felsefe Sözlüğü. Ankara: Bilim Ve Sanat Yayınları.İplikçi, M. H., & Alper, M. (2017). Tarih Felsefesi. Ankara: Pegem Akademi.Kılıçaslan, E. A., & Ateşoğlu, G. (2006). Alman İdealizmi I Fichte. Ankara: Doğu Batı Yayınları.Özgen, K. (2015). Ben Felsefesi Yahut Hak Felsefesi. Beytülhikme Uluslararası Felsefe Dergisi, 190-211.Özlem, D., & Ateşoğlu, G. (2014). Tarih Felsefesi Seçme Metinler. Ankara: Doğu Batı Yayınları.Topakkaya, A. (2011a). Fichte. İstanbul: Say Yayınları.Topakkaya, A. (2011b). Alman İdealizminde Akıl. Felsefe Dünyası, 28-40.
Primary Language tr
Subjects Philosophy
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4832-3258
Author: Abdurrazak GÜLTEKİN (Primary Author)
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { busbed389960, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingol University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {599 - 612}, doi = {10.29029/busbed.389960}, title = {ALMAN İDEALİZMİNDE FICHTE’NİN BEN FELSEFESİ}, key = {cite}, author = {GÜLTEKİN, Abdurrazak} }
APA GÜLTEKİN, A . (2018). ALMAN İDEALİZMİNDE FICHTE’NİN BEN FELSEFESİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 599-612. DOI: 10.29029/busbed.389960
MLA GÜLTEKİN, A . "ALMAN İDEALİZMİNDE FICHTE’NİN BEN FELSEFESİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018): 599-612 <http://busbed.bingol.edu.tr/issue/39173/389960>
Chicago GÜLTEKİN, A . "ALMAN İDEALİZMİNDE FICHTE’NİN BEN FELSEFESİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018): 599-612
RIS TY - JOUR T1 - ALMAN İDEALİZMİNDE FICHTE’NİN BEN FELSEFESİ AU - Abdurrazak GÜLTEKİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29029/busbed.389960 DO - 10.29029/busbed.389960 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 599 EP - 612 VL - 8 IS - 16 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.389960 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.389960 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bingöl University Journal of Social Sciences Institute ALMAN İDEALİZMİNDE FICHTE’NİN BEN FELSEFESİ %A Abdurrazak GÜLTEKİN %T ALMAN İDEALİZMİNDE FICHTE’NİN BEN FELSEFESİ %D 2018 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 8 %N 16 %R doi: 10.29029/busbed.389960 %U 10.29029/busbed.389960
ISNAD GÜLTEKİN, Abdurrazak . "ALMAN İDEALİZMİNDE FICHTE’NİN BEN FELSEFESİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 16 (October 2018): 599-612. https://doi.org/10.29029/busbed.389960