Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-6672 | e-ISSN 2618-6322 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi | http://busbed.bingol.edu.tr


EBSCO DP: 11047714 CROSSREF ID: 10.29029 WorldCat OCLC: 759061716
Bahar (Nisan) ve güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır.

Duyurular
18.05.2020
Makale gönderim işlemi geçici olarak kapalıdır. Sistemimiz, bir sonraki sayı yayımlandıktan sonra açılacaktır.

6.10.2019 
İNTİHAL BENZERLİK RAPORLARI, iThenticate, Turnitin veya intihal.net programı üzerinden  yazarlar tarafından alınacak, ayrı bir dosya halinde makalelerle birlikte gönderilecektir. Raporu eklenmeyen, bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ü, toplam benzerlik oranı %30'u aşan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

26.10.2017 

Dergimize makale gönderen/gönderecek üyelerin, kullanıcı kimlik bilgilerine Orcid Numarası'nı da eklemeleri gerekmektedir.

Orcid Numarası hakkında bilgi almak için tıklayınız!


26.10.2017 
Dergi ile ilgili sorularınızı dergipark sayfası üzerinden gönderiniz.

 14.12.2017 
Akademik Teşvik için e-posta adresinize gelen hakemlik davet yazısını ve sistemde yer alan "hakem raporunu" indirip, kullanabilirsiniz. (tek dosya halinde, birleştirerek)

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Uluslararası hakemli bir dergidir, bahar (Nisan) ve güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır. Yayım dili, Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. 

Makale son kabul tarihleri: Bahar Dönemi için Kasım ayı sonu, Güz Dönemi için Mayıs ayı sonudur. En fazla iki yazarlı makaleler kabul edilebilir.

Makalelerin Yayımlanmasını Engelleyen Önemli Hususlar!

1. Editörler Kurulunun uygun görmediği,

2. Yazarlar tarafından iThenticate veya Turnitin programı üzerinden alınan intihal benzerlik raporlarında bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ten, toplam benzerlik oranı ise %30'dan fazla olan,

3. Yazar ORCID tahsis numarası olmayan,

4. Yazar üye ve künye bilgileri yeterli olmayan,

5. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış,

6. İki yazardan fazla yazarı olan,

7. Türkçe, İngilizce ya da duruma göre Arapça özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,

8. Zorunlu haller dışında, klasik sayfa altı dipnot sistemi kullanılan,

9. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, yazarın yılda bir makale sayısını aşan,

10. Sayfa altı, iç kısmı veya dosya adında yazar adı bulunan,

11. Editör ön incelemesinde içerik, düzen, kaynak, değerlendirme, yöntem, dil vs. bakımından yetersiz  görülen,

12. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, 8 sayfadan az, 30 sayfadan fazla olan,

13. Derginin basım ve yayım sürecine girmesine kadar değerlendirme süreci tamamlanamayan,

14. Daha önce reddedilmiş olan,

15. Derginin ilgili sayı kapasitesini aşan makaleler değerlendirmeye alınmaz/yayımlanmaz.


Onuncu Yılımızın İlk Sayısı İle Merhaba
19. sayımızla yeniden karşınızdayız. Bu sayımızda, 2 Eğitim, 1 Felsefe, 2 İlahiyat, 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı, 7 İktisat ve İşletme, 1 Müzik, 1 Psikoloji, 3 Tarih, 2 Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili olmak üzere biri Arapça, biri İngilizce toplam yirmi makalemiz mevcuttur. Makalelerden dördü Üniversitemiz akademisyenleri, on altısı farklı üniversitelere mensup akademisyenler tarafından hazırlanmıştır. Dergimiz bu sayısında da çıtasını koruyarak ve kendisine gösterilen ilgiyi arttırarak alanındaki iddiasını devam ettirmiştir. Bunun bir göstergesi olarak Ekim sayısının çıkarılmasından bu yana geçen altı aylık sürede 150.000 ve toplamda 350.000 indirilme sayısını aşmış oldu.

Daha önce kaydetmiş olduğumuz üzere, dergimizin uluslararası etkisinin ve konumunun yükseltilmesi, ISI ve Scopus üyeliklerinin temini amacıyla güçlü yönlerinin belirlenmesi, zayıf yanlarının uzun vadeli bir geliştirme stratejisi ile iyileştirilmesi yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir. İngilizce yayım gereksinimleri ve yayım kriterleri konusunda belli bir mesafe kaydetmiş durumdayız. Bununla beraber, Scopus kapsamındaki dergilerce daha çok alıntı yapılması, uluslar arası kabul edilebilir bir dergi başlığı belirlenmesi, makaleler konusunda daha seçici olunması, yayım yapılan bilim dallarının sınırlandırılması, ancak akademik etki alanının genişletilmesine yönelik planlarımızın gündemimizde olduğunu kaydetmek isteriz. Anlaşılacağı üzere bu hedeflerimizi kısa sürede gerçekleştirmemiz kolay değil ve bu yönde alınacak uzun bir yol var. Yine daha önce hatırlattığımız üzere, makale kalitesi, yabancı yazarların ekibimize
katılması ve dergimizde yayımlanan makalelere yapılan atıfların arttırılmasını önemsemekteyiz.

Millet olarak olağanüstü zamanlar yaşamakta olduğumuz bu günlerde, Kanuni Sultan Süleyman’ın “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet-i cihanda bir nefes sıhhat gibi” deyişini tasdik ettirircesine, birlik ve beraberliğin, sağlığın ve varlığın, kısaca “hayatın manasının ve değerinin” olduğunu toplum olarak yeniden değerlendirmeyi, bu bilinçle yaşamayı ve daha güzel günlere en kısa sürede ulaşmayı diliyoruz. Bu vesile ile her zaman olduğu gibi yardım, destek ve teşviklerini gördüğümüz Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Çapak başta olmak üzere dergimize destek verenlere içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Editör
Doç. Dr. Yaşar BAŞ

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1309-6672 | e-ISSN 2618-6322 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi | http://busbed.bingol.edu.tr
Kapak Resmi


EBSCO DP: 11047714 CROSSREF ID: 10.29029 WorldCat OCLC: 759061716
Bahar (Nisan) ve güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır.

Duyurular
18.05.2020
Makale gönderim işlemi geçici olarak kapalıdır. Sistemimiz, bir sonraki sayı yayımlandıktan sonra açılacaktır.

6.10.2019 
İNTİHAL BENZERLİK RAPORLARI, iThenticate, Turnitin veya intihal.net programı üzerinden  yazarlar tarafından alınacak, ayrı bir dosya halinde makalelerle birlikte gönderilecektir. Raporu eklenmeyen, bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ü, toplam benzerlik oranı %30'u aşan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

26.10.2017 

Dergimize makale gönderen/gönderecek üyelerin, kullanıcı kimlik bilgilerine Orcid Numarası'nı da eklemeleri gerekmektedir.

Orcid Numarası hakkında bilgi almak için tıklayınız!


26.10.2017 
Dergi ile ilgili sorularınızı dergipark sayfası üzerinden gönderiniz.

 14.12.2017 
Akademik Teşvik için e-posta adresinize gelen hakemlik davet yazısını ve sistemde yer alan "hakem raporunu" indirip, kullanabilirsiniz. (tek dosya halinde, birleştirerek)

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Uluslararası hakemli bir dergidir, bahar (Nisan) ve güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır. Yayım dili, Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. 

Makale son kabul tarihleri: Bahar Dönemi için Kasım ayı sonu, Güz Dönemi için Mayıs ayı sonudur. En fazla iki yazarlı makaleler kabul edilebilir.

Makalelerin Yayımlanmasını Engelleyen Önemli Hususlar!

1. Editörler Kurulunun uygun görmediği,

2. Yazarlar tarafından iThenticate veya Turnitin programı üzerinden alınan intihal benzerlik raporlarında bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ten, toplam benzerlik oranı ise %30'dan fazla olan,

3. Yazar ORCID tahsis numarası olmayan,

4. Yazar üye ve künye bilgileri yeterli olmayan,

5. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış,

6. İki yazardan fazla yazarı olan,

7. Türkçe, İngilizce ya da duruma göre Arapça özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,

8. Zorunlu haller dışında, klasik sayfa altı dipnot sistemi kullanılan,

9. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, yazarın yılda bir makale sayısını aşan,

10. Sayfa altı, iç kısmı veya dosya adında yazar adı bulunan,

11. Editör ön incelemesinde içerik, düzen, kaynak, değerlendirme, yöntem, dil vs. bakımından yetersiz  görülen,

12. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, 8 sayfadan az, 30 sayfadan fazla olan,

13. Derginin basım ve yayım sürecine girmesine kadar değerlendirme süreci tamamlanamayan,

14. Daha önce reddedilmiş olan,

15. Derginin ilgili sayı kapasitesini aşan makaleler değerlendirmeye alınmaz/yayımlanmaz.


Onuncu Yılımızın İlk Sayısı İle Merhaba
19. sayımızla yeniden karşınızdayız. Bu sayımızda, 2 Eğitim, 1 Felsefe, 2 İlahiyat, 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı, 7 İktisat ve İşletme, 1 Müzik, 1 Psikoloji, 3 Tarih, 2 Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili olmak üzere biri Arapça, biri İngilizce toplam yirmi makalemiz mevcuttur. Makalelerden dördü Üniversitemiz akademisyenleri, on altısı farklı üniversitelere mensup akademisyenler tarafından hazırlanmıştır. Dergimiz bu sayısında da çıtasını koruyarak ve kendisine gösterilen ilgiyi arttırarak alanındaki iddiasını devam ettirmiştir. Bunun bir göstergesi olarak Ekim sayısının çıkarılmasından bu yana geçen altı aylık sürede 150.000 ve toplamda 350.000 indirilme sayısını aşmış oldu.

Daha önce kaydetmiş olduğumuz üzere, dergimizin uluslararası etkisinin ve konumunun yükseltilmesi, ISI ve Scopus üyeliklerinin temini amacıyla güçlü yönlerinin belirlenmesi, zayıf yanlarının uzun vadeli bir geliştirme stratejisi ile iyileştirilmesi yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir. İngilizce yayım gereksinimleri ve yayım kriterleri konusunda belli bir mesafe kaydetmiş durumdayız. Bununla beraber, Scopus kapsamındaki dergilerce daha çok alıntı yapılması, uluslar arası kabul edilebilir bir dergi başlığı belirlenmesi, makaleler konusunda daha seçici olunması, yayım yapılan bilim dallarının sınırlandırılması, ancak akademik etki alanının genişletilmesine yönelik planlarımızın gündemimizde olduğunu kaydetmek isteriz. Anlaşılacağı üzere bu hedeflerimizi kısa sürede gerçekleştirmemiz kolay değil ve bu yönde alınacak uzun bir yol var. Yine daha önce hatırlattığımız üzere, makale kalitesi, yabancı yazarların ekibimize
katılması ve dergimizde yayımlanan makalelere yapılan atıfların arttırılmasını önemsemekteyiz.

Millet olarak olağanüstü zamanlar yaşamakta olduğumuz bu günlerde, Kanuni Sultan Süleyman’ın “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet-i cihanda bir nefes sıhhat gibi” deyişini tasdik ettirircesine, birlik ve beraberliğin, sağlığın ve varlığın, kısaca “hayatın manasının ve değerinin” olduğunu toplum olarak yeniden değerlendirmeyi, bu bilinçle yaşamayı ve daha güzel günlere en kısa sürede ulaşmayı diliyoruz. Bu vesile ile her zaman olduğu gibi yardım, destek ve teşviklerini gördüğümüz Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Çapak başta olmak üzere dergimize destek verenlere içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Editör
Doç. Dr. Yaşar BAŞ
Sayı 19 - 28 Nis 2020
 1. THOMAS HOBBES'UN POLİTİK DÜŞÜNCESİNDE SOSYAL DÜZEN FİKRİNİN İKİ KAYNAĞI: YAŞAM VE ÖLÜM (KORKUSU)
  Sayfalar 1 - 14
  Funda GÜNSOY , Mariusz TUROWSKİ
 2. MANTIKSAL DÜŞÜNME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 15 - 40
  Dilek BAŞERER , Ekrem Ziya DUMAN
 3. FLÜT REPERTUVARINDA YUNAN MİTOLOJİSİNİN YERİ VE MİTOLOJİK KARAKTER PAN’IN ETKİLERİ
  Sayfalar 41 - 66
  Sezin ALICI
 4. JAPONYA’NIN FİLİPİNLER SİYASETİ (1868-1912)
  Sayfalar 67 - 84
  Emine SİCİM KAPLAN
 5. YAPISAL AİLE SİSTEMLERİ YAKLAŞIMINA DAYALI OLARAK GELİŞTİRİLEN EVLİLİK DANIŞMA PROGRAMININ ÇİFTLERİN EVLİLİK UYUMUNA ETKİSİ
  Sayfalar 85 - 104
  Gulsah TURA
 6. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 105 - 126
  Zahide GENÇTÜRK , Gülsüm KORKUT
 7. BULANIK AHP YÖNTEMİ İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI SEÇİMİ
  Sayfalar 127 - 150
  Aygülen KAYAHAN KARAKUL
 8. XIX. YÜZYIL SONLARINDA VE XX. YÜZYIL BAŞLARINDA DERSİM'DE HABERLEŞME ARAÇLARININ KULLANIMI VE ASAYİŞ
  Sayfalar 151 - 178
  Erhan TAŞ
 9. REKLAM ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 179 - 206
  Mehmet Emin YAŞAR , Abdulvahap BAYDAŞ
 10. ÜNİVERSİTE PERSONELİ PERSPEKTİFİNDEN YÖNETİŞİMİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖLÇÜMÜ: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
  Sayfalar 207 - 234
  Bekir PARLAK , Ferhat ARI
 11. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BAKIŞ AÇILARIYLA LİSELERDE MUHASEBE BECERİ EĞİTİMİ
  Sayfalar 235 - 266
  İsmail Fatih CEYHAN , Ramazan ULUTAN
 12. TÜRKİYE'DE DEVLET MEMURLARININ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 267 - 296
  Derya AKTAŞ
 13. WOLVES IN SHEEP’S CLOTHING: SPOTTING THE DARK TRIAD OF PERSONALITY IN ORGANIZATIONS AND OVERCOMING THE TROUBLES THEY CAUSE
  Sayfalar 297 - 310
  Can BİÇER
 14. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DIŞ BORÇLARIN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 311 - 326
  Mehmet Barış ASLAN , Zeki AKBAKAY
 15. ŞARK CEPHESİ KUMANDANI KÂZIM KARABEKİR’İN ÇOCUK TERBİYESİ VE EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: SARIKAMIŞ ANA MEKTEBİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 327 - 340
  Meral KUZGUN
 16. IVO ANDRIĆ’İN DRİNA KÖPRÜSÜ ADLI ROMANINDA DİNİ VE ETNİK ÇEŞİTLİLİKTEKİ İKİLİ ZITLIKLAR VE HİYERARŞİ
  Sayfalar 341 - 356
  Özlem ULUCAN
 17. MESNEVİLERDE UYGULANAN TEMSİL GETİRME YÖNTEMİNİN EDEBİYAT EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI
  Sayfalar 357 - 382
  Meheddin İSPİR
 18. AHMET ARİF’İN “ANADOLU” ŞİİRİNİN MARKSİST ESTETİĞE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ
  Sayfalar 383 - 402
  Adem GÜRBÜZ
 19. İSLÂM HUKUKUNUN TEDVİNİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR BAĞLAMINDA MÜSLÜMAN İLİM ADAMLARININ TESPİTLERİ
  Sayfalar 403 - 420
  Bekir KARADAĞ
 20. الفضائل الأخلاقية في الشعر العربي الجاهلي
  Sayfalar 421 - 446
  Tamim FAKHOURY
Dizinler
İndeks ve Platformlar

13527
13524

13525

13528

13529

13530

13531

13526

13532

13533

13534

13535

13536

13537

13538

13539

13540

13541

13542

13543

13544