ISSN: 1309-6672
e-ISSN: 2618-6322
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Bingöl Üniversitesi
Kapak Resmi
       
EBSCO DP: 11047714 CROSSREF ID: 10.29029 WorldCat OCLC: 759061716
Bahar (Nisan) ve Güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır.
Yayın dili Türkçe, İngilizce veya Arapçadır.
Makale son kabul tarihleri: Bahar dönemi için Kasım ayı sonu, güz dönemi için Mayıs ayı sonudur.

Aşağıdaki şablona/taslağa göre hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır:

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, bahar ve güz dönemi olmak üzere yılda iki defa çıkarılan ulusal hakemli bir dergi olarak ilk sayısını 2011 bahar döneminde yayımlamıştır. Sosyal ve Beşeri Bilimlerin her alanında özgün, yayımlanmamış, yayımlanmak üzere başka yere gönderilmemiş, makale, kitap kritiği, çeviri, derleme ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaların bilim alemine sunulması amacıyla kurulmuştur. Halen Asos, Ebsco, Google Scholar, Tübitak-TR-Dizin, Sobiad ve diğer bazı indekslerce taranan uluslararası bir dergidir. DergiPark üzerinden uluslararası DOI numarası ve açık erişim politikası ile dijital olarak yayımlanmaktadır. İlk sayısından bugüne kesintisiz olarak faaliyetlerini sürdürmüş, benzerleri arasında önemli bir yer edinmiştir.

Dergimiz, 2016 yılından itibaren Türkçe, İngilizce ve Arapça makalelerin yayımlandığı, uluslararası hakem, bilim ve yayım kurulu üyesine sahip, akademik teşvik ve doçentlik başvurularında kabul edilen uluslararası alan indeksli bir dergi unvanını kazanmıştır. Dergimiz, 2017 bahar döneminde çıkarılan 13. sayısından itibaren ise Türkçe ve İngilizce ara yüzlü ve açık erişimli olarak DergiPark üzerinden yayımlanmaya başlamıştır. Kaynak gösteriminde uluslararası APA sistemine geçilmiştir. 14. sayıda ise ULAKBİM-TR Dizin logosu ve CrossRef uluslararası makale kimlik kodu DOI numarası ile yayımlanmıştır. Son olarak uluslararası Çevrimiçi Bilgisayar Kütüphanesi demek olan Online Computer Library Center, Inc. (OCLC) WorldCat’e OCLC: 759061716 numarası ile üye olunmuştur. 

2018 yılı bahar döneminden itibaren makaleler, uluslararası yazar kimlik numarası ORCID ile yayımlanmaya başlamıştır. Geldiğimiz seviye elbette son çizgi değildir ve daha yapılabilecek pek çok şey vardır. Bundan sonra da daha kaliteli ve başka uluslararası indekslerce taranan bir dergi olma yönündeki çalışmalarımız devam edecektir. Dergimize gösterilen ilgi, bu yönde bizleri teşvik edici olmuştur.

2022 - Sayı: 24

İndeks ve Platformlar

135271352413525135281352913530135311352613532135331353413535

135361353713538135391354013541135421354313544