ISSN: 1309-6672
e-ISSN: 2618-6322
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Bingöl Üniversitesi
Kapak Resmi
       
EBSCO DP: 11047714 CROSSREF ID: 10.29029 WorldCat OCLC: 759061716
Bahar (Nisan) ve güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır.
Yayın dili Türkçe, İngilizce veya Arapçadır. Makale son kabul tarihleri: Bahar dönemi için Kasım ayı sonu, güz dönemi için Mayıs ayı sonudur.

1 Kasım 2021 tarihi itibari ile dergimizin örnek şablonu değişmiştir. Lütfen aşağıdaki şablona göre çalışmanızı yükleyiniz.

Duyurular
6.10.2019 
İNTİHAL BENZERLİK RAPORLARI, iThenticate, Turnitin veya intihal.net programı üzerinden  yazarlar tarafından alınacak, ayrı bir dosya halinde makalelerle birlikte gönderilecektir. Raporu eklenmeyen, bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ü, toplam benzerlik oranı %30'u aşan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Etik Kurul İzni Gerektiren” çalışmalar için ilgili Etik Kurul Raporu'nu yüklemek zorunludur.


2021 - Sayı: 22

Araştırma Makalesi

8. GÖRÜNMEZ ADAM VE AMERİKANIN GELECEĞİ

İndeks ve Platformlar

135271352413525135281352913530135311352613532135331353413535

135361353713538135391354013541135421354313544