Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1309-6672 | e-ISSN 2618-6322 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi | http://busbed.bingol.edu.tr


EBSCO DP: 11047714 CROSSREF ID: 10.29029 WorldCat OCLC: 759061716
Bahar (Nisan) ve güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır.
Yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. Makale son kabul tarihleri: Bahar dönemi için Kasım ayı sonu, güz dönemi için Mayıs ayı sonudur. En fazla iki yazarlı makaleler kabul edilecektir.


Önümüzdeki sayı yayımlanana kadar makale gönderim işlemi kapalıdır.

Duyurular
6.10.2019 
İNTİHAL BENZERLİK RAPORLARI, iThenticate, Turnitin veya intihal.net programı üzerinden  yazarlar tarafından alınacak, ayrı bir dosya halinde makalelerle birlikte gönderilecektir. Raporu eklenmeyen, bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ü, toplam benzerlik oranı %30'u aşan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Etik Kurul İzni Gerektiren” çalışmalar için ilgili Etik Kurul Raporu'nu yüklemek zorunludur.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1309-6672 | e-ISSN 2618-6322 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi | http://busbed.bingol.edu.tr
Kapak Resmi


EBSCO DP: 11047714 CROSSREF ID: 10.29029 WorldCat OCLC: 759061716
Bahar (Nisan) ve güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır.
Yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. Makale son kabul tarihleri: Bahar dönemi için Kasım ayı sonu, güz dönemi için Mayıs ayı sonudur. En fazla iki yazarlı makaleler kabul edilecektir.


Önümüzdeki sayı yayımlanana kadar makale gönderim işlemi kapalıdır.

Duyurular
6.10.2019 
İNTİHAL BENZERLİK RAPORLARI, iThenticate, Turnitin veya intihal.net programı üzerinden  yazarlar tarafından alınacak, ayrı bir dosya halinde makalelerle birlikte gönderilecektir. Raporu eklenmeyen, bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ü, toplam benzerlik oranı %30'u aşan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Etik Kurul İzni Gerektiren” çalışmalar için ilgili Etik Kurul Raporu'nu yüklemek zorunludur.

Sayı 20 - 23 Eki 2020
 1. SEMBOLİK ANLATIMLARIN ÇÖZÜMLEYİCİ ÇİZELGE YÖNTEMİYLE DENETLENMESİNDE ÖNCELİĞİN ÇENGELE GİTMEYE VERİLMESİ BİR KURAL OLARAK BELİRLENEBİLİR Mİ?
  Sayfalar 11 - 26
  Fikret OSMAN
 2. ÇAĞDAŞ EBEVEYNLİĞİ KÜLTÜREL BELLEKTE ARAMAK: DEDE KORKUT HİKÂYELERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 27 - 50
  Cafer ÖZDEMİR
 3. FRANSIZ İHTİLALİ İLE DEĞİŞEN AVRUPA DÜZENİNDE OSMANLI DEVLETİ’NİN UYGULAMAYA ÇALIŞTIĞI DENGE SİYASETİ VE SONUÇLARI (1795-1801)
  Sayfalar 51 - 80
  Sıtkı ULUERLER
 4. MODELLING CAUSAL RELATIONSHIPS AMONG TOURISM, ENERGY, CO2 EMISSIONS AND ECONOMIC GROWTH
  Sayfalar 81 - 102
  Elma SATROVIC, Adnan MUSLİJA
 5. ETRÜSK (AKÇADAĞ) VOLKAN DAĞI VE YAKIN ÇEVRESİNİN JEOMORFOLOJİSİ
  Sayfalar 103 - 128
  Kemal KOÇAKLI, Halil ZORER
 6. HANYALI NÛRÎ’NİN “HİLYE-İ HASENEYNÜ’L-AHSENEYN” MESNEVİSİ
  Sayfalar 129 - 144
  Abdullah AYDIN
 7. THE DILEMMA OF CULTURAL CRITICISM IN TERMS OF LITERARY THEORIZATION
  Sayfalar 145 - 160
  Ousama EKHTIAR
 8. MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 161 - 182
  Kadir GÖKOĞLAN
 9. Z KUŞAĞINDA BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN ÖZNEL MUTLULUĞA ETKİSİ: ÖZ ŞEFKATİN ARACI ROLÜ
  Sayfalar 183 - 202
  Osman ÇEVİK, Canan KIRMIZI
 10. Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİN ON-LİNE ALIŞVERİŞE YÖNELİK DENEYİMLERİNİN BELİRLENMESİ: ANKARA UYGULAMASI
  Sayfalar 203 - 228
  Berrin Arzu EREN, Leyla GÖDEKMERDAN ÖNDER
 11. WHAT IS ADVERGAMING AND WHAT IT IS NOT? RECAPPING BEHAVIOURAL THEORIES TO UNDERSTAND ADVERGAMING
  Sayfalar 229 - 248
  Murat AKTAN, Ahmet KOÇAK
 12. GİRİŞİMCİ YÖNETİM, GİRİŞİMCİ BELEDİYECİLİK VE YEREL KALKINMA
  Sayfalar 249 - 270
  Yıldız ATMACA, Didem GEYLANİ
 13. EFFECT OF SOCIAL MEDIA MARKETING ON E-WOM, BRAND LOYALTY, AND PURCHASE INTENT
  Sayfalar 271 - 288
  Bulut DÜLEK, İbrahim AYDIN
 14. YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI: BİNGÖL İL MERKEZİNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 289 - 324
  Fuat ALACA, Halim TATLI
 15. PLATFORM ÇALIŞMA BAĞLAMINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARA YÖNELİK SENDİKALAR VE PLATFORM ÇALIŞANLARININ GİRİŞİMLERİ
  Sayfalar 325 - 352
  Yasemin ARI KOVANCI
 16. EKONOMİ POLİTİKASI BELİRSİZLİĞİ İLE G7 ÜLKE BORSALARI İLİŞKİ BELİRSİZLİĞİ ÜLKE BORSALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 353 - 372
  Eray GEMİCİ
 17. TÜRKİYE’NİN PARLAMENTER SİSTEMİ TECRÜBESİNE KISA BİR BAKIŞ
  Sayfalar 373 - 400
  Hakan ÖZDEMİR
 18. DOĞU TÜRKİSTAN ŞEHİRLERİNDEN TARİHİ KAŞGAR ŞEHRİ
  Sayfalar 401 - 416
  Kadir TUĞ
 19. TEDARİK ZİNCİRİ İZLENEBİLİRLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE YENİ PARADİGMA: BLOKZİNCİR
  Sayfalar 417 - 438
  Erdinc KOC
 20. YERLİ MARKALI OTOMOBİL SATIN ALMA NİYETİNDE ETNOSENTRİZM, ÜLKE İMAJI VE YENİLİKÇİLİĞİN ETKİSİ: TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ (TOGG) BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 439 - 466
  İbrahim AVCI
 21. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ STANDART İÇERİKLERİ EKSENİNDE OLUŞAN TEK TİP BİREYLER
  Sayfalar 467 - 488
  Hacer FİLİZ
 22. TÜRKİYE VE ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE FELDSTEIN-HORIOKA BULMACASININ TEST EDİLMESİ
  Sayfalar 489 - 508
  Yavuz ÖZEK
 23. TÜRKİYE’NİN FARMAKOLOJİ SANAYİNDEKİ MUKAYESELİ ÜSTÜNLÜĞÜNÜN SEKTÖRÜN İHRACATI ÜZERİNE ETKİSİ: ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  Sayfalar 509 - 530
  Memduh Alper DEMİR
 24. CUMHURİYETİN ERKEN DÖNEMİNDE VERGİ UYGULAMALARI
  Sayfalar 531 - 550
  Mehmet Sadık AYDIN
 25. BABALIK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 551 - 568
  Halil UZUN
 26. 1859 YILINDAKİ ŞAMAHI VE ERZURUM DEPREMLERİ HAKKINDA RUSYA BİLİMLER AKADEMİSİ ÜYESİ HERMANN VON ABICH’İN RAPORU
  Sayfalar 569 - 592
  M Yasin TAŞKESENLİOĞLU, Muhammed TAŞKESENLİGİL
 27. TÜRKİYE’DE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KENTBİLİM VE ÇEVRE EĞİTİMİNİN AKADEMİK GÖRÜNÜMÜ
  Sayfalar 593 - 622
  Eylem BEYAZIT, Esra ÇİFTCİ
 28. TÜRKİYE’DE ORMAN OKULU YAKLAŞIMI İLE İLGİLİ TEZLERİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 623 - 638
  Derya SÖNMEZ
Dizinler
İndeks ve Platformlar

13527
13524

13525

13528

13529

13530

13531

13526

13532

13533

13534

13535

13536

13537

13538

13539

13540

13541

13542

13543

13544