ISSN: 1309-6672
e-ISSN: 2618-6322
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Bingöl Üniversitesi
Kapak Resmi
       
📌EBSCO DP: 11047714 CROSSREF ID: 10.29029 WorldCat OCLC: 759061716
📌Bahar (Nisan) ve Güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır.
📌Yayın dili Türkçe, İngilizce veya Arapçadır. Makale son kabul tarihleri: Bahar dönemi için Kasım ayı sonu, güz dönemi için Mayıs ayı sonudur.
📌İNTİHAL BENZERLİK RAPORLARI, iThenticate, Turnitin veya intihal.net programı üzerinden  yazarlar tarafından alınacak, ayrı bir dosya halinde makalelerle birlikte gönderilecektir. Raporu eklenmeyen, bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ü, toplam benzerlik oranı %25'u aşan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
📌“Etik Kurul İzni Gerektiren” çalışmalar için ilgili Etik Kurul Raporu'nu yüklemek zorunludur.
📌1 Kasım 2021 tarihi itibari ile dergimizin örnek şablonu değişmiştir. Lütfen aşağıdaki şablona göre çalışmanızı yükleyiniz.

2022 - Sayı: 23

İndeks ve Platformlar

135271352413525135281352913530135311352613532135331353413535

135361353713538135391354013541135421354313544