Year 2017, Volume 7 , Issue 13, Pages 71 - 82 2017-04-30

Use of Social Networking Sites of Bingöl University Student Attitudes and Behaviours
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerine Yönelik Tutum Ve Davranışları

Beşir KOÇ [1] , Halim TATLI [2]


This study was conducted to determine the attitudes and behaviours of use of social networking sites of Bingöl University students. The data obtained from the study, face to face interviews with students was collected through a survey. A total of 371 pieces questionnaires were made. As a result of the evaluation, it was determined that students’ families have internet connectivity at 59,8%, and that students use facebook at 81,1%. Social network used by the students have been demonstrated to use for more chat and for the exchange of information. While the ratio of the students who stated that their socilla relationships incresead at the result of social network usage was calculated as 21,0% the ration of the ones who were neuter were 12,4%. When looking at the negative aspects of social networking students, 8.9% of the participents stated that they lost relationship with their environments, while 5,1% of them stated that social networks caused addiction.

Bu çalışma, Bingöl Üniversitesi öğrencelerinin sosyal ağ kullanım tutum ve davranışlarını belirlemek üzere yapılmıştır. Çalışmada elde edilen verilere, anket yöntemiyle öğrencilerle yüz yüze görüşülerek ulaşılmıştır. Toplamda 371 adet anket yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda öğrenci ailelerinin %59,8’inde internet bağlantısının olduğu ve %81,1’ninde facebook kullandıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin kullandıkları sosyal ağı birinci derecede sohbet, ikinci derecede de bilgi alışverişi amaçlı olduğu tespit edilmiştir. Sosyal ağ kullanımı sonucu sosyal ilişkilerinin daha da genişlediğini belirten öğrencilerin oranı %21,0 iken, sosyal ilişkilerinde herhangi bir değişimin olmadığını belirtenlerin oranı ise %12,4 olarak hesaplanmıştır. Sosyal ağların negatif yönüne bakıldığında ise, öğrencilerin %8,9’u çevresiyle ilişinin kesildiğini belirtirken, %5,1’i ise sosyal ağların kendisinde bağımlılık oluşturduğunu ifade etmiştir.

 • Acquisti, A. & Gross, R. (2006). Imagined Communities: Awareness, Information Sharing, and Privacy on the Facebook. Privacy Enhancing Technologies Workshop (PET). ss. 1-16.
 • Bicen, H., Cavus, N. (2011). Social network sites usage habits of undergraduate students: case study of Facebook. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 28. ss. 943 – 947.
 • Bilen, K., Ercan, O., Gülmez, T. (2014). Sosyal Ağların Kullanım Amacı ve Benimsenme Süreci: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1). ss. 115-123.
 • Boyd, D., Ellison, N. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13, (1). ss. 210-230.
 • Churchill, G.A. (1995). Marketing Research: Methodological Foundations. The Dryden Press, Harcount Brace College Publishers. 6 th Edn. ISBN.
 • Erdem, M. (2013). Sosyal Ağların Kullanım Amaçları ve Etkilerine İlişkin Algılar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3). ss. 137-150.
 • Jackson, M.O. (2010). An Overview of Social Networks and Economic Applications. Written for the Handbook of Social Economics, 1-96. http://web.stanford.edu/~jacksonm/socialneteconchapter. pdf. 12/10/2014.
 • Joinson, A.N., 2008. ‘Looking at’, ‘Looking up’ or ‘Keeping up with’ People? Motives and Uses of Facebook. CHI, Proceedings · Online Social Networks, Nisan 5–10, Florence, Italy, 1027-1036. Erişim Tarihi: 19 Ekim 2014. http://digitalintelligencetoday.com/downloads/ Joinson_Facebook.pdf.
 • Jones, N. & Blackey, H. & Fitzgibbon, K. & Chew, E. (2010). Get out of MySpace!. Computers & Education, 54(3). ss. 776–782.
 • Karal, H. & Kokoç, M. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1 (3). ss. 251-263.
 • Köseoğlu, Ö. (2012). Ağ Sitesi Kullanıcılarının Motivasyonları: Facebook Üzerine Bir Araştırma, 7(2). ss. 58-81.
 • Lampe, C & Ellison, N.B. & Steinfield C. (2008). Changes in Use and Perception of Facebook. CSCW’08, Kasım 8-12, 2008. San Diego. California. USA. ss. 721-730.
 • McCarthy, J. (2010). Blended Learning environments: Using Social networking sites to enhance the first year experience. Australasian Journal of Educational Technology,26(6), ss. 729- 740.
 • Özata, F.Z. & Kılıçer, T. & Ağlargöz, F. (2014). Müptelalardan Mesafelilere Sosyal Ağ Sitesi Kullanıcısı Gençler: Kullanma Motivasyonları ve Davranışları Açısından Profilleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (3). ss. 19-38.
 • Tınmaz, H. (2011). Sosyal Ağ Web Sitelerinin Eğitimde Kullanılması: Facebook Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Mart 2011. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Ankara.
 • Top 10 biggest Facebook Cities. (2012). Erişim Tarihi 18 Ekim 2014. http://www.socialbakers. com/ blog/647-top-10-biggest-facebook-cities.
 • TTNET. (2014). Turkiye sosyal medya verileri. Erişim Tarihi 18 Ekim 2014. http://sosyalmedya. co/ttnet-turkiye-sosyal-medya-verileri/.
 • Warschauer, M. (2009). Foreword. In M. Thomas (Ed.). Handbook of research on web 2.0 and second language learning (pp. xix-xx). Hershey, PA: Information Science Reference.
Subjects Humanities, Multidisciplinary, Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Beşir KOÇ

Author: Halim TATLI

Dates

Publication Date : April 30, 2017

Bibtex @research article { busbed321763, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {71 - 82}, doi = {10.29029/busbed.321763}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerine Yönelik Tutum Ve Davranışları}, key = {cite}, author = {Koç, Beşir and Tatlı, Halim} }
APA Koç, B , Tatlı, H . (2017). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerine Yönelik Tutum Ve Davranışları . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (13) , 71-82 . DOI: 10.29029/busbed.321763
MLA Koç, B , Tatlı, H . "Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerine Yönelik Tutum Ve Davranışları" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 71-82 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/29047/321763>
Chicago Koç, B , Tatlı, H . "Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerine Yönelik Tutum Ve Davranışları". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 71-82
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerine Yönelik Tutum Ve Davranışları AU - Beşir Koç , Halim Tatlı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29029/busbed.321763 DO - 10.29029/busbed.321763 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 82 VL - 7 IS - 13 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.321763 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.321763 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerine Yönelik Tutum Ve Davranışları %A Beşir Koç , Halim Tatlı %T Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerine Yönelik Tutum Ve Davranışları %D 2017 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 7 %N 13 %R doi: 10.29029/busbed.321763 %U 10.29029/busbed.321763
ISNAD Koç, Beşir , Tatlı, Halim . "Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerine Yönelik Tutum Ve Davranışları". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 13 (April 2017): 71-82 . https://doi.org/10.29029/busbed.321763
AMA Koç B , Tatlı H . Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerine Yönelik Tutum Ve Davranışları. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(13): 71-82.
Vancouver Koç B , Tatlı H . Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerine Yönelik Tutum Ve Davranışları. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(13): 71-82.
IEEE B. Koç and H. Tatlı , "Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerine Yönelik Tutum Ve Davranışları", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 7, no. 13, pp. 71-82, Apr. 2017, doi:10.29029/busbed.321763