Bingöl University Journal of Social Sciences Institute
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1309-6672 | e-ISSN 2618-6322 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Bingol University | http://busbed.bingol.edu.tr


THE PRINCIPLES OF THE PUBLICATION

This international peer-reviewed journal is published at least as two issues in a year.

Original articles written in Turkish, Arabic or English in the area of social sciences are published in this journal. Articles are published after being approved by the editorial and advisory boards.

All writers are responsible for the content of the articles.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form without referring the name of the journal.


SIGNIFICANT GUIDELINES THAT PREVENT THE ARTICLES TO BE PUBLISHED

- The article will not be considered and published,

- If the board of editors don’t approve it,

- If author participation and record information are not sufficient,

- If it has no author ORCID revise number,

- If it is not prepared according to the writing rules of the journal,

- If it has more than two authors,

- If it has no abstract either in Turkish or English (Arabic according to the state), or has non-uniform abstract,

- If classic footnote system is used without force majeure,

- If it is the second article of the author within one year except from the special decide of the board of editors,

- If the name of the author is written in any part of the page or file,

- If, in pre-examination, it is not to be enough to be published in terms of content, format, resource, evaluation, method, language and etc.

- If it is less than 8 and more than 20 pages except from the special decide of the board of editors,

- If its evaluation period cannot be completed till the inception of the printing and publishing process of the journal,

- If it is sent after the end of the maximum capacity of the related issue of the journal.

Bingöl University Journal of Social Sciences Institute

ISSN 1309-6672 | e-ISSN 2618-6322 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Bingol University | http://busbed.bingol.edu.tr
Cover Image


THE PRINCIPLES OF THE PUBLICATION

This international peer-reviewed journal is published at least as two issues in a year.

Original articles written in Turkish, Arabic or English in the area of social sciences are published in this journal. Articles are published after being approved by the editorial and advisory boards.

All writers are responsible for the content of the articles.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form without referring the name of the journal.


SIGNIFICANT GUIDELINES THAT PREVENT THE ARTICLES TO BE PUBLISHED

- The article will not be considered and published,

- If the board of editors don’t approve it,

- If author participation and record information are not sufficient,

- If it has no author ORCID revise number,

- If it is not prepared according to the writing rules of the journal,

- If it has more than two authors,

- If it has no abstract either in Turkish or English (Arabic according to the state), or has non-uniform abstract,

- If classic footnote system is used without force majeure,

- If it is the second article of the author within one year except from the special decide of the board of editors,

- If the name of the author is written in any part of the page or file,

- If, in pre-examination, it is not to be enough to be published in terms of content, format, resource, evaluation, method, language and etc.

- If it is less than 8 and more than 20 pages except from the special decide of the board of editors,

- If its evaluation period cannot be completed till the inception of the printing and publishing process of the journal,

- If it is sent after the end of the maximum capacity of the related issue of the journal.

Volume 9 - Issue 17 - Apr 2019
 1. İNSANİ GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: BAZI AFRİKA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Pages 13 - 36
  Ekrem ERDEM, Bekir ÇELİK
 2. İKİNCİ EKRAN UYGULAMALARININ TV’DEKİ ÜRÜN YERLEŞTİRMELER YOLUYLA SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BİR BAKIŞ
  Pages 37 - 50
  Hüseyin Sabri KURTULDU, Derya ALTINTAŞ
 3. TARİHÎ KENT MERKEZLERİNİN KORUMA VE GELİŞTİRME STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ
  Pages 51 - 70
  Ahmet Salih GÜNAYDIN, Mehmet Faruk ALTUNKASA
 4. ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARA HAYVANLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİNİN KAZANDIRILMASINDA DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE SUNULAN KAVRAM HARİTASININ ETKİLİLİĞİ
  Pages 71 - 90
  Ahmet YIKMIŞ, Melek VAROL ÖZÇAKIR
 5. SİYASİ PARTİLİLERİN SOSYAL MEDYANIN LEGAL VE İLLEGAL KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 91 - 110
  Mehmet Seyman ÖNDER, Cihat YAŞAROĞLU
 6. OKUL MÜDÜRLERİNİN KAYIRMACI DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI İLE MÜDÜRE GÜVENE ETKİSİ
  Pages 111 - 142
  Hasan DEMİRTAŞ, Nesip DEMİRBİLEK
 7. TEK PARTİ DÖNEMİ’NDE EĞİTİM ŞÛRALARININ HÜKÜMETLERİN EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ
  Pages 143 - 164
  Meral BALCI
 8. HALKA KARŞI ENTELEKTÜEL, ENTELEKTÜELE KARŞI HALK: BİRBİRİNE ‘YABAN’ İKİ KESİM
  Pages 165 - 188
  Mehmet ANIK
 9. TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN TAKLİT MARKALI ÜRÜN ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 189 - 214
  Salih YILDIZ, İbrahim AVCI
 10. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İÇGÜDÜSEL SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA YANSIMASI
  Pages 215 - 234
  Sevilay USLU DİVANOĞLU, Tuba USLU
 11. KÖMÜR ÇOCUKLAR: ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN FARKLI BİR GÖRÜNÜMÜ PATNOS ÖRNEĞİ
  Pages 235 - 252
  Ömer Miraç YAMAN, İhsan YILKAN
 12. ELEŞTİRİ, SEKÜLERİZM VE KÜLTÜR
  Pages 253 - 288
  Ahmet KAYINTU
 13. TÜRKİYE’DE FAİZ ORANI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 289 - 308
  Dilara AYLA
 14. TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ, ALGILANAN KALİTE VE MARKA SADAKATİNİN MARKA KİŞİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KREM ÇİKOLATA TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Pages 309 - 326
  Emel YILDIZ, Mahmut KOÇAN
 15. DUYGU ve GÖRÜŞ MADENCİLİĞİ: SON GELİŞMELER VE 3. HAVALİMANI İÇİN BİR UYGULAMA
  Pages 327 - 338
  Emrah BİLGİÇ, Ahmet KOÇAK
 16. ULUSLARARASI TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİNDE BULANIK DEMATEL YÖNTEMİNİN KULLANIMI
  Pages 339 - 356
  Erdinç KOÇ
 17. HASAN HİLMÎ DİVANI’NDA MUHABBET KAVRAMI
  Pages 357 - 380
  Hasan EKİCİ
 18. BİNGÖL ILICALAR BELDESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN PEYZAJ ÖZELLİKLERİ VE KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ
  Pages 381 - 410
  Hüccet VURAL
 19. OSMANLI DEVLETİ’NDE UYGULANAN ADEM-İ MERKEZİYETÇİ BİR YÖNETİM MODELİ: MİLLET SİSTEMİ
  Pages 411 - 426
  Konur Alp DEMİR
 20. TÜRKİYE İLE TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER: DIŞ TİCARET, TURİZM VE YATIRIM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 427 - 442
  Ömer DORU, Mehmet Barış ASLAN
 21. DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ, DÖVİZ, PETROL PİYASALARININ HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNE ORTALAMA VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ
  Pages 443 - 462
  Serdar KUZU
 22. ORTA DEMİR ÇAĞ’INDA ANADOLU-MEZOPOTAMYA İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA İÇ ANADOLU BÖLGESİNİN TARİHİ VE POLİTİK COĞRAFYASI
  Pages 463 - 482
  Sırrı TİRYAKİ
 23. ANLAMLANDIRMA TEORİSİ VE ANLAMLANDIRMA ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: BİREYLERİN ÇEVRELERİNDEKİ DAVRANIŞLARI, OLAYLARI, İŞARETLERİ VE FARKLILIKLARI ANLAMLANDIRMA DURUMLARI
  Pages 483 - 492
  Türker TUĞSAL
 24. KURUMSALLAŞMANIN MARKALAŞMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE DİYARBAKIR MERKEZİNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI
  Pages 493 - 510
  Yakup DURMAZ, Ali AÇIKGÖZ
 25. TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ MODELLERİ BAĞLAMINDA EL KAİDE ÖRNEĞİ
  Pages 511 - 534
  Yusuf ÇINAR
 26. AHLAT MÜZESİNDE BULUNAN URARTU DÖNEMİ MADENİ TAKILAR
  Pages 535 - 552
  Nasır GÖGTAŞ, İlter İGİT
 27. ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİ FARKINDALIKLARI, KULLANIM SIKLIKLARI VE YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 553 - 566
  Erhan ÜNAL
 28. YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ: AVRASYA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
  Pages 567 - 586
  Mehmet SONGUR
 29. İŞLEMSEL VE İLİŞKİSEL PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN İŞGÖRENLERİN POZİTİF SES DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 587 - 604
  Mutlu TOKMAK
 30. I. BALKAN SAVAŞI’NIN DOĞU HAREKÂT ALANINDA OSMANLI ŞARK ORDUSU’NUN HARP TARİHİ BAĞLAMINDA ANALİZİ
  Pages 605 - 634
  Serdar Cem SEDİROĞLU
 31. DEVELOPMENT OF SOCIOLOGY IN TURKEY FROM ITS EMERGENCE TO THE 1960S
  Pages 635 - 656
  Ahmet ALP
 32. TURİZM PERSONELİNİN YABANCI DİL GEREKSİNİMLERİ: ANTALYA ÖRNEĞİ
  Pages 657 - 668
  Esin YÜCEL, Arda ARIKAN
Indexes and Platforms
Indexes and Platforms

13527
13524

13525

13528

13529

13530

13531

13526

13532

13533

13534

13535

13536

13537

13538

13539

13540

13541

13542

13543

13544