Bingöl University Journal of Social Sciences Institute
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1309-6672 | e-ISSN 2618-6322 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Bingol University | http://busbed.bingol.edu.tr


THE PRINCIPLES OF THE PUBLICATION

This international peer-reviewed journal is published at least as two issues in a year.

Original articles written in Turkish, Arabic or English in the area of social sciences are published in this journal. Articles are published after being approved by the editorial and advisory boards.

All writers are responsible for the content of the articles.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form without referring the name of the journal.


SIGNIFICANT GUIDELINES THAT PREVENT THE ARTICLES TO BE PUBLISHED

- The article will not be considered and published,

- If the board of editors don’t approve it,

- If author participation and record information are not sufficient,

- If it has no author ORCID revise number,

- If it is not prepared according to the writing rules of the journal,

- If it has more than two authors,

- If it has no abstract either in Turkish or English (Arabic according to the state), or has non-uniform abstract,

- If classic footnote system is used without force majeure,

- If it is the second article of the author within one year except from the special decide of the board of editors,

- If the name of the author is written in any part of the page or file,

- If, in pre-examination, it is not to be enough to be published in terms of content, format, resource, evaluation, method, language and etc.

- If it is less than 8 and more than 20 pages except from the special decide of the board of editors,

- If its evaluation period cannot be completed till the inception of the printing and publishing process of the journal,

- If it is sent after the end of the maximum capacity of the related issue of the journal.

- Also, the Ethics Committee Report is mandatory to upload for the studies that require “The Ethics Committee Permission”.

Bingöl University Journal of Social Sciences Institute

ISSN 1309-6672 | e-ISSN 2618-6322 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Bingol University | http://busbed.bingol.edu.tr
Cover Image


THE PRINCIPLES OF THE PUBLICATION

This international peer-reviewed journal is published at least as two issues in a year.

Original articles written in Turkish, Arabic or English in the area of social sciences are published in this journal. Articles are published after being approved by the editorial and advisory boards.

All writers are responsible for the content of the articles.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form without referring the name of the journal.


SIGNIFICANT GUIDELINES THAT PREVENT THE ARTICLES TO BE PUBLISHED

- The article will not be considered and published,

- If the board of editors don’t approve it,

- If author participation and record information are not sufficient,

- If it has no author ORCID revise number,

- If it is not prepared according to the writing rules of the journal,

- If it has more than two authors,

- If it has no abstract either in Turkish or English (Arabic according to the state), or has non-uniform abstract,

- If classic footnote system is used without force majeure,

- If it is the second article of the author within one year except from the special decide of the board of editors,

- If the name of the author is written in any part of the page or file,

- If, in pre-examination, it is not to be enough to be published in terms of content, format, resource, evaluation, method, language and etc.

- If it is less than 8 and more than 20 pages except from the special decide of the board of editors,

- If its evaluation period cannot be completed till the inception of the printing and publishing process of the journal,

- If it is sent after the end of the maximum capacity of the related issue of the journal.

- Also, the Ethics Committee Report is mandatory to upload for the studies that require “The Ethics Committee Permission”.

Issue 19 - Apr 28, 2020
 1. THOMAS HOBBES'UN POLİTİK DÜŞÜNCESİNDE SOSYAL DÜZEN FİKRİNİN İKİ KAYNAĞI: YAŞAM VE ÖLÜM (KORKUSU)
  Pages 1 - 14
  Funda GÜNSOY , Mariusz TUROWSKİ
 2. MANTIKSAL DÜŞÜNME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA
  Pages 15 - 40
  Dilek BAŞERER , Ekrem Ziya DUMAN
 3. FLÜT REPERTUVARINDA YUNAN MİTOLOJİSİNİN YERİ VE MİTOLOJİK KARAKTER PAN’IN ETKİLERİ
  Pages 41 - 66
  Sezin ALICI
 4. JAPONYA’NIN FİLİPİNLER SİYASETİ (1868-1912)
  Pages 67 - 84
  Emine SİCİM KAPLAN
 5. YAPISAL AİLE SİSTEMLERİ YAKLAŞIMINA DAYALI OLARAK GELİŞTİRİLEN EVLİLİK DANIŞMA PROGRAMININ ÇİFTLERİN EVLİLİK UYUMUNA ETKİSİ
  Pages 85 - 104
  Gulsah TURA
 6. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  Pages 105 - 126
  Zahide GENÇTÜRK , Gülsüm KORKUT
 7. BULANIK AHP YÖNTEMİ İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI SEÇİMİ
  Pages 127 - 150
  Aygülen KAYAHAN KARAKUL
 8. XIX. YÜZYIL SONLARINDA VE XX. YÜZYIL BAŞLARINDA DERSİM'DE HABERLEŞME ARAÇLARININ KULLANIMI VE ASAYİŞ
  Pages 151 - 178
  Erhan TAŞ
 9. REKLAM ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 179 - 206
  Mehmet Emin YAŞAR , Abdulvahap BAYDAŞ
 10. ÜNİVERSİTE PERSONELİ PERSPEKTİFİNDEN YÖNETİŞİMİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖLÇÜMÜ: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
  Pages 207 - 234
  Bekir PARLAK , Ferhat ARI
 11. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BAKIŞ AÇILARIYLA LİSELERDE MUHASEBE BECERİ EĞİTİMİ
  Pages 235 - 266
  İsmail Fatih CEYHAN , Ramazan ULUTAN
 12. TÜRKİYE'DE DEVLET MEMURLARININ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ
  Pages 267 - 296
  Derya AKTAŞ
 13. WOLVES IN SHEEP’S CLOTHING: SPOTTING THE DARK TRIAD OF PERSONALITY IN ORGANIZATIONS AND OVERCOMING THE TROUBLES THEY CAUSE
  Pages 297 - 310
  Can BİÇER
 14. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DIŞ BORÇLARIN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 311 - 326
  Mehmet Barış ASLAN , Zeki AKBAKAY
 15. ŞARK CEPHESİ KUMANDANI KÂZIM KARABEKİR’İN ÇOCUK TERBİYESİ VE EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: SARIKAMIŞ ANA MEKTEBİ ÖRNEĞİ
  Pages 327 - 340
  Meral KUZGUN
 16. IVO ANDRIĆ’İN DRİNA KÖPRÜSÜ ADLI ROMANINDA DİNİ VE ETNİK ÇEŞİTLİLİKTEKİ İKİLİ ZITLIKLAR VE HİYERARŞİ
  Pages 341 - 356
  Özlem ULUCAN
 17. MESNEVİLERDE UYGULANAN TEMSİL GETİRME YÖNTEMİNİN EDEBİYAT EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI
  Pages 357 - 382
  Meheddin İSPİR
 18. AHMET ARİF’İN “ANADOLU” ŞİİRİNİN MARKSİST ESTETİĞE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ
  Pages 383 - 402
  Adem GÜRBÜZ
 19. İSLÂM HUKUKUNUN TEDVİNİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR BAĞLAMINDA MÜSLÜMAN İLİM ADAMLARININ TESPİTLERİ
  Pages 403 - 420
  Bekir KARADAĞ
 20. الفضائل الأخلاقية في الشعر العربي الجاهلي
  Pages 421 - 446
  Tamim FAKHOURY
Indexes and Platforms
Indexes and Platforms

13527
13524

13525

13528

13529

13530

13531

13526

13532

13533

13534

13535

13536

13537

13538

13539

13540

13541

13542

13543

13544