Bingöl University Journal of Social Sciences Institute
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1309-6672 | e-ISSN 2618-6322 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Bingol University | http://busbed.bingol.edu.tr


THE PRINCIPLES OF THE PUBLICATION

This international peer-reviewed journal is published at least as two issues in a year.

Original articles written in Turkish, Arabic or English in the area of social sciences are published in this journal. Articles are published after being approved by the editorial and advisory boards.

All writers are responsible for the content of the articles.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form without referring the name of the journal.


SIGNIFICANT GUIDELINES THAT PREVENT THE ARTICLES TO BE PUBLISHED

- The article will not be considered and published,

- If the board of editors don’t approve it,

- If author participation and record information are not sufficient,

- If it has no author ORCID revise number,

- If it is not prepared according to the writing rules of the journal,

- If it has more than two authors,

- If it has no abstract either in Turkish or English (Arabic according to the state), or has non-uniform abstract,

- If classic footnote system is used without force majeure,

- If it is the second article of the author within one year except from the special decide of the board of editors,

- If the name of the author is written in any part of the page or file,

- If, in pre-examination, it is not to be enough to be published in terms of content, format, resource, evaluation, method, language and etc.

- If it is less than 8 and more than 20 pages except from the special decide of the board of editors,

- If its evaluation period cannot be completed till the inception of the printing and publishing process of the journal,

- If it is sent after the end of the maximum capacity of the related issue of the journal.

Bingöl University Journal of Social Sciences Institute

ISSN 1309-6672 | e-ISSN 2618-6322 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Bingol University | http://busbed.bingol.edu.tr
Cover Image


THE PRINCIPLES OF THE PUBLICATION

This international peer-reviewed journal is published at least as two issues in a year.

Original articles written in Turkish, Arabic or English in the area of social sciences are published in this journal. Articles are published after being approved by the editorial and advisory boards.

All writers are responsible for the content of the articles.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form without referring the name of the journal.


SIGNIFICANT GUIDELINES THAT PREVENT THE ARTICLES TO BE PUBLISHED

- The article will not be considered and published,

- If the board of editors don’t approve it,

- If author participation and record information are not sufficient,

- If it has no author ORCID revise number,

- If it is not prepared according to the writing rules of the journal,

- If it has more than two authors,

- If it has no abstract either in Turkish or English (Arabic according to the state), or has non-uniform abstract,

- If classic footnote system is used without force majeure,

- If it is the second article of the author within one year except from the special decide of the board of editors,

- If the name of the author is written in any part of the page or file,

- If, in pre-examination, it is not to be enough to be published in terms of content, format, resource, evaluation, method, language and etc.

- If it is less than 8 and more than 20 pages except from the special decide of the board of editors,

- If its evaluation period cannot be completed till the inception of the printing and publishing process of the journal,

- If it is sent after the end of the maximum capacity of the related issue of the journal.

Volume 9 - Issue 18 - Oct 2019
 1. HIGH-TECHNOLOGY PRODUCTS EXPORT AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL DATA ANALYSIS FOR EU-15 COUNTRIES
  Pages 669 - 684
  Kemal ERKİŞİ , Semra BOĞA
 2. OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTSEL YERLEŞTİRİLMESİ, KAYNAŞTIRILMASI VE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 685 - 728
  Yakup BURAK , Emine AHMETOĞLU
 3. MURAT TEPE’DE ELE GEÇEN URARTU DÖNEMİ METAL ESERLERİ
  Pages 731 - 750
  Abdulkadir ÖZDEMİR
 4. PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERİN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ AÇISINDAN FİNANSAL PERFORMANS KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ: BIST’DE BİR UYGULAMA
  Pages 751 - 774
  Mustafa DESTE , Melike HALİFEOĞLU
 5. SAVAŞ STRATEJİSİNDE İSTİHBARATIN ÖNEMİ
  Pages 775 - 798
  Emre ÇITAK
 6. THE IMPACT OF EXPORT ON EMPLOYMENT: PANEL DATA ANALYSIS FOR REGIONAL BASE IN TURKEY
  Pages 799 - 814
  Dilek TANDOĞAN
 7. BIST’TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARININ TOPSIS YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 815 - 836
  Tuba ÖZKAN
 8. TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DİL EĞİTİMİNDE ORTAM TASARIMI VE MATERYAL KULLANIMI YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 837 - 856
  Ali GÖÇER , Okan AKGÜL
 9. VERGİ DENETİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM OLARAK BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ
  Pages 857 - 876
  Habip DEMİRHAN
 10. BİST’TE YER ALAN ENERJİ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ SD VE WASPAS YÖNTEMLERİYLE ÖLÇÜLMESİ
  Pages 877 - 898
  Haşim BAĞCI , Şule YÜKSEL YİĞİTER
 11. ENGELLİLER, DİN VE SOSYAL DIŞLANMA
  Pages 899 - 930
  Yunus BUCUKA
 12. İHRACATTA FİNANSMAN KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇOK KRİTERLİ BİR YAKLAŞIM: PROMETHEE YÖNTEMİ
  Pages 931 - 948
  İsmail METIN , Füsun KÜÇÜKBAY
 13. GÜNCEL FİNANSAL UYGULAMALARIN TÜKETİCİ ALGILARINA ETKİLERİ: İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 949 - 974
  Yusuf TEPELİ , Mertcan TAŞÇIOĞLU
 14. İŞ İLANLARINDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI: TÜRKİYE’DE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İLANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 975 - 990
  Sevdiye ERSOY YILMAZ , Emine ÇETİNEL
 15. TURİZM BAĞLAMINDA GELENEKSEL TÜRK EL SANATI LÜLETAŞI İŞLEMECİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 991 - 1014
  Hasan KÖŞKER , Sıla KARACAOĞLU
 16. ALGILANAN AŞIRI VASIFLILIK VE BİREYSEL KARİYER PLANLAMASI İLİŞKİSİNDE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN DÜZENLEYİCİLİK ETKİSİ
  Pages 1015 - 1042
  Metin IŞIK
 17. TÜRK-İSRAİL İLİŞKİLERİ VE FİLİSTİN
  Pages 1043 - 1066
  Mehmet KAYA
 18. EĞİTİM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE BİR NEDENSELLİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 1067 - 1088
  Çiğdem KARIŞ
 19. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA LİDERLİK
  Pages 1089 - 1110
  Erhan KILINÇ
 20. TÜRK DEMOKRASİ SÜRECİNDE MUŞ’TA REFERANDUM VE YEREL SEÇİMLER (1980-2019): ETKİLER VE SONUÇLAR
  Pages 1111 - 1142
  Yunus KOÇ
 21. TÜRKİYE'DE PARA POLİTİKASININ ÖDEMELER BİLANÇOSUNA ETKİSİ:2003-2015
  Pages 1143 - 1176
  Sebahattin KOÇ , Bekir GÖVDERE
 22. TÜRKİYE’DE MERKEZİLEŞME VE YERELLEŞME SORUNUNUN GİDERİLMESİNDE ADALETİN ROLÜ
  Pages 1177 - 1198
  Ömer ÇAMUR , Ahmet Hamdi AYDIN
 23. TASAVVUF VE HALK İNANCI IŞIĞINDA YUNUS EMRE’DE TOPRAK İMGESİ
  Pages 1199 - 1212
  Mehmet Emin BARS , Yılmaz IRMAK
 24. DİJİTAL OYUN TASARLAMANIN ÖĞRENMEYE ETKİSİ
  Pages 1213 - 1232
  Necla DÖNMEZ USTA , Ebru TURAN GÜNTEPE
 25. TÜRKÇEDE SES TÜREMESİ – ORHUN YAZITLARINDAN EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNE KADAR –
  Pages 1233 - 1272
  Veysi SEVİNÇLİ , Suphan ÇİÇEK
 26. YENİSEY YAZITLARINDA İSİM ÇEKİM EKLERİ
  Pages 1273 - 1288
  Salih DEMİRBİLEK
 27. XVIII. VE XIX. YÜZYILDA HALEP VE CİVARINDA SALGIN HASTALIKLAR
  Pages 1289 - 1320
  Adem ÇALIŞKAN , Ahmet EYİCİL
 28. ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ: GEÇDA SONUÇLARI ÖRNEĞİ
  Pages 1321 - 1344
  Fatma KURNAZ , Arzu ÖZYÜREK
 29. EXPLORING ESL STUDENTS' PERFORMANCES IN COMPETENCE-BASED LANGUAGE TEACHING CLASSES: A CASE STUDY OF ADULT TURKISH SPEAKERS
  Pages 1345 - 1369
  Emrullah ŞEKER
Indexes and Platforms
Indexes and Platforms

13527
13524

13525

13528

13529

13530

13531

13526

13532

13533

13534

13535

13536

13537

13538

13539

13540

13541

13542

13543

13544