Year 2016, Volume 6 , Issue 12, Pages 371 - 384 2016-11-15

Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Şiirlerinde Ölüm
Death in the Poems of Abdulhak Hamid Tarhan

Mehmet GÜL [1]


Tanzimat edebiyatının önemli şairi Abdülhak Hâmid’deki endişe ve bunaltının en önemli sebebi ölüm düşüncesidir. Ölüm, şairin hayatında kırılganlığın ifadesi olarak belirir. Ölüme dair her şey hayatı anlamsızlaştıran ve donuklaştıran bir vazife görür. Gurbette iki defa yakınlarını kaybetmesi onda ölüm karşısında derin bir ürpertiye sebep olur. Bu yüzden de isyan onun ölüm karşısındaki duruşunu gösteren en önemli özelliktir. Ölüm sonrası değişimi kabullenmek istemez. Eşi Fatma Hanım’ın ölümü onu derin felsefi sorgulamalara yöneltir. Sürekli hayret, şaşkınlık ve ürperti içinde kalır. Ancak Hâmid’in ölüm karşısındaki derin bunaltısı ve isyanı Tanrı’ya teslimiyetle sonuçlanacaktır.

Abdulhak Hamid is an important poet in Tanzimat Literature the most important reason for Abdulhak Hamid’s anxiety and worry is the thought of death. This thought of death appears as an expression of frailness in poet’s life. Everything about death is a tool that makes the life meaningless and dull. He has a feeling of trembling on death, because of losing his close twice, when he was abroad. Therefore rebellion is the most specific property for him against the thought of death. His wife Fatma Hanım’s death leads him to deep philosophical inquiries. He’s always in wonder confusion and chill during his life. But in the end, Hamid’s attitude against death will result whit the surrender to God.

 • TANPINAR, Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yay. 2.b. 1977
 • TANPINAR, Ahmet Hamdi, ‘’Türk Şiirinde Büyük Ürperme; Hâmid’’, Yaşadığım Gibi, Dergâh Yay.
 • AKYÜZ, Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitapevi, İstanbul, 1995.
 • BANARLI, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, İst. 1998.
 • BEZİRCİ, Asım, Abdülhak Hamit, Evrensel Basım Yayın, İst. 2000.
 • BÖLÜKBAŞI, Rıza Tevfik, Abdülhak Hâmid ve Mülahazat-ı Felsefiyesi, İstanbul Üniversitesi Yay. İst. 1984.
 • ÇÜÇEN, A. Kadir, Heidegger’de Varlık ve Zaman, Asa Kitapevi, 2003.
 • ENGİNÜN, İnci. Abdülhak Hâmid Tarhan, Bütün Şiirleri-1 (1991 ), -2 (1982), -3 (1997) -4(2001), İst. Dergâh Yay.
 • EROL, Kemal, Abdülhak Hâmid’in Eserlerinde Ölüm Tefekkürü ve Mezar Tasavvuru, Milli Eğitim, Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 168. Güz 2005.
 • ESKİN, Efkan Bahri, Evrenin Endişede Kurulması, Doğu Batı Dergisi, sayı 6, Doğu Batı Yay. Ank. 1999. 117-123
 • GÖKA, Erol, Ölme, Timaş Yay. İst. 2010.
 • HÖKELEKLİ, Hayati, Ölüm, Ölüm Ötesi Pskolojisi ve Din, Dem Yay. 2008.
 • MUTAHHARİ, Murtaza, Adli İlahi, İşaret Yay. İst. 1988.
 • ÖZCAN, Tarık, Cenâb Şehabettin’in Şiirlerinde Şiir-Kadın İmgesi, No:1894, Çukorova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi, 2007. 1-8
 • TANPINAR, Ahmet Hamdi, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi.
 • TAKIŞ, Taşkın, İtiraf Hepimize İyi Gelir (Editör Yazısı s.7-8), Doğu Batı Dergisi, Psikanaliz Dersleri, Sayı 56, Ank. 2011.
 • TÖRENEK, Mehmet, Abdülhak Hâmid’in Şiirinde Ben’in Görünümü, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 20, Erzurum, 2002. 145-156.
 • YILDIZ, Ali, Tanzimat Sonrası Türk Şiirinde Tasavvuf, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/2 Spring 2010. 526-572
Subjects Linguistics, Literature
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet GÜL

Dates

Publication Date : November 15, 2016

Bibtex @research article { busbed328674, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {371 - 384}, doi = {10.29029/busbed.328674}, title = {Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Şiirlerinde Ölüm}, key = {cite}, author = {Gül, Mehmet} }
APA Gül, M . (2016). Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Şiirlerinde Ölüm . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (12) , 371-384 . DOI: 10.29029/busbed.328674
MLA Gül, M . "Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Şiirlerinde Ölüm" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2016 ): 371-384 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/29504/328674>
Chicago Gül, M . "Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Şiirlerinde Ölüm". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2016 ): 371-384
RIS TY - JOUR T1 - Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Şiirlerinde Ölüm AU - Mehmet Gül Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.29029/busbed.328674 DO - 10.29029/busbed.328674 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 371 EP - 384 VL - 6 IS - 12 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.328674 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.328674 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Şiirlerinde Ölüm %A Mehmet Gül %T Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Şiirlerinde Ölüm %D 2016 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 6 %N 12 %R doi: 10.29029/busbed.328674 %U 10.29029/busbed.328674
ISNAD Gül, Mehmet . "Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Şiirlerinde Ölüm". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 12 (November 2016): 371-384 . https://doi.org/10.29029/busbed.328674
AMA Gül M . Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Şiirlerinde Ölüm. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 6(12): 371-384.
Vancouver Gül M . Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Şiirlerinde Ölüm. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 6(12): 371-384.
IEEE M. Gül , "Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Şiirlerinde Ölüm", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 6, no. 12, pp. 371-384, Nov. 2016, doi:10.29029/busbed.328674