Year 2012, Volume 2 , Issue 3, Pages 31 - 42 2012-04-15

YİRMİNCİ YÜZYILIN BAŞLARINDA MARAŞ SANCAĞININ ULAŞIM DURUMU
The Transportation of Marash Sanjak In The Early Twentieth Century

Harun ŞAHİN [1]


Maraş, tarihte önemli kervan ve göç yolları üzerinde bulunmaktaydı. Bu nedenle geçmişte birçok kültür ve uygarlığın kaynaştığı bir bölge olmuş ve şehir birçok kez farklı milletlerin hâkimiyet mücadelelerine sahne olmuştur. Hititler, Asurlular, Medler, Persler, Romalılar, Araplar ve Türkler bölgede varlık göstermiş unsurlardan bir kısmıdır. Tarihte Maraş ve çevresi coğrafi konumu, verimli toprakları ve elverişli iklim koşulları nedeniyle önemli bir ticari merkez rolü oynamıştır. Bu özelliğinden dolayı Maraş, ticari ve askeri olarak büyük önem kazanmıştır. Ancak Osmanlı hâkimiyeti sonrasında bölgenin jeopolitik önemi kısmen azalmıştır. Osmanlı Devleti’nin son döneminde Maraş Sancağı’nda ulaşım bakımından büyük sıkıntılar yaşanmaktaydı. Sancağı dış dünyaya bağlayan yolların birçoğunda arabayla ulaşım sağlanamamaktaydı. Üzerinde çalışma yapılan yollar ise daha çok asker sevkıyatı ve hububat taşımacılığını kolaylaştırmak amacına yönelik olmuştur. Bölgede elde edilen ürün fazlası yol imkânsızlıkları nedeniyle sancak içine ve dışına ihraç edilememiştir. Meşrutiyet’ten sonra yol yapım faaliyetleri Nafia Nezareti’nce planlanmıştır. Meşrutiyet sonrasında karayolları alanında özellikle valilerin özel gayretleriyle olumlu gelişmeler yaşanmıştır.

Marash is standing on a historically important caravan and migration route. Because of this it has been a region where many cultures and civilizations have united in the past and the city has seen the struggle from domination of different nations. Hittites, Assyrians, Meds, Persians, Romans, Arabs and Turks are just a few of the nations which have existed there. In history Marash and it’s neighborhood have been at the centre because of the geographical location, fertile soils and suitable climate conditions. Because of this speciality, Marash has great importance both for trade and the military. However after the Otoman domination, the geopolitic importance of the region diminished. In the late years of the Otoman Empire, there were big problems in Marash due to transportation. On most of the routes which link the city to other cities, transportation by car was not possible. The main transportation routes were mostly designed for easy movement of soldiers and grain. Most of the manufactured products in the region were not exported in or out of the city due to the transportation difficulties. After the Second Meşrutiyet, new road works were planned by the Ministry of Nafia and since the Meşrutiyet, there have been very positive developments in highways, especially with the special efforts of the governers.

 • DH İD, 222/21:7
 • DH İD, 191/1-6:4
 • DH İD, 25/17:3/2
 • DH UMVM, 144/57:4
 • DH UMVM, 144/57:1-4
 • DH UMVM, 153/10:7
 • DH İD, 25/17:2/2
 • DH UMVM, 137/9:1
 • DH UMVM, 148/80:4
 • DH UMVM, 153/70:4
 • DH İD, 25/17:1/10
 • DH İD, 107/6
 • DH UMVM, 137/9:2
 • DH UMVM, 149/29:12
 • Besim Atalay (1339). Maraş Tarihi ve Coğrafyası, İstanbul: Matbaa-i Âmire.
 • Cuinet, Vital (1891). La Turquie D’Asie, Tome Deuxieme, Paris : Emest Leroux, Editeur.
 • İl Turizm Müdürlüğü (2002). 2002 Kahramanmaraş Turizm Envanteri, Kahramanmaraş: İl Turizm Müdürlüğü Yayını.
 • Şemseddin Sami (1316). “Haleb”, Kamusu’l-A’lam, Cilt: 6, İstanbul: Mearif Nezareti Tarafından Tab’ Edilmiştir.
 • Yurt Ansiklopedisi (1982). “K. Maraş”, Cilt:8, İstanbul: Anadolu Yayınları.
 • Baş, Yaşar-Tekin, Rahmi, Maraş Vakıfları (Dulkadirli ve Osmanlı Dönemi),
 • Konya Ereğli Oğuz Dulkadiroğlu Bektik Kültürünü Yaşatma Derneği
 • Kültür Hizmeti No:1, Konya-Ereğli 2007
 • Dedeoğlu, Mesut (1996). Kahramanmaraş Ekonomisi, Ankara.
 • Faroqhi, Suraiya (1993). Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Türkiye Araştırmaları 3.
 • Gökhan, İlyas. (2005). “13. Yüzyılın İlk Yarısında Maraş”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Cilt I, Organizasyon:Maraşder- Kahramanmaraş Belediyesi, Yayına Haz.: Said Öztürk, İstanbul: MARAŞDER.
 • Gündüz, Tufan (2001). “Kahramanmaraş”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 24, İstanbul: İSAM Yayını.
 • Gürbüz, Mehmet (2001). Kahramanmaraş Merkez İlçenin Beşeri ve İktisadi Coğrafyası, Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları No:2.
 • Mutlu, Cengiz (2007). Birinci Dünya Savaşı’nda Amele Taburları (1914-1918), İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Öztürk, Said (2006). Osmanlı Salnamelerin ’de Maraş Sancağı 1284-1326/1867-1908, Cilt 2, İstanbul: Kahramanmaraş Belediyesi Kültür Armağanı.
 • Sevimay, Hayri R. (1995). Cumhuriyet’e Girerken Ekonomi: Osmanlı Son Dönem Ekonomisi, İstanbul: Kazancı Kitabevi.
 • Tabakoğlu, Ahmet (1986). Türk İktisat Tarihi, İstanbul: Dergâh Yayınları, Tarih Dizisi
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Harun ŞAHİN (Primary Author)

Dates

Publication Date : April 15, 2012

Bibtex @research article { busbed401014, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2012}, volume = {2}, pages = {31 - 42}, doi = {}, title = {YİRMİNCİ YÜZYILIN BAŞLARINDA MARAŞ SANCAĞININ ULAŞIM DURUMU}, key = {cite}, author = {Şahin, Harun} }
APA Şahin, H . (2012). YİRMİNCİ YÜZYILIN BAŞLARINDA MARAŞ SANCAĞININ ULAŞIM DURUMU . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (3) , 31-42 . Retrieved from http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/29513/401014
MLA Şahin, H . "YİRMİNCİ YÜZYILIN BAŞLARINDA MARAŞ SANCAĞININ ULAŞIM DURUMU" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2012 ): 31-42 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/29513/401014>
Chicago Şahin, H . "YİRMİNCİ YÜZYILIN BAŞLARINDA MARAŞ SANCAĞININ ULAŞIM DURUMU". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2012 ): 31-42
RIS TY - JOUR T1 - YİRMİNCİ YÜZYILIN BAŞLARINDA MARAŞ SANCAĞININ ULAŞIM DURUMU AU - Harun Şahin Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 42 VL - 2 IS - 3 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi YİRMİNCİ YÜZYILIN BAŞLARINDA MARAŞ SANCAĞININ ULAŞIM DURUMU %A Harun Şahin %T YİRMİNCİ YÜZYILIN BAŞLARINDA MARAŞ SANCAĞININ ULAŞIM DURUMU %D 2012 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Şahin, Harun . "YİRMİNCİ YÜZYILIN BAŞLARINDA MARAŞ SANCAĞININ ULAŞIM DURUMU". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 / 3 (April 2012): 31-42 .
AMA Şahin H . YİRMİNCİ YÜZYILIN BAŞLARINDA MARAŞ SANCAĞININ ULAŞIM DURUMU. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 2(3): 31-42.
Vancouver Şahin H . YİRMİNCİ YÜZYILIN BAŞLARINDA MARAŞ SANCAĞININ ULAŞIM DURUMU. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 2(3): 31-42.
IEEE H. Şahin , "YİRMİNCİ YÜZYILIN BAŞLARINDA MARAŞ SANCAĞININ ULAŞIM DURUMU", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 2, no. 3, pp. 31-42, Apr. 2012