Year 2012, Volume 2 , Issue 3, Pages 71 - 86 2012-04-15

YÖNETİM DÜZEYLERİ AÇISINDAN YÖNETİCİLERİN SORUN BELİRLEME VE ÇÖZME PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
A Study on the Evaluation of the Performance of The Managers in Problem Detection And Solution In Terms of Levels of Management

Mehmet GÜVEN [1]


Bu çalışmada yönetim bilimlerinin güncel ve tartışmalı konularından biri olan yöneticilerin sorun belirleme ve çözme performanslarının değerlendirilmesi kapsamlı bir şekilde incelenmiş ve ampirik bir araştırma ile desteklenmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, çalışanların görev ve unvanlarına göre, sorun belirleme ve çözme performanslarının belirlenmesinde hangi faktörlerin etkili olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.

Bu araştırmada teorik olarak işletme yöneticiliğin önemi, modern işletme yöneticisinden olan özellikler, düzeylerine göre yönetici grupları, görevleri, sorumlulukları ve son olarak sorun belirleme ve çözme konularına yer verilmiştir.

Çalışmanın verilerin değerlendirilmesinde ise farklı düzeyde görev yapan yönetici gruplarının demografik olarak frekans dağılımına yer verilmiş olup, elde edilen bulgular yönetici gruplarına göre sorun belirleme tanımsal istatistikleri, yönetici gruplarına göre oran, frekans ve tanımlayıcı istatistiki analizi yapılmıştır. Ayrıca, F testi yapılarak yönetici gruplarının sorun belirleme ve çözmelerinde önemli farklılıklar bulunmuş ve anlamlı bir sonuç elde edilmiştir.

in this study, the evaluation of problem identifying and solving performances which is one of the current and controversial issues in the management sciences, were examined in a comprehensive manner and supported by empirical research. in this context, the aim of the study is to determine which factors are more effective in explaining problem identifying and solving performances according to titles and duties of employees.

This study includes theoratically the importance of business management, specialities of contemporary managers, manager groups dependent on their level, assignments, responsibilities and finally problem identifying and solving performances of this groups,

in data assessment part obtained with manager groups in the field of different level , frequency analysis on demographic information , obtained findings according to manager groups statistical definition for issue assignation, ratio for manager groups. Additionally, due to F test, meaningful results and important differences have been found, in the course of problem determinig and problem solving process of manager groups.

 • ARNOLD J., Hugh, Daniel C. Feldman, Organizational Behavior, McGraw Hill Book Company Singapore, 1985,
 • APPLEBY, C. Robert. Modern Business Administration. Pitman Publishing Melbourne, 1977.
 • BANAZ, Erol, “İşletmede Orta Düzey Yöneticilerinin Görev ve Sorumlulukları” Tekstil İşveren Dergisi., Sayı 233, Temmuz 1998,
 • BARANSEL, Atilla. Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi. İ. Ü. Yayın No: 257, İstanbul, 1993
 • BEDIAN, Arthur, William F. Glueck, Management, 3. Baskı. The Drayden Press, 1983,
 • BİNGÖL, Dursun. Personel Yönetimi. 2. Baskı, Beta Yay, İstanbul, 1996.
 • CAN, Halil, Organizasyon ve İşletme Analizi, Ankara: 1994,
 • CÜCELOĞLU, Doğan, İyi Düşün Doğru Karar Ver. Sistem Yayıncılık, İstanbul. (2000)
 • EFİL, İsmail. Yönetim ve Organizasyon. İkinci Baskı, Sidre Yayıncılık, Bursa, 1989.
 • DURCKER, F., Peter. İş Etkinliği İçin Yönetim. Harward Business Review, 1996.
 • EREN, Erol, Yöneyim ve Organizasyon. Beta Yay. İstanbul, 1993.
 • GÜRSOY, Gönül, “Sektör Bazında Teknolojik Gelişmelerin Üretime Katkısı”, Tekstil İşveren Dergisi, Sayı: 219, Ocak 1997,
 • GÜVEN, Mehmet, Girişimci ve Yönetici İlişkilerinin Yönetim Fonksiyonlarına Etkisi (Gap Bölgesi Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama Basılmamış Doktora Tezi Malatya, 2002
 • KEENAN, K. Sorun Çözme. (Çev: Veysel Atayman), Remzi Kitabevi, İstanbul. (1997)
 • KEYT, E. Fremonte ve Rosenzweig, James, E., Organization & Management, McGraw - Hill, Singapore: 1985,
 • KOÇEL, Tamer. İşletme Yöneticiliği. Beta Yay., &.Baskı, İstanbul, 1998.
 • PETER F. Drucker, “İş Etkinliği İçin Yönetim”, Harvard Business Review, 1996,
 • PRİNGLE, K, Peter, K. Starr, F. Michael, Cawıt Mc, E. Wılliam, Electronic Media Management. 2.b. Boston, London Focal Press, 1991.
 • STEPHANİE Havvkings, The Organizations in its environment, Oxford University press, Oxford, Hall, 1987,
 • ŞİMŞEK, Şerif. Yönetim ve Organizasyon. Özgü Matbaası, Konya, 1998.
 • TAŞÇI, Sultan, “Hemşirelikte Problem Çözme Süreci” Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 14(Ek Sayı:Hemşirelik Özel Sayısı) 73-78, 2005
 • VAN, Fleet, James K. Van, Yöneticilerin Yaptığı En Büyük 22 Hata, (Çev. Ayça Haykır), Öteki Yayınevi, Ankara: 1994
 • A. Arslan http://www.koniks.com/topic.asp 30. 11.2008
 • http://www.ats.ucla.edu/STAT/SPSS/faq/alpha.html 25.01.2008
 • http://www.birlesikmetal.org/kitap/kitap 09/tek/F Sorunlar Cozumler.pdf 13.03.2012
 • http://www.mehmethekim.com/em-yazinmenu-35/58-yet-lerl/415-problem-belleme-leme-ve-zme.html 13.01.2012
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet GÜVEN (Primary Author)

Dates

Publication Date : April 15, 2012

Bibtex @research article { busbed401024, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2012}, volume = {2}, pages = {71 - 86}, doi = {}, title = {YÖNETİM DÜZEYLERİ AÇISINDAN YÖNETİCİLERİN SORUN BELİRLEME VE ÇÖZME PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Güven, Mehmet} }
APA Güven, M . (2012). YÖNETİM DÜZEYLERİ AÇISINDAN YÖNETİCİLERİN SORUN BELİRLEME VE ÇÖZME PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (3) , 71-86 . Retrieved from http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/29513/401024
MLA Güven, M . "YÖNETİM DÜZEYLERİ AÇISINDAN YÖNETİCİLERİN SORUN BELİRLEME VE ÇÖZME PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2012 ): 71-86 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/29513/401024>
Chicago Güven, M . "YÖNETİM DÜZEYLERİ AÇISINDAN YÖNETİCİLERİN SORUN BELİRLEME VE ÇÖZME PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2012 ): 71-86
RIS TY - JOUR T1 - YÖNETİM DÜZEYLERİ AÇISINDAN YÖNETİCİLERİN SORUN BELİRLEME VE ÇÖZME PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA AU - Mehmet Güven Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 86 VL - 2 IS - 3 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi YÖNETİM DÜZEYLERİ AÇISINDAN YÖNETİCİLERİN SORUN BELİRLEME VE ÇÖZME PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA %A Mehmet Güven %T YÖNETİM DÜZEYLERİ AÇISINDAN YÖNETİCİLERİN SORUN BELİRLEME VE ÇÖZME PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA %D 2012 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Güven, Mehmet . "YÖNETİM DÜZEYLERİ AÇISINDAN YÖNETİCİLERİN SORUN BELİRLEME VE ÇÖZME PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 / 3 (April 2012): 71-86 .
AMA Güven M . YÖNETİM DÜZEYLERİ AÇISINDAN YÖNETİCİLERİN SORUN BELİRLEME VE ÇÖZME PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 2(3): 71-86.
Vancouver Güven M . YÖNETİM DÜZEYLERİ AÇISINDAN YÖNETİCİLERİN SORUN BELİRLEME VE ÇÖZME PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 2(3): 71-86.
IEEE M. Güven , "YÖNETİM DÜZEYLERİ AÇISINDAN YÖNETİCİLERİN SORUN BELİRLEME VE ÇÖZME PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 2, no. 3, pp. 71-86, Apr. 2012