Year 2012, Volume 2 , Issue 3, Pages 93 - 100 2012-04-15

CHRIS CLEAVE’İN KÜÇÜK ARI ADLI ESERİNDE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÖTEKİLİK TEMALARI
Themes of Multiculturalism and Otherness in Chris Cleave’s Little Bee

Özlem AYDIN [1] , Abdulhalim AYDIN [2]


Sömürgecilik dönemi sonrası göçlerin ardından ortaya çıkan çokkültürlülük ve ötekilik kavramları birçok alanda olduğu gibi edebiyatta da adından söz ettirmiştir. Kültürler arası hoşgörünün neredeyse yok olduğu ve farklı kültüre mensup bireylerin “öteki” olarak etiketlendiği toplumlarda sihirli bir değnek olarak görülen çokkültürlülük politikası, hem tanımı hem ne kadar başarılı olduğu konusunda sorgulanmaktadır. Bu çalışmada çokkültürlülük ve ötelik kavramları sömürgecilik sonrası edebiyat kategorisinde değerlendirilebilecek olan Chris Cleave ’in Küçük Arı adlı eseri üzerinde incelenecektir. Çalışmanın ana temaları olan göç, göçmen problemleri, sömürgecilik gibi kavramların aslında çokkültürlülük ve ötekiliğin ortaya çıkma nedenlerinden bazıları olduğu söylenebilir. Bu ortak paydadan yola çıkılarak söz konusu kavramların mahiyeti ve şu an gelinen nokta eser aracılığı ile anlatılmaya çalışılacaktır.

The concepts of multiculturalism and otherness that emerged after the migrations following the postcolonial period became popular in literature as in most fields. The multicultural policy regarded as a magic stick in the societies where the cross-cultural tolerance is nearly disappeared and the members of different cultures are labeled as “other” has been questionedfor both its defıinition and accomplishments. In this study, the terms multiculturalism and otherness will be examined in Chris Cleave ’s Little Bee which can be classifıed as a work ofpost colonial literature. The main themes of the work such as migration, immigrant problems, colonialism be among some of the reasons of why multiculturalism and otherness appeared. Based on this common ground the essence of the concepts mentioned and the point reached will tried to be explained.

 • ASHCROFT, Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post- colonial Literatures, London, Routledge, 2002.
 • BALI, Ali Şafak, Çokkültürlülük ve Toplumsal Adalet. ‘Öteki’ İle Barış İçinde Yaşamak, Çizgi Kitapevi, Konya, 2001.
 • CHAMBERS, Iain, Göç, Kültür, Kimlik, (Çev. İ. Türkmen, M. Besikçi), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2005.
 • CLEAVE, Chris, Little Bee, Simon & Schuster Paperbacks, New York 2010.
 • ÇELİKEL, Mehmet Ali, Sömürgecilik Sonrası İngiliz Romanı, Bilge Kültür Sanat Yayınevi, İstanbul, 2011.
 • JAKOBY, Russel, The Myth of Multiculturalism , New Left Review, sayı: 208, November-December, 1994.
 • LOOMBA, Ania, Kolonyalizm, Postkolonyalizm, (çev. M. Küçük), Metis Yayınevi, İstanbul, 2000.
 • MARSHALL, Gordon, Sosyoloji Sözlüğü, Bilim Sanat Yayınları, Ankara 1999, s.127.
 • SCHNAPPER, Dominique, Sosyoloji Düşüncesinin Özünde “Öteki” ile İlişki , (Çev. A. Sönmezay), Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005. TOK, Nafi, Kültür, Kimlik ve Siyaset, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2003.
 • TROTMAN, C. James, Multiculturalism Roots and Realities, Indianapolis, Indiana UP, 2002.
 • YÜRÜŞEN, Melih, Çeşitlilikten Özgürlüğe, Çokkültürlülük ve Liberalizm, LTD Yayınları, Ankara, 1998.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Özlem AYDIN (Primary Author)

Author: Abdulhalim AYDIN

Dates

Publication Date : April 15, 2012

Bibtex @research article { busbed401027, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2012}, volume = {2}, pages = {93 - 100}, doi = {}, title = {CHRIS CLEAVE’İN KÜÇÜK ARI ADLI ESERİNDE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÖTEKİLİK TEMALARI}, key = {cite}, author = {Aydın, Özlem and Aydın, Abdulhalim} }
APA Aydın, Ö , Aydın, A . (2012). CHRIS CLEAVE’İN KÜÇÜK ARI ADLI ESERİNDE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÖTEKİLİK TEMALARI . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (3) , 93-100 . Retrieved from http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/29513/401027
MLA Aydın, Ö , Aydın, A . "CHRIS CLEAVE’İN KÜÇÜK ARI ADLI ESERİNDE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÖTEKİLİK TEMALARI" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2012 ): 93-100 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/29513/401027>
Chicago Aydın, Ö , Aydın, A . "CHRIS CLEAVE’İN KÜÇÜK ARI ADLI ESERİNDE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÖTEKİLİK TEMALARI". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2012 ): 93-100
RIS TY - JOUR T1 - CHRIS CLEAVE’İN KÜÇÜK ARI ADLI ESERİNDE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÖTEKİLİK TEMALARI AU - Özlem Aydın , Abdulhalim Aydın Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 100 VL - 2 IS - 3 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi CHRIS CLEAVE’İN KÜÇÜK ARI ADLI ESERİNDE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÖTEKİLİK TEMALARI %A Özlem Aydın , Abdulhalim Aydın %T CHRIS CLEAVE’İN KÜÇÜK ARI ADLI ESERİNDE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÖTEKİLİK TEMALARI %D 2012 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Aydın, Özlem , Aydın, Abdulhalim . "CHRIS CLEAVE’İN KÜÇÜK ARI ADLI ESERİNDE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÖTEKİLİK TEMALARI". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 / 3 (April 2012): 93-100 .
AMA Aydın Ö , Aydın A . CHRIS CLEAVE’İN KÜÇÜK ARI ADLI ESERİNDE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÖTEKİLİK TEMALARI. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 2(3): 93-100.
Vancouver Aydın Ö , Aydın A . CHRIS CLEAVE’İN KÜÇÜK ARI ADLI ESERİNDE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÖTEKİLİK TEMALARI. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 2(3): 93-100.
IEEE Ö. Aydın and A. Aydın , "CHRIS CLEAVE’İN KÜÇÜK ARI ADLI ESERİNDE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÖTEKİLİK TEMALARI", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 2, no. 3, pp. 93-100, Apr. 2012