Year 2012, Volume 2 , Issue 3, Pages 101 - 114 2012-04-15

ÇOCUKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ANNELERİN AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARININ İNCELENMESİ
The Investigation of The Child Rearing Attitudes and Family Lifes of The Mothers Whose Childeren Continue Their Pre-school Education

Sümeyya TATLI [1] , Hasan SELİMOĞLU [2] , Dursun BADEMCİ [3]


Araştırmada çocukları okul öncesi eğitime devam eden annelerin aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmanın örneklemini Sivas merkez, ilçeler ve köylerde yaşayan toplam 334 aile oluşturmuştur. Veri toplamada genel bilgi formu ile Aile Hayatı Ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği (PARI) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; annelerin aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumlarının annenin yaşından, mesleğinden ve eğitim düzeyinden; babanın mesleğinden ve eğitim durumundan; çocuğun yaşından; aile tipinden ve yaşanılan yerleşim biriminden etkilendiği saptanmıştır.

The aim of this research is analyzing of family life and child rearing attitudes of mothers whose childeren continue their pre-school education. The samples to conduct this research were collected from 334 families live in city center, counties and villages of Sivas. Parental Attitude Research Instrument (PARI) method and general survey were used by collecting data. The research ’s results showed that family life and child rearing attitudes of the mothers are affected by age, occupation and educational level of the mother, educational level and occupation offather, age of child, family type and dwelling place of the family.

 • Ayyıldız T. (2005). Zonguldak İl Merkezinde 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları, Yüksek Lisans Tezi, Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.
 • Çağdaş A. ve Seçer Z. (2006). Anne - Baba Eğitimi, (2. Baskı), Kök Yayıncılık, Ankara.
 • Gander M.J. ve Gardiner H.W.(2001). Okul öncesi çocuk: Kişilik gelişimi ve toplumsal davranış. Onur B (çvr). Çocuk ve Ergen Gelişimi, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Kapçı E.G. ve Küçüker S. (2006). Ana Babaya Bağlanma Ölçeği: Türk Üniversite Öğrencilerinde Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi; 17(4),286-295.
 • Kaynar D. ve Yıldız S. (2003). Çocuklardaki Travmatik Kazalar ile Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki İlişki. İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi; (XIII) 51, 3-24.
 • Mızrakçı Ş. (1994). Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etki Eden Faktörler: Demografik Özellikleri, Kendi Yetiştiriliş Tarzları, Çocuk Gelişimine İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Çocuğun Mizacına İlişkin Algıları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Navaro L. (2006). Geçekten Beni Duyuyor musun?, (14. Basım), Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Ömeroğlu F. (1996). Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Terbiyesinde Annenin Rolü ve Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Öztürk C. Ve Şanlı D. (2007). Annelerin Eğitim Durumunun Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. Ege Pediatri Bülteni, 14(3), 145-150.
 • Özyürek A. ve Şahin F.T. (2005). 5-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Ebeveynlerin Tutumlarının İncelenmesi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 19-34.
 • Ramazan O.(1988). Survey For a Source Book on Psychological Tests Used in Turkey, Master’s thesis (yayınlanmamış), I-II, Boğaziçi University, İstanbul, ss 610-611.
 • Sakarya B. (2008). 7-12 Yaş Grubu Enüretik Olan Ve Enüretik Olmayan Çocuklarda Aile Tutumlarının Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Santrock J.W., Steve R.Y. (1989). Child Development, an Introduction, Fourth Edition, Dubuque, Jowa, Wm. C. Brown Publishers.
 • Şahin F.T. ve Özyürek A. (2008). 5-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Demografik Özelliklerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 395-414.
 • Şanlı, D. (2007). Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Şimşek B. (2007). Erken Çocukluk Döneminde Uygulanan Anne Destek Programının Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Vapur R. (2006). 4-6 Yaş Grubu Çocuklarının Anne- Babaları İle Büyükanne- Büyükbabalarının Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Sosyo Ekonomik Düzeylere Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yavuzer, H. (2002). Çocuk Psikolojisi, (22. Basım), Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Yavuzer H. (2004). Ana-Baba ve Çocuk,(11.Basım), Remzi Kitabevi, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social, Art
Journal Section Articles
Authors

Author: Sümeyya TATLI (Primary Author)

Author: Hasan SELİMOĞLU

Author: Dursun BADEMCİ

Dates

Publication Date : April 15, 2012

Bibtex @research article { busbed401032, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2012}, volume = {2}, pages = {101 - 114}, doi = {}, title = {ÇOCUKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ANNELERİN AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Tatlı, Sümeyya and Selimoğlu, Hasan and Bademci, Dursun} }
APA Tatlı, S , Selimoğlu, H , Bademci, D . (2012). ÇOCUKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ANNELERİN AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARININ İNCELENMESİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (3) , 101-114 . Retrieved from http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/29513/401032
MLA Tatlı, S , Selimoğlu, H , Bademci, D . "ÇOCUKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ANNELERİN AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARININ İNCELENMESİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2012 ): 101-114 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/29513/401032>
Chicago Tatlı, S , Selimoğlu, H , Bademci, D . "ÇOCUKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ANNELERİN AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARININ İNCELENMESİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2012 ): 101-114
RIS TY - JOUR T1 - ÇOCUKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ANNELERİN AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARININ İNCELENMESİ AU - Sümeyya Tatlı , Hasan Selimoğlu , Dursun Bademci Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 114 VL - 2 IS - 3 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÇOCUKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ANNELERİN AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARININ İNCELENMESİ %A Sümeyya Tatlı , Hasan Selimoğlu , Dursun Bademci %T ÇOCUKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ANNELERİN AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARININ İNCELENMESİ %D 2012 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Tatlı, Sümeyya , Selimoğlu, Hasan , Bademci, Dursun . "ÇOCUKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ANNELERİN AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARININ İNCELENMESİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 / 3 (April 2012): 101-114 .
AMA Tatlı S , Selimoğlu H , Bademci D . ÇOCUKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ANNELERİN AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 2(3): 101-114.
Vancouver Tatlı S , Selimoğlu H , Bademci D . ÇOCUKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ANNELERİN AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 2(3): 101-114.
IEEE S. Tatlı , H. Selimoğlu and D. Bademci , "ÇOCUKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ANNELERİN AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARININ İNCELENMESİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 2, no. 3, pp. 101-114, Apr. 2012