Year 2017, Volume 7 , Issue 14, Pages 233 - 244 2017-11-04

Perspective of Religious Officials to Participation Banking: An Application in Bingöl Province
DİN GÖREVLİLERİNİN KATILIM BANKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI: BİNGÖL’DE AMPİRİK BİR UYGULAMA

Yavuz TÜRKAN [1] , Mustafa ARPACIK [2]


The aim of this study is to contribute to the literature about the view of religious officials on participation banking. For this purpose, data was collected applying a questionnaire to a selected group of religious officials living in Bingöl province. This data was analyzed by factor analysis. As a result of this analysis, it was decided that 15 variables should be collected at 3 factors. These factors are called participation banking preferences, transactions with participation banking, interest transactions by considering the importance orders. According to the survey results, significant differences were found among the answers given by religious officials to the questions about participation banking. Religious officials indicated that the Participation Banks could be preferred in case of a need, but that the transactions carried out were not in line with the Islamic rules and that the transactions were close to interest transactions. It is understood that participation banking, which is considered as an alternative to traditional banks, is not sufficiently known by religious officials and their perceptions on Islamic financial are weak. For this reason, it has been suggested that religious officials have been informed about participation banking and the most appropriate Islamic banking model should be formed by taking their opinions. 

Bu çalışmanın amacı din görevlilerinin katılım bankacılığına bakış açısına ilişkin literatüre katkıda bulunmaktır. Bu amaçla Bingöl ilinde yaşayan din görevlileri arasında örnek kütle seçilmiş bu örnek kütle üzerinde anket tekniği uygulanarak veri toplanmıştır. Bu veriler faktör analizi ile analiz edilmiştir yapılan faktör analiz sonucunda 15 değişkenin 3 faktörde toplanması uygun bulunmuştur. Bu faktörler önem sırasına göre göz önünde bulundurularak katılım bankacılığı tercihleri, katılım bankacılığıyla işlem yapma, faize ilişkin işlemler olarak isimlendirilmiştir. Anket sonuçlarına göre katılım bankacılığı ile ilgili sorulan sorulara din görevlilerinin vermiş oldukları cevaplar arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Din görevlileri ihtiyaç halinde Katılım Bankalarının tercih edilebileceğini ancak yapılan işlemlerin islami kurallara uygun olmadığını ve yapılan işlemlerin faizli işlemlere yakın olduğunu belirtmişlerdir. Geleneksel bankaların alternatifi olarak değerlendirilen katılım bankacılığının din görevlileri tarafından yeterince bilinmediği ve İslami finans algılarının zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle katılım bankacılığı konusunda din görevlilerinin bilgilendirilmesi, onların görüşleri alınarak en uygun islami bankacılık modelinin oluşturulması gerektiği kanaati hasıl olmuştur.

  • Referans 1: Doç. Dr. Yaşar BAŞ Referans 2: Prof. Dr. Muammer ERDOĞAN Referans 3: Yrd. Doç. Dr. Fikret ORMAN
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Yavuz TÜRKAN
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mustafa ARPACIK
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 4, 2017

Bibtex @research article { busbed327862, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {233 - 244}, doi = {10.29029/busbed.327862}, title = {DİN GÖREVLİLERİNİN KATILIM BANKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI: BİNGÖL’DE AMPİRİK BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Türkan, Yavuz and Arpacık, Mustafa} }
APA Türkan, Y , Arpacık, M . (2017). DİN GÖREVLİLERİNİN KATILIM BANKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI: BİNGÖL’DE AMPİRİK BİR UYGULAMA . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (14) , 233-244 . DOI: 10.29029/busbed.327862
MLA Türkan, Y , Arpacık, M . "DİN GÖREVLİLERİNİN KATILIM BANKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI: BİNGÖL’DE AMPİRİK BİR UYGULAMA" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 233-244 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/31818/327862>
Chicago Türkan, Y , Arpacık, M . "DİN GÖREVLİLERİNİN KATILIM BANKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI: BİNGÖL’DE AMPİRİK BİR UYGULAMA". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 233-244
RIS TY - JOUR T1 - DİN GÖREVLİLERİNİN KATILIM BANKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI: BİNGÖL’DE AMPİRİK BİR UYGULAMA AU - Yavuz Türkan , Mustafa Arpacık Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29029/busbed.327862 DO - 10.29029/busbed.327862 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 233 EP - 244 VL - 7 IS - 14 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.327862 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.327862 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi DİN GÖREVLİLERİNİN KATILIM BANKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI: BİNGÖL’DE AMPİRİK BİR UYGULAMA %A Yavuz Türkan , Mustafa Arpacık %T DİN GÖREVLİLERİNİN KATILIM BANKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI: BİNGÖL’DE AMPİRİK BİR UYGULAMA %D 2017 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 7 %N 14 %R doi: 10.29029/busbed.327862 %U 10.29029/busbed.327862
ISNAD Türkan, Yavuz , Arpacık, Mustafa . "DİN GÖREVLİLERİNİN KATILIM BANKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI: BİNGÖL’DE AMPİRİK BİR UYGULAMA". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 14 (November 2017): 233-244 . https://doi.org/10.29029/busbed.327862
AMA Türkan Y , Arpacık M . DİN GÖREVLİLERİNİN KATILIM BANKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI: BİNGÖL’DE AMPİRİK BİR UYGULAMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(14): 233-244.
Vancouver Türkan Y , Arpacık M . DİN GÖREVLİLERİNİN KATILIM BANKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI: BİNGÖL’DE AMPİRİK BİR UYGULAMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(14): 233-244.
IEEE Y. Türkan and M. Arpacık , "DİN GÖREVLİLERİNİN KATILIM BANKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI: BİNGÖL’DE AMPİRİK BİR UYGULAMA", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 7, no. 14, pp. 233-244, Nov. 2017, doi:10.29029/busbed.327862