Year 2017, Volume 7 , Issue -, Pages 237 - 251 2017-12-22

TECHNOLOGY USAGE IN LOGISTICS COMPANIES: A RESEARCH IN TR A1 REGION
LOJİSTİK FİRMALARINDA TEKNOLOJİ KULLANIMI: TR A1 BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Selçuk KORUCUK [1] , Yasemin TATLI [2]


One of the most important elements of the 20th century, the technology continues to develop in a way that cannot be reached. Today, enterprises have to continue their lives and increase their level of competition depends on the intensive use of technology. In addition, technology enterprises take advantage of scale economies and have an important place in terms of effective, economical and efficient use of resources. Yet again, technology and businesses can focus on the globalization process. At the same time, their ability to enter new markets depends on their effective use of technology. The use of technology which is the lifeblood of all sectors also has vital importance in terms of logistics companies. The purpose is to examine the level of application of technology in logistics companies. For this purpose, the hypothesis of the research was determined by considering theoretical discussions and research findings in the literature. The research hypotheses were tested with 100 questionnaires which were made by 100 questionnaires working in logistic companies operating in the Erzurum, Erzincan and Bayburt provinces of the TR A1 Region, using SPSS. According to the study results, it has been determined that the selection of the technology to be used in the logistics enterprises and the technology logistics used are affected positively. However, it has been determined that the employees in the technology logistics businesses to be used cannot be affected positively.

20. yüzyılın en önemli unsurlarından birisi olan teknoloji hızına yetişilemeyecek bir biçimde gelişimini sürdürmektedir. Günümüzde işletmeler hayatlarını devam ettirip rekabet düzeylerini artırmaları teknolojiden yoğun bir biçimde yararlanmalarına bağlıdır. Ayrıca teknoloji işletmelerin ölçek ekonomilerinden faydalanması ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından önemli yer tutmaktadır. Yine ancak teknoloji ile işletmeler küreselleşme sürecine odaklanabilmektedir. Aynı zamanda yeni pazarlara girebilmeleri teknolojiden etkin şekilde faydalanmalarına bağlıdır. Tüm sektörlerin can damarı olan teknoloji ve teknolojinin kullanımı lojistik firmaları bakımından da hayati öneme sahiptir.

Bu çerçevede çalışmanın amacı da,  teknoloji kullanımının lojistik firmalarında uygulanma düzeyini incelemektedir. Bu amaç doğrultusunda, literatürdeki kuramsal tartışmalar ve araştırma bulguları dikkate alınarak araştırmanın hipotezleri belirlenmiştir. Araştırma hipotezleri, TR A1 Bölgesi illeri olan Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde faaliyet gösteren lojistik firmalarında çalışan 100 kişiye yapılmış, anket yöntemi ile elde edilen veriler SPSS kullanılarak test edilmiştir.

  • ALKAN, C., Eğitim Teknolojisi, Atilla Kitabevi, 4. Baskı, Ankara, 1995.
  • BERKOWİTZ, E, N., ROGER A. K, STEVEN W. Hartley and William Rudelius, Marketing, Irwin McGraw-Hill, USA,1997.
  • CLOSS D. J. ve XU K., Logistics Information Technology Practice in Manufacturing and Merchandising Firms”, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management 30/10, 869-886, 2000.
  • DEMİRKOL, F., Lojistik Hizmet VEREN Firmalarda Teknoloji Kullanımı ve Bir Uygulama, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı,2016.
  • GRINT, Keith and STEVE W. The Machine At Work: Technology, Work And Organization(Cambridge:Polity Press,1997.
  • GÜLEŞ, H.K. ve ÇAĞLIYAN, V. İleri İmalat Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri:Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 63-85, 2004.
Primary Language tr
Subjects Social, Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Selçuk KORUCUK
Country: Turkey


Author: Yasemin TATLI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 22, 2017

Bibtex @research article { busbed310062, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {237 - 251}, doi = {10.29029/busbed.310062}, title = {LOJİSTİK FİRMALARINDA TEKNOLOJİ KULLANIMI: TR A1 BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Korucuk, Selçuk and Tatlı, Yasemin} }
APA Korucuk, S , Tatlı, Y . (2017). LOJİSTİK FİRMALARINDA TEKNOLOJİ KULLANIMI: TR A1 BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Special Issue on Economics , 237-251 . DOI: 10.29029/busbed.310062
MLA Korucuk, S , Tatlı, Y . "LOJİSTİK FİRMALARINDA TEKNOLOJİ KULLANIMI: TR A1 BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 237-251 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/33249/310062>
Chicago Korucuk, S , Tatlı, Y . "LOJİSTİK FİRMALARINDA TEKNOLOJİ KULLANIMI: TR A1 BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 237-251
RIS TY - JOUR T1 - LOJİSTİK FİRMALARINDA TEKNOLOJİ KULLANIMI: TR A1 BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Selçuk Korucuk , Yasemin Tatlı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29029/busbed.310062 DO - 10.29029/busbed.310062 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 251 VL - 7 IS - - SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.310062 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.310062 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi LOJİSTİK FİRMALARINDA TEKNOLOJİ KULLANIMI: TR A1 BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Selçuk Korucuk , Yasemin Tatlı %T LOJİSTİK FİRMALARINDA TEKNOLOJİ KULLANIMI: TR A1 BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 7 %N - %R doi: 10.29029/busbed.310062 %U 10.29029/busbed.310062
ISNAD Korucuk, Selçuk , Tatlı, Yasemin . "LOJİSTİK FİRMALARINDA TEKNOLOJİ KULLANIMI: TR A1 BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / - (December 2017): 237-251 . https://doi.org/10.29029/busbed.310062
AMA Korucuk S , Tatlı Y . LOJİSTİK FİRMALARINDA TEKNOLOJİ KULLANIMI: TR A1 BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(-): 237-251.
Vancouver Korucuk S , Tatlı Y . LOJİSTİK FİRMALARINDA TEKNOLOJİ KULLANIMI: TR A1 BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(-): 237-251.
IEEE S. Korucuk and Y. Tatlı , "LOJİSTİK FİRMALARINDA TEKNOLOJİ KULLANIMI: TR A1 BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 7, no. -, pp. 237-251, Dec. 2017, doi:10.29029/busbed.310062