Year 2017, Volume 7 , Issue -, Pages 177 - 192 2017-12-22

EXPERIMENTAL MARKETING IN HOTEL OPERATIONS

Luan VARDARI [1] , Dena ARAPI [2]


21’st century. Throughout marketing managers, brand managers, marketing academics have adopted the classic marketing discipline. This approach has defined consumers as rational decision-making, benefit-focused individuals. Today's consumer, however, has become more emotional decision-making individuals than rational decision-making individuals. Consumers are not only concerned with the functional value of the product or service they provide to them, but they also deal with the pleasant feelings they have created and the additional value they create in their memory. In modern marketing, businesses are trying to establish this additional value by creating "experience" for their customers.

Due to the humanity-based nature of the tourism industry, consumer behavior has an important place in tourism marketing. The analysis of consumer behavior in tourism is only possible with the meaning of the product or service carried by the tourists and by determining the factors that are effective in making the holiday purchase decision. Along with the change of economic presentation, the process from consumer to service, from service towards experiment, has revealed the concept of experiential marketing.                

Tourism products and services, personalization and experience to have the quality of experience in terms of experience in the economy is ahead in the race. This will provide an important advantage in creating customer loyalty if it is guided and managed by hotel and accommodation operators correctly. 

Experiential marketing, hotel management, Business, Turkey
  • BABACAN, M. ve ONAT F.; (2002), “Postmodern Pazarlama Perspektifi”, Ege Akademik Bakış,2(1), 11-19. DURNA, U. Ve BABÜR, S; (2011), Otel İşletmelerinde Yenilik Uygulamaları”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 3, sayı 1. ERİN, Y.Y., KENNY, C.W.; (2008). “Relatıonshıps Among Experıentıal Marketıng, Experıentıal Value, And Customer Satısfactıon,” Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 32, No. 3, 387-410. GÜNAY, N.G., (2008). “Deneyimsel Pazarlama: Süpermarketler Nasıl Deneyim Yaratabilirler?”, Muhan Soysal İşletmecilik Konferansı Bildiri Kitapçığı, ss. 181-192, 3-6 Eylül, Kıbrıs: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü. KABADAYI, TÜMER, E., KOÇAKALAN, A.; (2014), “Deneyimsel Pazarlama: Pazarlama’daki Artan Önemi”, İşletme Araştırma Dergisi http://www.isarder.org/isardercom/2014vol6issue1/vol.6_issue.1_article013.full.text.pdf KAZANÇOĞLU, İ., VENTURA, K., TATLIDİL, R.; (2011), “Deneyimsel Pazarlama Yaklaşımı ile Özel Alışveriş Klüplerine Yönelik Mobil Uygulamalar”), 16. Ulusal Pazarlama Kongresi, 22-25 Kasım. http://www.pazarlama.org.tr/dosyalar/22-02-2014-11-04-37.pdf#page=235 MURAT, N.; (2013) “Deneyimsel Pazarlamanın 3 Kritik Yararı”. http://www.pazarlamasyon.com/2013/04/deneyimsel-pazarlamanin-3-kritik-yarari/ ODABAŞI, Y.; (2004). “Müşteri İlişkilerinden Müşteri Deneyimine; Starbucks Falda Bakar mı”, Sabah Business, 22, 12-13, http://yavuzodabasi.wordpress.com. ORAL, S., ÇELİK, A. ; (2013), “Türkiye’yi Ziyaret Een Turistlerin Estetik Deneyimleri Üzerine Bir Arştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 4. http://www.isarder.org/isardercom/2013vol5issue4/vol.5_issue.4_article11_full_text.pdf ÖZGÖREN, F. ; (2013), “Deneyimsel Markalama”, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 3, Bahar. http://www.arastirmax.com/system/files/dergiler/128353/makaleler/3/1/arastrmx_128353_3_pp_1-19.pdf PAPATYA, N., PAPATYA, G., ve Güzel, Ö.; (2013), “Deneyimsel Değer Yaklaşımında Kritik Değer Sürücüleri: Muğla Bölgesinde Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma”, Uluslarası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 19. http://www.ijmeb.org/index.php/zkesbe/article/view/376 PAPATYA, N., PAPATYA, G. VE HAMŞİOĞLU, A. B;(2011a), “Sürdürülebilir çevre ve kaynak tabanlı turizm: Eğirdir bölgesine ilişkin bir değerlendirme eleştirel/yapıcı bir yaklaşım”, 1-4 Aralık I. Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 221-236. PAPATYA, N., PAPATYA G., & ÖZDEMİR, Ş. (2011b);. “Deneyimsel pazarlama açısından Isparta ili ekolojik köy turizm potansiyelinin etkinleştirilmesine yönelik bir değerlendirme”, 1-4 Aralık I. Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 459-466. POULSSON, S.H.G., KALE, S.H.;(2004)., “The Experience Economy and Commercial Experiences. The Marketing Review”, 4(3),267-277. SALTIK, ARIKAN, I.; (2011), “Turizm Sektöründe Deneyimsel Pazarlama ve Tüketici Tercihleri Üzerine Etkisi”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 22, Sayı 2. SUNDBO, J., DARMER, P.; (2008), “Creating Experiences in the Experience Economy”, Edward Elgar Publishing, Bodmin, Cornwall. UYGUR, S., DOĞAN, S. ; (2013), “Deneyimsel Pazarlama’nın Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Restorantlar Üzerine Bir Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimlar Dergisi, Sayı 37, Temmuz. http://www.arastirmax.com/system/files/dergiler/249/makaleler/37/arastrmx_249_pp__1.pdf YU, H., KO, H.T. ;(2012), “Integrating Kano model with strategic experiential modules in developing ICT-enabled services: An empirical study. Management Decision,” 50(1),7-20. Web Pages: http://www.adamevehotels.com/luxury_hotel/parties/tr/musicConcept.aeh http://www.gezirezervasyonu.com/ucak-kabini-odali-havaalani-oteli-yotel/ http://www.gezikolik.com/tr/Gezelim_Gorelim/Genel_Bilgiler/Italya/Dunyanin _En_%E2%80%9CHip%E2%80%9D_Otelleri_/e_4022.aspx http://www.meetschmitt.com/Media/Turkish/Pazarlamanin%20en%20Yeni%20Gozdesi%201-4.pdf http://prezi.com/ft00-4mox54y/1-deneyimsel-pazarlama-kavrami/ http://www.ulviyaman.com/blog/bilgi-belge/deneyimsel-pazarlama/
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Luan VARDARI
Country: Turkey


Author: Dena ARAPI
Country: Albania


Dates

Publication Date : December 22, 2017

Bibtex @research article { busbed348950, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {177 - 192}, doi = {10.29029/busbed.348950}, title = {EXPERIMENTAL MARKETING IN HOTEL OPERATIONS}, key = {cite}, author = {Vardarı, Luan and Arapı, Dena} }
APA Vardarı, L , Arapı, D . (2017). EXPERIMENTAL MARKETING IN HOTEL OPERATIONS . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Special Issue on Economics , 177-192 . DOI: 10.29029/busbed.348950
MLA Vardarı, L , Arapı, D . "EXPERIMENTAL MARKETING IN HOTEL OPERATIONS" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 177-192 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/33249/348950>
Chicago Vardarı, L , Arapı, D . "EXPERIMENTAL MARKETING IN HOTEL OPERATIONS". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 177-192
RIS TY - JOUR T1 - EXPERIMENTAL MARKETING IN HOTEL OPERATIONS AU - Luan Vardarı , Dena Arapı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29029/busbed.348950 DO - 10.29029/busbed.348950 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 192 VL - 7 IS - - SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.348950 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.348950 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi EXPERIMENTAL MARKETING IN HOTEL OPERATIONS %A Luan Vardarı , Dena Arapı %T EXPERIMENTAL MARKETING IN HOTEL OPERATIONS %D 2017 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 7 %N - %R doi: 10.29029/busbed.348950 %U 10.29029/busbed.348950
ISNAD Vardarı, Luan , Arapı, Dena . "EXPERIMENTAL MARKETING IN HOTEL OPERATIONS". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / - (December 2017): 177-192 . https://doi.org/10.29029/busbed.348950
AMA Vardarı L , Arapı D . EXPERIMENTAL MARKETING IN HOTEL OPERATIONS. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(-): 177-192.
Vancouver Vardarı L , Arapı D . EXPERIMENTAL MARKETING IN HOTEL OPERATIONS. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(-): 177-192.
IEEE L. Vardarı and D. Arapı , "EXPERIMENTAL MARKETING IN HOTEL OPERATIONS", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 7, no. -, pp. 177-192, Dec. 2017, doi:10.29029/busbed.348950