Year 2018, Volume 8 , Issue 15, Pages 147 - 160 2018-04-23

The Investigation of Teachers’ Expectations And Recommendations On Fatih Project
ÖĞRETMENLERİN FATİH PROJESİNDEN BEKLENTİLERİ İLE PROJE HAKKINDAKİ ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ

Cihat YAŞAROĞLU [1]


The qualitative research was conducted in this research. Qualitative research is a type of research in which the researcher studies a problem by exploration of phenomenon. Different approaches for conducting research studies have developed over the time. The phenomenology design was selected for this study. The participants in this study were teachers that serve in pilot implementation schools. The participants were selected by purposed sampling method. The data were collected through semi-structured interview form. The data were gathered through personal interviews. Obtained interview records analysed with content analyse. As a result of the analyses made, two themes were determined; these themes, categories and subcategories, if any, are presented by specifying the codes, and direct citations are made from the opinions reported against each code. The expectations of some of the teachers are welcomed, others are not; the results of such suggestions as intensive in-service training have been reached.

Bu çalışma öğretmen görüşlerine göre, pilot uygulaması yapılmakta olan FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesinden beklentiler, bu beklentilerin gerçekleşme düzeyi, ile proje hakkındaki önerilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından literatür taraması sonucu hazırlanan görüşme formu kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak; bilişim teknolojileri kullanımında bilişime yatkınlık durumuna göre 5 öğretmen seçilmiştir. Öğretmenler ile yapılan görüşmelerden elde edilen görüşme notları ve ses kayıtları bilgisayar ortamına aktarılarak görüşme verileri elde edilmiştir. Veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda toplam iki tema belirlenmiş; bu temalar, kategorileri ve varsa alt kategoriler, kodlar da belirtilerek sunulmuş, her bir kodun karşısında da bildirilen görüşlerden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Öğretmenlerin bazılarının beklentilerinin karşılandığı, bazılarının ise karşılanmadığı; hizmetiçi eğitim ağırlıklı öneriler gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

 • AKBABA ALTUN, S., AVCI YÜKSEL, Ü., & ERGÜN, E. (2015). Öğretmenlerin Tablet Bilgisayarlara Yönelik Görüşleri. Başkent University Journal of Education, 2(2), 176–187.
 • AKINCI, A., KURTOĞLU, M., & SEFEROĞLU, S. S. (2012). Bir Teknoloji Politikası Olarak FATİH Projesinin Başarılı Olması İçin Yapılması Gerekenler: Bir Durum Analizi Çalışması. Sunulan Akademik Bilişim, Uşak.
 • AŞKAR, P., & ALTUN, A. (2006). İlköğretimde bilişim teknolojileri. Ankara: Morpa.
 • BAYRAM, S. (2006). İlköğretimde materyal kullanımı. Ankara: Morpa.
 • ÇIFTÇI, S., TAŞKAYA, S. M., & ALEMDAR, M. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin FATİH Projesine İlişkin Görüşleri. İlköğretim Online, 12(1), 227–240.
 • EBA. (2016). Tarihinde 27 Temmuz 2016, adresinden erişildi http://www.eba.gov.tr/
 • Eğitimde FATİH Projesi Hakkında – TC MEB Fatih Projesi Websitesi. (y.y.). Tarihinde adresinden erişildi http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda/
 • Fatih Projesi. (y.y.). Tarihinde 15 Eylül 2015, adresinden erişildi http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/index.php
 • GÖZÜTOK, D. (2006). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Ekinoks Eğitim Danışmanlık Hiz.ve Bas. Yay.Dağıtım.
 • GÜNBAYI, İ., & YÖRÜK, T. (2014). Principals’ and teachers’ opinions about the use of project FATIH in education. Journal of Educational Sciences Research, 4(1), 189–211. http://doi.org/10.12973/jesr.2014.41.10
 • KAYADUMAN, H., SARIKAYA, M., & SEFEROĞLU, S. S. (2011). Eğitimde FATİH Projesinin Öğretmenlerin Yeterlik Durumları Açısından İncelenmesi. Sunulan Akademik Bilişim, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • KURT, A. A., KUZU, A., DURSUN, Ö. Ö., GÜLLÜPINAR, F., & GÜLTEKIN, M. (2013). FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi: Öğretmen Görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 1(2), 1–23.
 • PAMUK, S., ÇAKIR, R., ERGUN, M., YILMAZ, H. B., & AYAS, C. (2013). Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi. Educational Sciences: Theory & Practice. http://doi.org/10.12738/estp.2013.3.1734
 • PLANO CLARK, V. L., & CRESWELL, J. W. (2014). Understanding research: a consumer’s guide (Second edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 • SEFEROĞLU, S. S. (2015). Okullarda Teknoloji Kullanımı ve Uygulamalar. Tarihinde 27 Temmuz 2016, adresinden erişildi http://www.egitimtercihi.com/okulgazetesi/17207-okullarda-teknoloji-kullan-m-ve-uygulamalar.html
 • SELDA, E., & YILMAZ, B. (2013). FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme, 27(2), 371–339.
 • TOSUN, N., SAMANCI, O., SEZGIN, C., & ÖNER, İ. (2013). Öğretmen Adaylarının FATİH Projesi Hakkındaki Görüşleri. Sunulan XVIII. Türkiye’de İnternet Konferansı, İstanbul.
 • YILDIRIM, A., & ŞIMŞEK, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9574-1789
Author: Cihat YAŞAROĞLU
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 23, 2018

Bibtex @research article { busbed319859, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {147 - 160}, doi = {10.29029/busbed.319859}, title = {ÖĞRETMENLERİN FATİH PROJESİNDEN BEKLENTİLERİ İLE PROJE HAKKINDAKİ ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Yaşaroğlu, Cihat} }
APA Yaşaroğlu, C . (2018). ÖĞRETMENLERİN FATİH PROJESİNDEN BEKLENTİLERİ İLE PROJE HAKKINDAKİ ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 147-160 . DOI: 10.29029/busbed.319859
MLA Yaşaroğlu, C . "ÖĞRETMENLERİN FATİH PROJESİNDEN BEKLENTİLERİ İLE PROJE HAKKINDAKİ ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 147-160 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/36623/319859>
Chicago Yaşaroğlu, C . "ÖĞRETMENLERİN FATİH PROJESİNDEN BEKLENTİLERİ İLE PROJE HAKKINDAKİ ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 147-160
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMENLERİN FATİH PROJESİNDEN BEKLENTİLERİ İLE PROJE HAKKINDAKİ ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ AU - Cihat Yaşaroğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29029/busbed.319859 DO - 10.29029/busbed.319859 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 160 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.319859 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.319859 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÖĞRETMENLERİN FATİH PROJESİNDEN BEKLENTİLERİ İLE PROJE HAKKINDAKİ ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ %A Cihat Yaşaroğlu %T ÖĞRETMENLERİN FATİH PROJESİNDEN BEKLENTİLERİ İLE PROJE HAKKINDAKİ ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 8 %N 15 %R doi: 10.29029/busbed.319859 %U 10.29029/busbed.319859
ISNAD Yaşaroğlu, Cihat . "ÖĞRETMENLERİN FATİH PROJESİNDEN BEKLENTİLERİ İLE PROJE HAKKINDAKİ ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 15 (April 2018): 147-160 . https://doi.org/10.29029/busbed.319859
AMA Yaşaroğlu C . ÖĞRETMENLERİN FATİH PROJESİNDEN BEKLENTİLERİ İLE PROJE HAKKINDAKİ ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(15): 147-160.
Vancouver Yaşaroğlu C . ÖĞRETMENLERİN FATİH PROJESİNDEN BEKLENTİLERİ İLE PROJE HAKKINDAKİ ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(15): 147-160.
IEEE C. Yaşaroğlu , "ÖĞRETMENLERİN FATİH PROJESİNDEN BEKLENTİLERİ İLE PROJE HAKKINDAKİ ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 15, pp. 147-160, Apr. 2018, doi:10.29029/busbed.319859