Year 2018, Volume 8 , Issue 15, Pages 161 - 180 2018-04-23

BİR HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK KURUMLARIN TWİTTER KULLANIMI: HAVAYOLU ŞİRKETLERİ ÖRNEK İNCELEMESİ
Usage of Twitter As a Public Relations Tool: Sample Investigation of Airlines Companies

Nural İMİK TANYILDIZI [1] , Sinem DEMİRKIRAN [2]


Yeni iletişim teknolojileri kullanıcı odaklı yapısıyla insanlara iki yönlü iletişim fırsatı tanımaktadır. Sosyal medya olarak bilinen bu ortam insanları, kitleleri bir araya getirmesi açısından önemli bir mecra olarak görülmektedir. Bu durum kurumlar açısından düşünüldüğünde hedef kitleyle iletişim kurmak, hedef kitleyi tanımak gibi önemli fonksiyonlar içermektedir. Yeni bir iletişim teknolojisi olan web 2.0 tabanlı sosyal ağlar yeni halkla ilişkiler aracı olarak işlev görmektedir. Yeni bir ortam olması sebebiyle insanlara, kurumlara kazandırdıkları, avantajları merak edilmektedir. Bir halkla ilişkiler aracı olarak işlev gören Twitter'ı kurumların nasıl kullandıkları, sayfalarında neler paylaştıkları, Twitter'ı etkili kullanıp kullanmadıklarını öğrenmek amacıyla yola çıkılmış ve böylece araştırma konusu olarak belirlenmiştir. Bu konu çerçevesinde havayolu şirketleri ele alınmış örneklem olarak ise dünyanın en iyi beş havayolu şirketi araştırma çerçevesine alınarak sınırlandırma yapılmıştır. Bu çalışma halkla ilişkilerin yeni bir aracı olarak görülen sosyal medyanın kurumlar açısından önemini vurgulamak avantajlarını dile getirmek adına önem arz etmektedir. Maliyetli olmayan ayrıca binlerce hedef kitleye ulaşmakta kolaylık sağlayan bu ortam, havayolu şirketleri örneği üzerinden kategorilere ayrılarak içerik çözümlemesine tabi tutularak incelenmiştir.New communication technologies with a user-focused structure provide users a  two-way communication opportunity. That medium which is known as social media  is seen as an important means of bringing people and the masses together. This situation has important functions such as communicating with the target group and recognizing the masses when considering the institutions. Web 2.0-based social networks as a new communication technology, function as a means for new public  relations.  It is wondered about their advantages to people and  to  institutions as a new comunication tool. The aim of this research is to investigate institutions if they are using Twitter effectively which functions as a public relation tool. Airline companies have been dealt with on this subject and the top five companies in the world have been examined as a sample. This study is important in terms of emphasizing the importance of social media, which is seen as a new medium of relations with the public, in terms of institutions and expressing its advantages. This tool which is not costly and also facilitates reaching thousands of target groups, has been subjected to content analysis by categorizing over samplings of  airline companies.


 • ALİKILIÇ, Ö. ,Onat ,F. (2007), “Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar” Journal of Yaşar University, Sy.8, C.2, ss. 900.
 • ALTUNBAŞ, F. (2014), Sosyal Medyaya Genel Bir Bakış, ed. Müge Demir,., Konya, Literatürk Yayıncılık
 • AYDINALP, G. (2013) “Sosyal Medyada Halkla İlişkiler Perspektifinden Eleştirel Bakış”, Tojdac, S.3, C.4,ss. 3.
 • BUREAU OF LABOR STATISTICS (2014), Bureau of Labor Statistics Public relations specialists, Bureau of laborstatistics, U.S. Department of Labor, occupationaloutlookhandbook (2014–2015 ed.) Retrievedfromhttp://www.bls.gov/ooh/media-and-communication/public-relations-specialists.htm#tab-6
 • DEĞİRMENCİOĞLU, G. (2014) Yeni Medya Çağında Haberciliğin Dönüşümü: Yurttaş Gazeteciliği Bağlamında Hiper Yerel Gazetecilik, ed. Müge Demir, Konya, Literatürk Yayıncılık
 • DORUK Karadoğan, E., ÇAVDAR, D., OKUMUŞ M., (2014) Sosyal Medya Kullanıcılarının Sanal ve Gerçek Hayattaki Protestolara Katılma Durumlarının Karşılaştırılması ve Sanal Protestoların Kullanıcı Algısı Bakımından Etkililiği, ed. Müge Demir, Konya, Literatürk Yayıncılık
 • EROL, A. (2009), Dünyada ve Türkiye’de Elektronik Yayıncılık, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta
 • ERÖZ, S. Doğdubay, Murat (2012) ”Turistik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etik İlişkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Sy.1, C.27, ss.133-157
 • GÖKÇE, O. (2006), İçerik Çözümlemesi: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Konya, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayıncılık GRUNİG, J. & HUNT, T. (1984) Managing Public Relations. New York: Holt, Rinehartand Winston.
 • HALLAHAN, K. (2013). Online public relations. In R. L. Heath (Ed.), Encyclopedia of public relations (2nd ed.,pp. 623–625). Los Angeles, CA: Sage.
 • HEİNDERYCKX, F. (2014). Reclaiming the highg round in the age of onlinement. Journal of Communication, 64(6), 999–1014.
 • İŞLER, D. ÇİFTÇİ, M. (2013) “ Halkla İlişkiler Aracı Olarak; Sosyal Medyanın Kullanımı ve Yeni Stratejiler “, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Sy.1, C.5, ss.176
 • KALAFATOĞLU, Y. (2010) “Sosyal Medya Ve Pazarlama İlişkisi”, E-kitap
 • KARABULUT, N. (2009), Yeni Medya Teknolojileri ve Halkla İlişkiler, İstanbul, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yayıncılık
 • KAZAZ, M., TÜMEN, E. (2013) ‘’ Tanıtım Amaçlı Sosyal Medya Kullanımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Örneği ‘’, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s.3.
 • KORKMAZ, A. (2015), İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar Twitter, Ankara, Heretik Yayıncılık.
 • MERİÇ, Ö. (2015) İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar Twitter, ed. Selva Ersöz Karakulakoğlu, Özge Uğurlu, Ankara, Heretik Yayıncılık.
 • MAYFIELD, A. (2010). What is Social Media. iCrossing. e‐book. s. 6. http://www.icrossing.com/uk/sites/default/files_uk/insight_pdf_files/What%20is%20Social%20Media_iCrossing_ebook.pdf. (Erişim Tarihi: 22.08.2017).
 • ÖĞÜLMÜŞ S. (1991), “İçerik Çözümlemesi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C. 24, Sy. 27, s. 213.
 • SOMMERFELDT, E. J., Kent, M. L., & Taylor, M. (2012). Activist practitioner perspectives of web site public relations: Why aren’t activist web sites full fiilling the dialogic promise? Public Relations Review, 38, 303–312.
 • TAŞ, E., KESTELLİOĞLU, G. (2011) “Halkla İlişkilerde İnternetin Yeri ve Önemi”, iibf dergisi, s.79.
 • TAYLOR, M.,& KENT, M. L. (2010). Anticipatory socialization in the use of social media in public relations: A content analysis of PRSA’s Public relation stactics. Public Relations Review, 36, 207–214.
 • TİRYAKİ, S. (2015) Sosyal Medya ve Facebook Bağımlılığı, Konya, Literatürk Yayıncılık.
 • DEJAN, Verčič, Tkalac Verčič, Ana; &Sriramesh, Krishnamurthy (2015). Looking for digital in public relations. Public Relations Review, 41(2), 142-152.
 • YAĞMURLU, A. (2011), Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya, Selçuk İletişim, 7, 1, ss:5-15.
 • YEŞILYURT, Y (2015) İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar Twitter, Ankara, Heretik Yayıncılık.
 • YURDAKUL N (2007) “Hastanelerde Bir Tanıtım Aracı Olarak Web Siteleri: İzmir ile Eğitim Hastaneleri ve Özel Hastanelerin Kurumsal Web Sitelerinin Kıyaslamalı Analizi” Journal of Selcuk Communication, Sy.5, C.1, Konya, s.119 .
 • ZERFASS et al., 2014 A. Zerfass, R. Tench, D. Verčič, P. Verhoeven, A. Moreno Europe a communication monitor 2014. Excellence in strategic communication Keyissues, leadership, genderand mobile media. Results of a survey in 42 countries, EACD/EUPRERA, Helios Media, Brussels (2014).
 • http://www.ntv.com.tr/galeri/ekonomi/en-iyi-havayolu-sirketleri 2016,P_j5H4H36EyatX0EOQIySA/xfL2RlvRsEqfyjV0it8WIw (Erişim Tarihi: 12.06.2017).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Nural İMİK TANYILDIZI
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Sinem DEMİRKIRAN
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 23, 2018

Bibtex @research article { busbed336178, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {161 - 180}, doi = {10.29029/busbed.336178}, title = {BİR HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK KURUMLARIN TWİTTER KULLANIMI: HAVAYOLU ŞİRKETLERİ ÖRNEK İNCELEMESİ}, key = {cite}, author = {İmik Tanyıldızı, Nural and Demirkıran, Sinem} }
APA İmik Tanyıldızı, N , Demirkıran, S . (2018). BİR HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK KURUMLARIN TWİTTER KULLANIMI: HAVAYOLU ŞİRKETLERİ ÖRNEK İNCELEMESİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 161-180 . DOI: 10.29029/busbed.336178
MLA İmik Tanyıldızı, N , Demirkıran, S . "BİR HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK KURUMLARIN TWİTTER KULLANIMI: HAVAYOLU ŞİRKETLERİ ÖRNEK İNCELEMESİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 161-180 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/36623/336178>
Chicago İmik Tanyıldızı, N , Demirkıran, S . "BİR HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK KURUMLARIN TWİTTER KULLANIMI: HAVAYOLU ŞİRKETLERİ ÖRNEK İNCELEMESİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 161-180
RIS TY - JOUR T1 - BİR HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK KURUMLARIN TWİTTER KULLANIMI: HAVAYOLU ŞİRKETLERİ ÖRNEK İNCELEMESİ AU - Nural İmik Tanyıldızı , Sinem Demirkıran Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29029/busbed.336178 DO - 10.29029/busbed.336178 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 180 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.336178 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.336178 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BİR HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK KURUMLARIN TWİTTER KULLANIMI: HAVAYOLU ŞİRKETLERİ ÖRNEK İNCELEMESİ %A Nural İmik Tanyıldızı , Sinem Demirkıran %T BİR HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK KURUMLARIN TWİTTER KULLANIMI: HAVAYOLU ŞİRKETLERİ ÖRNEK İNCELEMESİ %D 2018 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 8 %N 15 %R doi: 10.29029/busbed.336178 %U 10.29029/busbed.336178
ISNAD İmik Tanyıldızı, Nural , Demirkıran, Sinem . "BİR HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK KURUMLARIN TWİTTER KULLANIMI: HAVAYOLU ŞİRKETLERİ ÖRNEK İNCELEMESİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 15 (April 2018): 161-180 . https://doi.org/10.29029/busbed.336178
AMA İmik Tanyıldızı N , Demirkıran S . BİR HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK KURUMLARIN TWİTTER KULLANIMI: HAVAYOLU ŞİRKETLERİ ÖRNEK İNCELEMESİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(15): 161-180.
Vancouver İmik Tanyıldızı N , Demirkıran S . BİR HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK KURUMLARIN TWİTTER KULLANIMI: HAVAYOLU ŞİRKETLERİ ÖRNEK İNCELEMESİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(15): 161-180.
IEEE N. İmik Tanyıldızı and S. Demirkıran , "BİR HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK KURUMLARIN TWİTTER KULLANIMI: HAVAYOLU ŞİRKETLERİ ÖRNEK İNCELEMESİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 15, pp. 161-180, Apr. 2018, doi:10.29029/busbed.336178