Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ENERJİ TÜKETİMİ VE ENERJİ FİYATLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN OECD ÜLKELERİ İÇİNDEKİ YERİ

Year 2018, Volume: 8 Issue: 15, 353 - 376, 22.04.2018
https://doi.org/10.29029/busbed.389920

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı ikincil enerji
kaynaklarından olan işlenmiş petrol ürünleri, doğal gaz, kömür ve elektrik
enerjisinin tüketimi ve fiyatları açısından Türkiye’nin OECD Ülkeleri içindeki
yerini hanehalkı ve endüstri alanları göz önünde bulundurarak ortaya koymaktır.
Karşılaştırmalar yapılırken tablo ve grafiklerden faydalanılmıştır. İncelenen
enerji verileri dikkate alındığında Türkiye’de son yıllarda enerji tüketiminde önemli
artış meydana geldiği görülmektedir. Türkiye’de 2000 yılında 1493 kWh olan kişi
başına enerji tüketimi, yaklaşık %80 artarak 2014 yılında 2682 kWh’ye
yükselmiştir. 2016 yılı itibarı ile birincil enerji tüketimi dikkate
alındığında, Türkiye 129.3 MTEP ile dünyadaki tüm ülkeler arasında 19. sırada
yer almaktadır. Türkiye’nin 2002 yılında 132.6 milyar kWh olan elektrik
tüketimi, 2015 yılında yaklaşık iki kat artarak 265.7 milyar kWh’e
yükselmiştir. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hesaplanan reel nihai
kullanım enerji fiyat indeksini göre, Türkiye’nin 2007 yılından 88.6 olan reel
enerji fiyat indeksi, yaklaşık %11.3 artarak 2015 yılında 98.6’ya yükselmiştir.

References

 • BP Statistical Review of World Energy June 2015 http://www.bp.com/statisticalreview
 • IEA, (2016a), Electricity Information 2016, Statistics, International Energy Agency, Statistics.
 • BRAHMASRENE, T., Huang, J.H., Sissoko, Y. (2014). Crude oil prices and exchange rates: Causality, variance decomposition and impulse response. Energy Economics, 44 (4), 407-412.
 • CHENG, B.S, W.T. Lai (1997). An Investigation of Co-integration and Causality Between Energy Consumption and Economic Activity in Taiwan, Energy Economics, 19(4), 435-444.
 • DOĞAN, S., Ustaoğlu, M. ve Demez, S. (2012). Relationship between Real Oil Price and Real Exchange Rate: the case of Turkey, 8th International Strategic Management Conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences , 58, 1293 - 1300.
 • EPDK, (2015a) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 2015 Yılı Sektör Raporu. http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/LPG/YayinlarRaporlar/Yillik (03.01.2017).
 • FARIA, J. R., Mollick, A. V., Albuquerque, P. H. & Leon-Ledesma M. A. (2009). The effect of oil price on china's export. China Economic Review, 20, 793-805.
 • KÖNE, A.Ç. (2016), Veri Zarflama Analizi İle Türkiye’nin Bölgesel Eko-Etkinliğinin Araştırılması, Türkiye 12. Enerji Kongresi Bildirileri, http://www.dektmk.org.tr/upresimler/enerjikongresi12/10-AylinCigdemKone.pdf (06.03.2016)
 • KRAFT, J., ve Kraft, A. (1978). On the Relationship between Energy and GNP, Journal of Energy and Development, 3(2), 401-403.
 • IEA, (2016b), Oil Information 2016, Statistics, International Energy Agency, Statistics.
 • NAKAJIMA T. ve Hamori, S. (2013). Testing causal relationships between wholesale electricity prices and primary energy prices, Energy Policy, 62, 869-877.
 • IEA, (2016c), Natural Gas Information 2016, Statistics, International Energy Agency, Statistics.
 • IEA, (2016d), Coal Information 2016, Statistics, International Energy Agency, Statistics.
 • IEA, (2016e), Energy Prices and Taxes Quarterly Statistics 2016, Statistics, International Energy Agency, Statistics.
 • IEA, (2016f), Energy Policies of IEA Countries, Turkey, 2016, Review.
 • ALOUI, R. Safouane Ben Aissa, M. ve Nguyen, D.K. (2013). Conditional dependence structure between oil prices and exchange rates: A copula-GARCH approach, Journal of International Money and Finance, 32, 719-738.
 • AMANO, R. A., van Norden, S. (1998). Oil prices and the rise and fall of the US real exchange rate. Journal of International Money and Financ, 17 (2), 299-316.ASLAN, A. (2013). Energy Consumption and GDP: The Strong Relationship in OECD Countries, Energy Sources, Part B, 8(4), 339-345.
 • AYDIN, L. ve Acar, M. (2011). Economic impact of oil price shocks on the Turkish economy in the coming decades: A dynamic CGE analysis, Energy Policy, 39, 1722-1731.
 • PERSHİN, V., Molero, J.K. ve Gracia, F.P. (2015). Exploring the oil prices and exchange rates nexus in some African economies, Journal of Policy Modeling, http://dx.doi.org/10.1016/j.jpolmod.2015.11.001
 • SOYTAŞ, U., Sarı, R. Özdemir, O. (2001). Energy Consumption and GDP Relation in Turkey: A Cointegration and Vector Error Correction Analysis, Economies and Business in Transition Facilitating Competitiveness and Change in The Global Environment Proceedings, 838-844, Global Business and Technology Association.
 • TATLI, H. (2015). Çok Değişkenli Bir Üretim Modeli İle Toplam Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33( 84) 135-157.
 • WOLDE-RUFAEL, Y. (2006), Electricity Consumption and Economic Growth: A Time Series Experience for 17 African Countries, Energy Policy, 34(10), 1106-1114.
 • ALTINTAŞ, H. (2013). Türkiye’de Birincil Enerji Tüketimi, Karbondioksit Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(1), 263-294.
 • EPDK, (2015b) Petrol Piyasası 2015 Yılı Sektör Raporu. http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Petrol/YayinlarRaporlar/Yillik
 • HUANG, Y., & Guo, F. (2007). The role of oil price shocks on China’s real exchange rate. China Economic Review, 18(4),403-416.

The Place of Turkey In The Oecd Countries In The Context of Energy Consumption And Energy Prices

Year 2018, Volume: 8 Issue: 15, 353 - 376, 22.04.2018
https://doi.org/10.29029/busbed.389920

Abstract

The main purpose of this study is to reveal the location of Turkey in the
OECD countries in terms of consumption and prices of processed petroleum
products, natural gas, coal and electric energy from secondary energy sources, taking
into account the household and industrial areas. Tables and graphs are used
when making comparisons. In Turkey, there has been a significant increase in
energy consumption in recent years. The per capita energy consumption in
Turkey, which was 1493 kWh in 2000, increased by approximately 80% to 2,682 kWh
in 2014 (IEA, 2016: 486). When primary energy consumption is taken into
consideration as of 2016, Turkey take place on the rank 19th among all the
countries in the world with 129.3 MTEP.  Turkey's
electricity consumption was go up 65.7 billion kWh increasing doubled in 2015,
which was 132.6 billion kWh in 2002.
According
to the real end-use energy price index calculated by the International Energy
Agency
, Turkeys real end-use energy price index was go up 98.6 increasing by
approximately 11.3% in 2015, which was 88.6 in 2007.

References

 • BP Statistical Review of World Energy June 2015 http://www.bp.com/statisticalreview
 • IEA, (2016a), Electricity Information 2016, Statistics, International Energy Agency, Statistics.
 • BRAHMASRENE, T., Huang, J.H., Sissoko, Y. (2014). Crude oil prices and exchange rates: Causality, variance decomposition and impulse response. Energy Economics, 44 (4), 407-412.
 • CHENG, B.S, W.T. Lai (1997). An Investigation of Co-integration and Causality Between Energy Consumption and Economic Activity in Taiwan, Energy Economics, 19(4), 435-444.
 • DOĞAN, S., Ustaoğlu, M. ve Demez, S. (2012). Relationship between Real Oil Price and Real Exchange Rate: the case of Turkey, 8th International Strategic Management Conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences , 58, 1293 - 1300.
 • EPDK, (2015a) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 2015 Yılı Sektör Raporu. http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/LPG/YayinlarRaporlar/Yillik (03.01.2017).
 • FARIA, J. R., Mollick, A. V., Albuquerque, P. H. & Leon-Ledesma M. A. (2009). The effect of oil price on china's export. China Economic Review, 20, 793-805.
 • KÖNE, A.Ç. (2016), Veri Zarflama Analizi İle Türkiye’nin Bölgesel Eko-Etkinliğinin Araştırılması, Türkiye 12. Enerji Kongresi Bildirileri, http://www.dektmk.org.tr/upresimler/enerjikongresi12/10-AylinCigdemKone.pdf (06.03.2016)
 • KRAFT, J., ve Kraft, A. (1978). On the Relationship between Energy and GNP, Journal of Energy and Development, 3(2), 401-403.
 • IEA, (2016b), Oil Information 2016, Statistics, International Energy Agency, Statistics.
 • NAKAJIMA T. ve Hamori, S. (2013). Testing causal relationships between wholesale electricity prices and primary energy prices, Energy Policy, 62, 869-877.
 • IEA, (2016c), Natural Gas Information 2016, Statistics, International Energy Agency, Statistics.
 • IEA, (2016d), Coal Information 2016, Statistics, International Energy Agency, Statistics.
 • IEA, (2016e), Energy Prices and Taxes Quarterly Statistics 2016, Statistics, International Energy Agency, Statistics.
 • IEA, (2016f), Energy Policies of IEA Countries, Turkey, 2016, Review.
 • ALOUI, R. Safouane Ben Aissa, M. ve Nguyen, D.K. (2013). Conditional dependence structure between oil prices and exchange rates: A copula-GARCH approach, Journal of International Money and Finance, 32, 719-738.
 • AMANO, R. A., van Norden, S. (1998). Oil prices and the rise and fall of the US real exchange rate. Journal of International Money and Financ, 17 (2), 299-316.ASLAN, A. (2013). Energy Consumption and GDP: The Strong Relationship in OECD Countries, Energy Sources, Part B, 8(4), 339-345.
 • AYDIN, L. ve Acar, M. (2011). Economic impact of oil price shocks on the Turkish economy in the coming decades: A dynamic CGE analysis, Energy Policy, 39, 1722-1731.
 • PERSHİN, V., Molero, J.K. ve Gracia, F.P. (2015). Exploring the oil prices and exchange rates nexus in some African economies, Journal of Policy Modeling, http://dx.doi.org/10.1016/j.jpolmod.2015.11.001
 • SOYTAŞ, U., Sarı, R. Özdemir, O. (2001). Energy Consumption and GDP Relation in Turkey: A Cointegration and Vector Error Correction Analysis, Economies and Business in Transition Facilitating Competitiveness and Change in The Global Environment Proceedings, 838-844, Global Business and Technology Association.
 • TATLI, H. (2015). Çok Değişkenli Bir Üretim Modeli İle Toplam Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33( 84) 135-157.
 • WOLDE-RUFAEL, Y. (2006), Electricity Consumption and Economic Growth: A Time Series Experience for 17 African Countries, Energy Policy, 34(10), 1106-1114.
 • ALTINTAŞ, H. (2013). Türkiye’de Birincil Enerji Tüketimi, Karbondioksit Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(1), 263-294.
 • EPDK, (2015b) Petrol Piyasası 2015 Yılı Sektör Raporu. http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Petrol/YayinlarRaporlar/Yillik
 • HUANG, Y., & Guo, F. (2007). The role of oil price shocks on China’s real exchange rate. China Economic Review, 18(4),403-416.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Administration
Journal Section Articles
Authors

Halim TATLI
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
0000-0002-7940-0087
Türkiye


Beşir KOÇ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
0000-0001-6885-2240
Türkiye

Publication Date April 22, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 8 Issue: 15

Cite

APA Tatlı, H. & Koç, B. (2018). ENERJİ TÜKETİMİ VE ENERJİ FİYATLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN OECD ÜLKELERİ İÇİNDEKİ YERİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 353-376 . DOI: 10.29029/busbed.389920