Year 2018, Volume 8 , Issue 15, Pages 195 - 210 2018-04-22

Exposing To Violence Of The Children Who Got Institutional Care Service And Their Approach To Institutional Care: In The Sample Of Bingöl Province
GEÇMİŞTE KURUM BAKIM HİZMETİ ALANLARIN ŞİDDET GÖRME DURUMLARI VE BAKIM HİZMETİ ALGILARI: BİNGÖL ÖRNEĞİ

Mehmet Seyman ÖNDER [1] , Abdulkadir İNAK [2]


In this study, the effect of violence into the approach of the individuals to the institutions is discussed as well as examining the individuals exposed to violence during their institutional care service. It is aimed, in the study, to determine some issues such as what kind of approach the staffs who give institutional service with occupational motivation show to the children who get institutional care service, the reasons why these children are accepted to the institutional care, the circumstances that disturb these children during their care service, and if the violence is caused by their peers or the staffs. It is also examined in the study if there is a significant correlation between to be exposed to violence of the children who get institutional care service and their escape from the institutions. The data obtained through scanning method of measurement were analysed by descriptive analysis. The population and sample of the research consist of the members of the Association of the Ones Who Left from Bingöl Orphanage who got institutional care service and had to leave because they reached lawful age. 

Geçmişte kurum bakımından yararlanmış bireylerin hizmet aldıkları sırada şiddet görme durumlarının irdelendiği bu çalışmada, ayrıca şiddetin, bireylerin kuruma yaklaşımlarını etkileme durumları ele alınmıştır. Çalışmada kurum bakımını mesleki motivasyon ile yapan çalışanların, kurum bakımı alan çocuklara yönelik yaklaşımları, kurum bakım hizmeti alanların kurum bakımına alınma nedenleri,  kurum bakım hizmeti alanların hizmeti alırken rahatsız oldukları durumlar ile şiddet eyleminin akranlar tarafından mı, çalışanlar tarafından mı geldiğinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, kurum hizmeti alanların şiddete maruz kalması ile kurumdan kaçmaları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı sorgulanmıştır. Tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla analiz edilmişlerdir. Araştırmanın evrenini, kurum bakım hizmeti almış ve 18 yaşını tamamladığı için kurum hizmetinden ayrılmış olan Bingöl-Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Derneği üyeleri oluşturmaktadır. Üyelerin tamamına ulaşıldığından ‘tam doyum’ örnekleme kullanılmıştır.

 • Bayram, N. (2009). Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi. Bursa: Ezgi Kitapevi.
 • Cebeci, S. (2010). Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Cılga, İ. (1994). Gençlik ve Yaşam Niteliği. Ankara:: Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü.
 • Güran, N. (1983). Çocuklar İçin Kurum Bakımı Ve Sosyal Hizmet. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi . Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kesen, N. F., & Daşbaş, S. (2015). Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurdu Deneyi Olan Yetişkinlerde Şiddet Eğilimi Üzerine Bir Araştırma. Toplum ve Sosyal Hizmet, 26(2), 73-85.
 • Köknel, Ö. (2000). Bireysel ve Toplumsal Şiddet. İstanbul: Altın Kitapları.
 • Köknel, Ö. (2001). Kimliğini Arayan Gençliğimiz. İstanbul: Altın Kitapları.
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim Sanat Yayınları.
 • Özdemir, N., Sefer, N., & Türkdoğan, D. (2008). Bir Sosyal Sorumluluk Projesi Örneği: "Korunmaya Muhtaç Çocuklar". C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 32(2), 283-305.
 • Özerkmen, N. (2012). Toplumsal Bir Olgu Olarak Şiddet. Akademik Bakış Dergisi(28), 1-19.
 • Pişkin, M. (2002). Okul Zorbalığı: Tanımı, Türler, İlişkili Olduğu Faktörler ve Alınabilecek Önlemler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 531-562.
 • Polat, O. (2016). Şiddet. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(1), 15-34.
 • Riches, D. (1989). Şiddet Olgusu. D. Riches içinde, Antropolojik Açıdan Şiddet (s. 10-41). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Songar, A. (1983). Psikolojik Açıdan Toplumda Şiddet. İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, 48(1-4), 443-450.
 • Şahin, H. (1975). Kimsesiz Çocuklar Konusunda Bakım Şekilleri ve Koruyucu Aile Uygulaması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Şimşek, Z., Erol, N., Öztop, D., & Özcan, Ö. Ö. (2008). Kurum Bakımındaki Çocuk ve Ergenlerde Davranış ve Duygusal Sorunların Epidemiyolojisi; Ulusal Örneklemde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(3), 235-246.
 • Yavuzer, H. (2001). Çocuk ve Suç. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Yavuzer, H. (2005). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Yörükoğlu, A. (2000). Değişen Toplumda Aile ve Çocuk. İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Yörükoğlu, A. (2004). Çocuk Ruh Sağlığı. İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Yurteri Tiryaki, A., & Baran, G. (2015). Kurum Bakım Deneyim Olan Kadınların Çocukluk Dönemi Yaşantıları: Nitel Bir Çalışma. Toplum ve Sosyal Hizmet, 26(1), 23-44.
 • Yüksel, Z., & Öncü, B. (2016). Geçmişte Kurum Bakımında Kalmış Bireylerin Kurum Bakımı Deneyimlerine İlişkin Özellikleri ve Bağlanma Biçimlerinin İncelenmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 27(2), 63-77.
Primary Language tr
Subjects Sociology
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4317-1099
Author: Mehmet Seyman ÖNDER
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7245-5077
Author: Abdulkadir İNAK
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 22, 2018

Bibtex @research article { busbed395402, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {195 - 210}, doi = {10.29029/busbed.395402}, title = {GEÇMİŞTE KURUM BAKIM HİZMETİ ALANLARIN ŞİDDET GÖRME DURUMLARI VE BAKIM HİZMETİ ALGILARI: BİNGÖL ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Önder, Mehmet Seyman and İnak, Abdulkadir} }
APA Önder, M , İnak, A . (2018). GEÇMİŞTE KURUM BAKIM HİZMETİ ALANLARIN ŞİDDET GÖRME DURUMLARI VE BAKIM HİZMETİ ALGILARI: BİNGÖL ÖRNEĞİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 195-210 . DOI: 10.29029/busbed.395402
MLA Önder, M , İnak, A . "GEÇMİŞTE KURUM BAKIM HİZMETİ ALANLARIN ŞİDDET GÖRME DURUMLARI VE BAKIM HİZMETİ ALGILARI: BİNGÖL ÖRNEĞİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 195-210 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/36623/395402>
Chicago Önder, M , İnak, A . "GEÇMİŞTE KURUM BAKIM HİZMETİ ALANLARIN ŞİDDET GÖRME DURUMLARI VE BAKIM HİZMETİ ALGILARI: BİNGÖL ÖRNEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 195-210
RIS TY - JOUR T1 - GEÇMİŞTE KURUM BAKIM HİZMETİ ALANLARIN ŞİDDET GÖRME DURUMLARI VE BAKIM HİZMETİ ALGILARI: BİNGÖL ÖRNEĞİ AU - Mehmet Seyman Önder , Abdulkadir İnak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29029/busbed.395402 DO - 10.29029/busbed.395402 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 210 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.395402 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.395402 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi GEÇMİŞTE KURUM BAKIM HİZMETİ ALANLARIN ŞİDDET GÖRME DURUMLARI VE BAKIM HİZMETİ ALGILARI: BİNGÖL ÖRNEĞİ %A Mehmet Seyman Önder , Abdulkadir İnak %T GEÇMİŞTE KURUM BAKIM HİZMETİ ALANLARIN ŞİDDET GÖRME DURUMLARI VE BAKIM HİZMETİ ALGILARI: BİNGÖL ÖRNEĞİ %D 2018 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 8 %N 15 %R doi: 10.29029/busbed.395402 %U 10.29029/busbed.395402
ISNAD Önder, Mehmet Seyman , İnak, Abdulkadir . "GEÇMİŞTE KURUM BAKIM HİZMETİ ALANLARIN ŞİDDET GÖRME DURUMLARI VE BAKIM HİZMETİ ALGILARI: BİNGÖL ÖRNEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 15 (April 2018): 195-210 . https://doi.org/10.29029/busbed.395402
AMA Önder M , İnak A . GEÇMİŞTE KURUM BAKIM HİZMETİ ALANLARIN ŞİDDET GÖRME DURUMLARI VE BAKIM HİZMETİ ALGILARI: BİNGÖL ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(15): 195-210.
Vancouver Önder M , İnak A . GEÇMİŞTE KURUM BAKIM HİZMETİ ALANLARIN ŞİDDET GÖRME DURUMLARI VE BAKIM HİZMETİ ALGILARI: BİNGÖL ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(15): 195-210.
IEEE M. Önder and A. İnak , "GEÇMİŞTE KURUM BAKIM HİZMETİ ALANLARIN ŞİDDET GÖRME DURUMLARI VE BAKIM HİZMETİ ALGILARI: BİNGÖL ÖRNEĞİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 15, pp. 195-210, Apr. 2018, doi:10.29029/busbed.395402