Year 2018, Volume 8 , Issue 16, Pages 173 - 200 2018-10-01

THE OTTOMAN IMAGE OF UNIVERSITY STUDENTS
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI İMAJI

Ahmed Emin OSMANOĞLU [1]


In this research, it was aimed to determine the Ottoman image of university students. The study structured with an interview form approach in accordance with qualitative research procedures. A homogeneous sampling method was preferred in the study. For this purpose, Bingöl University Departments of Philosophy and Zaza Language and Literature students were selected as subgroups. Thirty students were employed in total, fifteen of whom were selected among the final year students. The data was collected by standardised open-ended interview method, and was analysed by content analysis technique. The survey found that the students had a positive, partly neutral and rarely negative image of the Ottoman concept, close to half, that they physically used the descriptions of the Ottoman paintings without specifying any gender but using male descriptions, that the images for the Ottoman interior were mostly positive. In addition, the majority of the students were of the opinion that the Ottoman was not an imperialist state, on the contrary as a religious state. It was also seen that the students had a view that the Ottomans contributed to the science world, and that in daily living there was a patriarchal family structure and the religious life was considered significant.

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin Osmanlı imajının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma prosedürlerine uygun olarak görüşme formu yaklaşımıyla yapılandırılmıştır. Araştırmada benzeşik (homojen) örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu amaçla alt grup olarak Bingöl Üniversitesi Felsefe ve Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümleri öğrencileri seçilmiştir. Son sınıflardan 15’er öğrenci seçilmiş ve toplamda 30 kişi ile çalışılmıştır. Veriler standartlaştırılmış açık uçlu görüşme yöntemiyle toplanmış, içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırmada, öğrencilerin yarıya yakının Osmanlı kavramına ilişkin pozitif, kısmen nötr ve nadiren negatif imaja sahip oldukları, fiziksel olarak Osmanlı tasviri yaparken daha çok herhangi bir cinsiyet belirtmeden ama erkek betimlemeleri kullanarak tanımlamalar yaptıkları, Osmanlıların iç dünyasına yönelik imajlar çoğunlukla pozitif olduğu, öğrencilerin kısmî çoğunluğunun Osmanlıların sömürgeci bir devlet olmadığı imajına sahip oldukları, öğrencilerin çoğunluğunun Osmanlı Devleti’ni bir din devleti olarak düşündükleri, gündelik yaşamda ataerkil bir aile yapısı ve dini hayatın merkeze alındığı imajının hakim olduğu, öğrencilerin tamamının Osmanlıların bilim dünyasına katkıları olduğu imajına sahip oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.

 • ALİBAŠİĆ, Ahmet (2007), “Bosna ve Hırvatistan tarih ders kitaplarında Osmanlı imajı”, İslâm Araştırmaları Dergisi, Sy.17, ss.103- 137.
 • BOZKUŞ, Yıldız Deveci (2014), “Ermeni tarih ders kitaplarında Türk imgesi”. Yeni Türkiye, Sy. 60.
 • CEVİZCİ, Ahmet (1999), Felsefe Sözlüğü, İstanbul, Paradigma yayınları.
 • GÖKÇE, Orhan, (2006), İçerik Analizi, Kuramsal ve Pratik Bilgiler, İstanbul, Siyasal Kitabevi.
 • KÖSTÜKLÜ, Nuri. (2013). “Kıbrıs Rum kesimi tarih ders kitaplarında Türk ve Türkiye imajı”, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, (17- 19 Mayıs 2013), Saraybosna, Bosna Hersek.
 • PELTEKOĞLU, Filiz, Balta (1998), Halkla İlişkiler Nedir? İstanbul, Beta Yayıncılık.
 • HACISALİHOĞLU, Mehmet (2014), Balkan ve Karadeniz Ülkelerinde Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı / Türk İmajı. İstanbul.
 • İNAL, Kemal (2004), Eğitim ve İktidar: Türkiye Ders Kitaplarında Demokratik ve Milliyetçi Değerler. Ankara, Ütopya Yayınevi.
 • OSMANOĞLU, Ahmed Emin (2018), “The Ottoman Perception in Process: Turkey Social Studies Textbook Analysis”, Review of International Geographical Education Online.
 • PUNCH, F. Keith (2005), Sosyal Araştırmalara Giriş: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • YILDIRIM, Ali, ŞIMŞEK, Hasan (2008), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin yayıncılık.
 • YILMAZ, Ali, OSMANOĞLU, Ahmed Emin (2009), “Mısır Ders Kitabında Türk İmajı”.4. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 7-9 Ekim 2009, Bildiriler Kitabı, Sy.2, ss. 46-53, İstanbul.
 • OSMANOĞLU, Ahmed Emin (2014), “Türkiye ve Mısır Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Osmanlı Algısı: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sy. 22, ss. 94-107.
 • PATTON, Michael Quinn (2014), Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir). Ankara, Pegem Akademi.ŞİMŞEK, Ahmet, MEHERREMOVA CENGİZ, Nigar (2015), “Rusya Tarih Ders Kitaplarında Türk-Osmanlı İmgesi”, Turkish History Education Journal, C.4, Sy.2, ss. 225-258. DOI: 10.17497/tuhed.185641
 • TURGUT, Ayşe (2003), Hastanelerde İmaj ve İmaj Geliştirme, Toplumda Hastane İmajı Tespiti ve İmaj Geliştirme Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı, Yüksek lisans tezi, Ankara.
 • TÜRKKAHRAMAN, Mimar (2004), “Günümüzün Büyüsü İmaj ve Gerçek Hayat”, Sosyoloji Konferansları Dergisi, Sy.30, ss. 1-14.
 • YERDELEN, Betül Karagöz (2017), “Uluslararası İlişkilerde İmaj Kavramı ve Batı Nostaljisindeki Bir Aksaklık Olarak Türk İmajı”, Karadeniz, Sy.35, ss. 43-63.
 • YILDIRIM, Nail ve Uğur, Metehan (2011), “Öğrencilerin algısından okul müdürü imgelerinin karikatürize ifadeleri”, Kastamonu Eğitim Dergisi, C.19, Sy.2, ss. 409-426.
 • YILMAZ, Ali (2008a), “İlköğretim 6. 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Osmanlı algısı”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 12, Sy. Ss. 245-261.
 • YILMAZ, Salih (2008b), “Ermenistan Cumhuriyeti’nde okutulan 10. sınıf tarih ders kitabında Türkler aleyhine ifadeler ve sözde Ermeni soykırımı”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sy. 177, ss. 111-130.
Primary Language tr
Subjects History
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9212-1437
Author: Ahmed Emin OSMANOĞLU (Primary Author)
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 1, 2018

Bibtex @research article { busbed432036, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {173 - 200}, doi = {10.29029/busbed.432036}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI İMAJI}, key = {cite}, author = {Osmanoğlu, Ahmed Emin} }
APA Osmanoğlu, A . (2018). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI İMAJI . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (16) , 173-200 . DOI: 10.29029/busbed.432036
MLA Osmanoğlu, A . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI İMAJI" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 173-200 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/39173/432036>
Chicago Osmanoğlu, A . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI İMAJI". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 173-200
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI İMAJI AU - Ahmed Emin Osmanoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29029/busbed.432036 DO - 10.29029/busbed.432036 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 200 VL - 8 IS - 16 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.432036 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.432036 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI İMAJI %A Ahmed Emin Osmanoğlu %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI İMAJI %D 2018 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 8 %N 16 %R doi: 10.29029/busbed.432036 %U 10.29029/busbed.432036
ISNAD Osmanoğlu, Ahmed Emin . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI İMAJI". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 16 (October 2018): 173-200 . https://doi.org/10.29029/busbed.432036
AMA Osmanoğlu A . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI İMAJI. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(16): 173-200.
Vancouver Osmanoğlu A . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI İMAJI. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(16): 173-200.
IEEE A. Osmanoğlu , "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI İMAJI", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 16, pp. 173-200, Oct. 2018, doi:10.29029/busbed.432036