Year 2018, Volume 8 , Issue 16, Pages 587 - 598 2018-10-01

ÇALIŞANLARIN 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEMEYE YAKLAŞIMLARI: BİR TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETİ ÖRNEĞİ
IDEAS OF EMPLOYEES ABOUT 360 DEGREE PERFORMANCE APPRAISAL: A CASE OF TELECOMMUNICATION COMPANY

Ziya GÜNAY [1]


Bu çalışmanın amacı bir telekomünikasyon şirketinde yapılmakta olan 360 derece performans değerlendirme uygulamasının kurumun uzman çalışanları tarafından nasıl algılandığını ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Kurumda çalışan 14 uzmanla yüz yüze görüşerek üç açık uçlu soru yöneltilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre araştırmaya katılanların çoğunluğu 360 derece performans değerlemenin kurumun hiçbir yönetsel problemine çözüm üretmeyeceğini, performans değerleme ile iş tatmini arasında bir bağlantı olmadığını ve çalışanların kendi kendini objektif olarak değerleyemeyeceğini düşünmektedirler. Ancak 360 derece performans değerlemeyle ilgili bu olumsuz yaklaşım 360 derece performans değerleme yönteminden çok kurumla ilgili yönetsel problemlerden kaynaklanmaktadır.

The purpose of this research is to explore how the specialists percept 360 degree performance appraisal which was carried out in a telecommunication company. A qualitative research method was used in this research. 14 specialists are interviewed face to face and three open-ended questions were asked. According to research results, most of the participants think that 360-degree performance appraisal does not solve any administrative problem of the company, there is no relationship between performance appraisal and job satisfactions of employees and employees cannot appraise themselves objectively. However, most of the negative approaches result from administrative problems in the institutions not from the 360-degree performance appraisal itself.

  • KAYNAKLAR AÇIKALIN, Aytaç. (1999), İnsan Kaynağının Yönetimi-Geliştirilmesi, 1. Basım, Ankara, Pegem Yayıncılık. AKAL, Zühal. (2000), İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, 4.Basım, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 473, Ankara.BARUTÇUGİL, İsmet, (2002,. Performans Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınları.BAYRAM, Levent, (2006), “Geleneksel Performans Değerlendirme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif:360 Derece Performans Değerlendirme”, Sayıştay Dergisi, (62), ss.47-65.BENLİGİRAY, Serap, (2004), İnsan Kaynakları Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir.BİLGİN, Hacer, (2003), “Performans Değerlendirmesi Gıda Sektöründe Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.BİRBEN, Gülçin, (2001), “360 Derece Performans Yönetimi”, Human Resources Dergisi.ÇALIK, Temel, (2003), Performans Yönetimi Tanımlar Kavramlar İlkeler, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayımcılık.FINDIKÇI, İlhami, (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul.HELVACI, Mehmet, Akif, (2002), “Performans Yönetim Sürecinde Performans Değerlendirmenin Önemi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(2),155-169.KASNAKLI, Burcu, (2002), “Stratejiler İle Performans Göstergelerinin Bütünlüğünü Sağlayan Bir Model: Dengeli Puan Kartı (Balanced Scorecard)”, Verimlilik Dergisi, 2, 131-152.KUBAT, Gözde, (2012), “Öz Değerlendirmenin 360 Derece Geri Besleme Yöntemindeki İşlevselliği”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,5(1), 51-65.LEVI, Paul.E. and WILLIAMS, Jane, R. (2004), “The Social Context of Performance Appraisal: A Review and Framework for the Future”, Journal of Management, 30(6), 881-905.MUCUK, İsmet, (2008), Modern İşletmecilik. İstanbul: Türkmen Kitapevi.SABUNCUOĞLU, Zeyyat, (1984), Personel Yönetimi, 2. Baskı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları, Eskişehir.TUTAR, Hasan ve ALTINÖZ, Mehmet, (2010), “Örgütsel İklimin İşgören Performansı Üzerine Etkisi: Ostim İmalât İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(2), 196-218.ÜNAL, Ömer Faruk, (2012), “A Research on Performance Appraisal in Turkey, ss. 231-241”, WEI International European Academic Conference Proceedings, Zagrep-Croatia, 2012
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1005-5972
Author: Ziya GÜNAY (Primary Author)
Institution: Yönetim Akademisi OSGB
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 1, 2018

Bibtex @research article { busbed434308, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {587 - 598}, doi = {10.29029/busbed.434308}, title = {ÇALIŞANLARIN 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEMEYE YAKLAŞIMLARI: BİR TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Günay, Ziya} }
APA Günay, Z . (2018). ÇALIŞANLARIN 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEMEYE YAKLAŞIMLARI: BİR TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETİ ÖRNEĞİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (16) , 587-598 . DOI: 10.29029/busbed.434308
MLA Günay, Z . "ÇALIŞANLARIN 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEMEYE YAKLAŞIMLARI: BİR TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETİ ÖRNEĞİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 587-598 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/39173/434308>
Chicago Günay, Z . "ÇALIŞANLARIN 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEMEYE YAKLAŞIMLARI: BİR TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETİ ÖRNEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 587-598
RIS TY - JOUR T1 - ÇALIŞANLARIN 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEMEYE YAKLAŞIMLARI: BİR TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETİ ÖRNEĞİ AU - Ziya Günay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29029/busbed.434308 DO - 10.29029/busbed.434308 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 587 EP - 598 VL - 8 IS - 16 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.434308 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.434308 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÇALIŞANLARIN 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEMEYE YAKLAŞIMLARI: BİR TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETİ ÖRNEĞİ %A Ziya Günay %T ÇALIŞANLARIN 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEMEYE YAKLAŞIMLARI: BİR TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 8 %N 16 %R doi: 10.29029/busbed.434308 %U 10.29029/busbed.434308
ISNAD Günay, Ziya . "ÇALIŞANLARIN 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEMEYE YAKLAŞIMLARI: BİR TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETİ ÖRNEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 16 (October 2018): 587-598 . https://doi.org/10.29029/busbed.434308
AMA Günay Z . ÇALIŞANLARIN 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEMEYE YAKLAŞIMLARI: BİR TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETİ ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(16): 587-598.
Vancouver Günay Z . ÇALIŞANLARIN 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEMEYE YAKLAŞIMLARI: BİR TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETİ ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(16): 587-598.
IEEE Z. Günay , "ÇALIŞANLARIN 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEMEYE YAKLAŞIMLARI: BİR TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETİ ÖRNEĞİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 16, pp. 587-598, Oct. 2018, doi:10.29029/busbed.434308