Year 2018, Volume 8 , Issue 16, Pages 539 - 556 2018-10-01

IMPORTANCE OF FINANCIAL LITERACY IN EVALUATING SAVINGS AND AN APPLICATION
TASARRUFLARI DEĞERLENDİRMEDE FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN ÖNEMİ ve BİR UYGULAMA

S. Öznur SAKINÇ [1]


Areas of investment in which individuals can evaluate their savings along with developing technology have become wide. What matters is to be able to decide correctly among ever-increasing variety of investment tools and ensure increase. Potential mistaken investment decisions lead to decrease in individuals’ trust in the market and their savings. The importance of financial literacy, which includes obtaining the information necessary to make the right decisions in these matters and analysing the acquired information correctly, is increasing day by day all over the world.  Financial literacy is a process in which individuals’ arranging an appropriate budget in a way to manage their incomes and outcomes efficiently, making effective decisions by taking all the data in investment topics into account and by doing so ensuring the development of individuals’ financial situations.  Financial literacy is a significant gain not only for society but also for students. In this study, a questionnaire was administered to business administration students in order to evaluate their knowledge for financial literacy. As a result, it has been determined that most of the students do not plan about the future, they can only answer very simple questions in the calculations although they have to take lessons for financial literacy, that they have fewer knowledge about investment instruments and financial literacy levels.

Gelişen teknoloji ile birlikte kişilerin tasarruflarını değerlendirebileceği yatırım alanları giderek genişlemektedir. Önemli olan çeşitliliği giderek artan yatırım araçları arasında doğru karar vererek tasarrufları artırmaktır. Alınabilecek yanlış yatırım kararları kişilerin tasarruflarının ve piyasaya olan güvenlerinin azalmasına neden olmaktadır. Bu konularda doğru karar verebilmek için gerekli bilgileri elde ve analiz etmeyi sağlayacak olan finansal okuryazarlığın önemi tüm dünyada gün geçtikçe artmaktadır. Finansal okuryazarlık, kişilerin gelirleri ile giderlerini etkin bir şekilde yöneterek düzgün bir bütçe oluşturmalarını, tasarruf ile yatırım konularında tüm verileri dikkate alarak etkin kararlar alınmasını ve böylece kişilerin finansal durumlarının iyileşmesini sağlayan süreçtir. Finansal okuryazarlık tüm toplumda olduğu gibi üniversite öğrencileri için de önemli bir kazançtır. Bu çalışmada finansal okuryazarlık ile ilgili bilgilerini değerlendirmek amacı ile işletme programı öğrencilerine anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Öğrencilerin aynı eğitimi almasına rağmen finansal okuryazarlık düzeylerinin ve bu konuya ilgilerinin demografik, cinsiyet ve hane geliri gibi unsurlardan etkilendiği tespit edilmiştir. 

 • ADELEKE, Titus (2013),"The Effects of Gender and Gender Role on the Financial Literacy of College Students", Wilmington, North Carolina: Oklahoma State University, July.
 • AMIDZIC, G., Massara, A. ve Mialou A. (2014). Assessing Countries’ Financial Inclusion Standing—A New Composite Index, International Monetary Fund, 14(36): 1- 31.
 • ALTINTAŞ, Kadir Murat (2009),"Belirlenmiş Katkı Esaslı Emeklilik Planlarında Finansal Eğitimin Önemi: Katılımcıların Finansal Okur Yazarlığı Çerçevesinde Alternatif Bir Yatırım Eğitim Modeli",ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.5, Sayı. 9, ss. 151-176.
 • ATKİNSON, A. and F. Messy (2012), “Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / nternational Net ork on Financial Education ( NFE) Pilot Study”, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en
 • BDDK (2014), Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları 2014 https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Finansal_Tuketicinin_Korunmasina_Iliskin_Duzenlemeler/13587finansal_erisim_finansal_egitim_ve_finansal_tuketicinin_korunmasi_stratejisi_ve_eylem_planlari_konulu_basbakanlik_genelgesi.pdf
 • CHINEN, Kenichiro - Endo, Hideki (2012),"Effects of Attitude and Background on Students' Personal Financial Ability: A United States Survey", International Journal of Management, Vol. 29 No. 2, June, pp. 778-791.
 • FUHRMANN, B. 16 Kasım 2015, Measures and Effects of Financial Education. JVI Course on Financial Education, Viyana
 • HAWKINS, P. (2011). “Financial access: what has the crisis changed?”. Erişim: 10 Ağustos 2015, Bank for International Settlements Çalışma Tebliği No. 56. http://www.bis.org/publ/bppdf/bispap56c.pdf
 • HOLZMANN, R. (2010) „Bringing Financial Literacy and Education to Low and Middle Income Countries:The Need to Review, Adjust and Extend Current Wisdom‟‟ World Bank Social Protection Discussion Paper, No 56501.
 • JARIWALA, Harsha and SHARMA, M., (2011).“Financial Literacy: A Call for an Attention. Conference on Inclusive & Sustainable Growth Role of Industry”, Government and Society Conference Proceedings.
 • KARATAŞ, Çiğdem. Finansal Okuryazarlığın Geliştirilmesinde Merkez Bankalarının Rolü ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İçin Bir Değerlendirme. Uzmanlık Yeterlik Tezi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ankara, Mayıs 2017
 • KLAPPER, Leora, LUSARDI, Annamariave PANOS, Georgios A. (2013).“
 • MANDELL, L. (2006). “Financial Literacy: If It’s So Important, Why Isn’t It Improving?”, Erişim: 30 Aralık 2015, Networks Financial Institute Çalışma Tebliği 2006-PB-08. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=923557
 • LUSARDİ, Annamaria, MİTCHELL, Olivia S. and Curto, Vilsa (2010). “Financial Literacy Among The Young”, Journal of Consumer Affairs, S. 44(2), s. 358-380.
 • OECD (2012), Supplementary Questions: Optional Survey Questions for the OECD INFE Financial Literacy Core Questionnaire March 2012 http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/49878153.pdf
 • OECD INFE Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for Conducting an Internationally Comparable Survey of Financial Literacy http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/49319977.pdf
 • OECD/INFE (2012) Hıgh-Level Prıncıples On Natıonal Strategıes For Fınancıal Educatıon August 2012 http://www.oecd.org/g20/summits/los-cabos/OECD-INFE-Principles-National-Strategies-Financial-Education.pdf
 • OECD/INFE (2014), Guıdelınes For Prıvate And Not-For-Profıt Stakeholders In Fınancıal Educatıon 2014, http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/guidelines-private-not-for-profit-financial-education.pdf
 • OECD/INFE (2016), International Survey of G20/Oecd Infe Core Competencıes Framework On Fınancıal Lıteracy For Adult S Adult Financial Literacy Competencies 2016
 • RUSSIA G20/OECD (2013), Advancing National Strategies For Financial Education 2013 http://www.oecd.org/finance/financial-education/G20_OECD_NSFinancialEducation.pdf
 • SPK (2016), Türkiye Finansal Yeterlilik Araştırması Sonuç Raporu http://iifc.com.tr/2017/06/16/turkiye-finansal-yeterlilik-arastirmasi-sonuc-raporu-hazirlandi/
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0806-3263
Author: S. Öznur SAKINÇ (Primary Author)
Institution: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 1, 2018

Bibtex @research article { busbed435890, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {539 - 556}, doi = {10.29029/busbed.435890}, title = {TASARRUFLARI DEĞERLENDİRMEDE FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN ÖNEMİ ve BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Sakınç, S. Öznur} }
APA Sakınç, S . (2018). TASARRUFLARI DEĞERLENDİRMEDE FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN ÖNEMİ ve BİR UYGULAMA . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (16) , 539-556 . DOI: 10.29029/busbed.435890
MLA Sakınç, S . "TASARRUFLARI DEĞERLENDİRMEDE FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN ÖNEMİ ve BİR UYGULAMA" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 539-556 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/39173/435890>
Chicago Sakınç, S . "TASARRUFLARI DEĞERLENDİRMEDE FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN ÖNEMİ ve BİR UYGULAMA". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 539-556
RIS TY - JOUR T1 - TASARRUFLARI DEĞERLENDİRMEDE FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN ÖNEMİ ve BİR UYGULAMA AU - S. Öznur Sakınç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29029/busbed.435890 DO - 10.29029/busbed.435890 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 539 EP - 556 VL - 8 IS - 16 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.435890 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.435890 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TASARRUFLARI DEĞERLENDİRMEDE FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN ÖNEMİ ve BİR UYGULAMA %A S. Öznur Sakınç %T TASARRUFLARI DEĞERLENDİRMEDE FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN ÖNEMİ ve BİR UYGULAMA %D 2018 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 8 %N 16 %R doi: 10.29029/busbed.435890 %U 10.29029/busbed.435890
ISNAD Sakınç, S. Öznur . "TASARRUFLARI DEĞERLENDİRMEDE FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN ÖNEMİ ve BİR UYGULAMA". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 16 (October 2018): 539-556 . https://doi.org/10.29029/busbed.435890
AMA Sakınç S . TASARRUFLARI DEĞERLENDİRMEDE FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN ÖNEMİ ve BİR UYGULAMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(16): 539-556.
Vancouver Sakınç S . TASARRUFLARI DEĞERLENDİRMEDE FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN ÖNEMİ ve BİR UYGULAMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(16): 539-556.
IEEE S. Sakınç , "TASARRUFLARI DEĞERLENDİRMEDE FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN ÖNEMİ ve BİR UYGULAMA", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 16, pp. 539-556, Oct. 2018, doi:10.29029/busbed.435890