Year 2019, Volume 9 , Issue 17, Pages 339 - 356 2019-04-23

USING FUZZY DEMATEL METHOD FOR INTERNATIONAL SUPPLIER SELECTION PROBLEM
ULUSLARARASI TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİNDE BULANIK DEMATEL YÖNTEMİNİN KULLANIMI

Erdinç KOÇ [1]


The supplier selection is an issue that should be emphasized in the international markets as well as in the national markets. Because, nowadays, supply chains compete instead of enterprises. Thus, suppliers, which are one of the most important elements of supply chains, are gaining more importance day by day. Therefore businesses are obliged to work with the right supplier (s) in the supply chain design. Supplier selection is in the category of multi-criteria decision making problems because it requires maximization of conflicting goals. In this study, the supplier selection problem of a large - scale enterprise, which is operating in international markets, investigated by the Fuzzy Dematel method. As it takes into account the interaction between the decision criteria, the Fuzzy Dematel method was chosen as one of the multi-criteria decision making methods. The main purpose of this study is to determine which criteria have more weight in supplier selection problems. In the study based on six decision criteria; technical talent, cost, delivery performance and supplier relationship are influencing factors, quality and reputation criteria are determining as affected decision criteria.

Tedarikçi seçimi ulusal pazarlarda olduğu gibi uluslararası pazarlarda da işletmeler açısından üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Çünkü günümüzde artık işletmeler değil tedarik zincirleri rekabet etmektedir. Böylece tedarik zincirlerinin en önemli öğelerinden olan tedarikçiler gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. İşletmeler bu nedenle tedarik zinciri tasarımında doğru tedarikçiyle/lerle çalışmak mecburiyetindedir. Tedarikçi seçimi birbiriyle çelişen amaçların maksimizasyonunu gerektirdiğinden çok kriterli karar verme problemleri sınıfındadır. Bu çalışmada uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren büyük ölçekli bir işletmenin tedarikçi seçim problemine Bulanık Dematel yöntemi ile çözüm aranmıştır. Karar kriterleri arasındaki etkileşimi dikkate aldığından çok kriterli karar verme yöntemlerinden Bulanık Dematel yöntemi seçilmiştir. Tedarikçi seçim problemlerinde hangi kriterlerin daha fazla ağırlığa sahip olduğunu tespit etmek bu çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Altı karar kriteri baz alınarak yapılan çalışmada teknik yetenek, maliyet, teslimat performansı ve tedarikçi ilişkisi etkileyen; kalite ve ün ise etkilenen karar kriterleri olarak tespit edilmiştir. 

 • Altan, Ş., ve Aydın, E. K. (2015). Bulanık Dematel ve Bulanık Topsis Yöntemleri ile Üçüncü Parti Lojistik Firma Seçimi için Bütünleşik Bir Model Yaklaşımı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(3), 99-119
 • Amid, A., Ghodsypour, S. H., ve O’Brien, C. (2006). Fuzzy Multiobjective Linear Model for Supplier Selection in a Supply Chain. International Journal of Production Economics, 104(2), 394–407. http://doi.org/10.1016/j.ijpe.2005.04.012
 • Amindoust, A., Ahmed, S., Saghafinia, A., ve Bahreininejad, A. (2012). Sustainable Supplier Selection: a Ranking Model Based on Fuzzy Inference System. Applied Soft Computing Journal, 12(6), 1668–1677. http://doi.org/10.1016/j.asoc.2012.01.023
 • Awasthi, A., Govindan, K., ve Gold, S. (2018). Multi-Tier Sustainable Global Supplier Selection Using a Fuzzy AHP-VIKOR Based Approach. International Journal of Production Economics, 195(October 2017), 106–117. http://doi.org/10.1016/j.ijpe.2017.10.013
 • Bruno, G., Esposito, E., Genovese, A., ve Passaro, R. (2012). AHP-Based Approaches for Supplier Evaluation: Problems and Perspectives. Journal of Purchasing and Supply Management, 18(3), 159–172. http://doi.org/10.1016/j.pursup.2012.05.001
 • Büyüközkan, G., ve Çifçi, G. (2012). A Novel Hybrid MCDM Approach Based on Fuzzy DEMATEL , Fuzzy ANP and Fuzzy TOPSIS to Evaluate Green Suppliers. Expert Systems with Applications, 39, 3000–3011. http://doi.org/10.1016/j.eswa.2011.08.162
 • Chai, J., ve Ngai, E. W. T. (2015). Multi-Perspective Strategic Supplier Selection in Uncertain Environments. International Journal of Production Economics, 166, 215–225. http://doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.09.035
 • Chang, B., Chang, C. W., ve Wu, C. H. (2011). Fuzzy DEMATEL Method for Developing Supplier Selection Criteria. Expert Systems with Applications, 38(3), 1850–1858. http://doi.org/10.1016/j.eswa.2010.07.114
 • Dargi, A., Anjomshoae, A., Galankashi, M. R., Memari, A., ve Tap, M. B. M. (2014). Supplier Selection: A Fuzzy-ANP Approach. Procedia Computer Science, 31(Itqm), 691–700. http://doi.org/10.1016/j.procs.2014.05.317
 • De Boer, L., Labro, E., ve Morlacchi, P. (2001). A Review of Methods Supporting Supplier Selection. European Journal of Purchasing ve Supply Management, 7(3), 75–89. http://doi.org/10.1002/ad.1077
 • Eroğlu, Ö. (2014). Bakım/Onarım Alternatiflerinin Bulanık Dematel ve SMAA-2 Yöntemleriyle Değerlendirilmesi. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara
 • Farzipoor Saen, R. (2007). A New Mathematical Approach for Suppliers Selection: Accounting for Non-Homogeneity is Important. Applied Mathematics and Computation, 185(1), 84–95. http://doi.org/10.1016/j.amc.2006.07.071
 • Galankashi, M. R., Helmi, S. A., ve Hashemzahi, P. (2016). Supplier Selection in Automobile Industry: A Mixed Balanced Scorecard-Fuzzy AHP Approach. Alexandria Engineering Journal, 55(1), 93–100. http://doi.org/10.1016/j.aej.2016.01.005
 • Gencer, C., ve Gürpinar, D. (2007). Analytic Network Process in Supplier Selection: A Case Study in an Electronic Firm. Applied Mathematical Modelling, 31(11), 2475–2486. http://doi.org/10.1016/j.apm.2006.10.002
 • Golmohammadi, D., Creese, R. C., Valian, H., ve Kolassa, J. (2009). Supplier Selection Based on a Neural Network Model Using Genetic Algorithm. IEEE Transactions on Neural Netwoks, 20(2), 1504–1519.
 • Kahraman, C., Cebeci, U., ve Ulukan, Z. (2003). Multi‐Criteria Supplier Selection Using Fuzzy AHP. Logistics Information Management, 16(6), 382–394. http://doi.org/10.1108/09576050310503367
 • Karsak, E. E., ve Dursun, M. (2014). An Integrated Supplier Selection Methodology Incorporating QFD And DEA with Imprecise Data. Expert Systems with Applications, 41(16), 6995–7004. http://doi.org/10.1016/j.eswa.2014.06.020
 • Krishankumar, R., Ravichandran, KS., ve Saeid, A. B. (2017). A New Extension to PROMETHEE Under Intuitionistic Fuzzy Environment for Solving Supplier Selection Problem with Linguistic Preferences. Applied Soft Computing Journal, 60, 564–576. http://doi.org/10.1016/j.asoc.2017.07.028
 • Kumar, G. K., Rao, M. S., ve Rao, V. V. S. K. (2018). Supplier Selection and Order Allocation in Supply Chain. Materials Today: Proceedings, 5(5), 12161–12173. http://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.02.194
 • Kumar, S., Kumar, S., ve Barman, A. G. (2018). Supplier Selection Using Fuzzy TOPSIS Multi Criteria Model for a Small Scale Steel Manufacturing Unit. Procedia Computer Science, 133, 905–912. http://doi.org/10.1016/j.procs.2018.07.097
 • Lima Junior, F. R., Osiro, L., ve Carpinetti, L. C. R. (2014). A Comparison Between Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods to Supplier Selection. Applied Soft Computing Journal, 21, 194–209. http://doi.org/10.1016/j.asoc.2014.03.014
 • Lima-Junior, F. R., ve Carpinetti, L. C. R. (2016). A Multicriteria Approach Based on Fuzzy QFD for Choosing Criteria for Supplier Selection. Computers and Industrial Engineering, 101, 269–285. http://doi.org/10.1016/j.cie.2016.09.014
 • Lin, K., Tseng, M., ve Pai, P. (2018). Sustainable Supply Chain Management Using Approximate Fuzzy DEMATEL Method. “Resources, Conservation ve Recycling,” 128, 134–142. http://doi.org/10.1016/j.resconrec.2016.11.017
 • Liu, J., Ding, F. Y., ve Lall, V. (2000). Using Data Envelopment Analysis to Compare Suppliers for Supplier Selection and Performance Improvement. Supply Chain Management, 5(3), 143–150. http://doi.org/10.1108/13598540010338893
 • Organ, A. (2013). Bulanık Dematel Yöntemiyle Makine Seçimini Etkileyen Kriterlerin Değerlendirilmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1), 157-172.Rajesh, G., ve Malliga, P. (2013). Supplier Selection Based on AHP QFD Methodology. Procedia Engineering, 64, 1283–1292. http://doi.org/10.1016/j.proeng.2013.09.209
 • Rashidi, K., ve Cullinane, K. (2018). A Comparison of Fuzzy DEA and Fuzzy TOPSIS in Sustainable Supplier Selection: Implications for Sourcing Strategy. Expert Systems with Applications, 121, 266–281. http://doi.org/10.1016/J.ESWA.2018.12.025
 • Shemshadi, A., Shirazi, H., Toreihi, M., ve Tarokh, M. J. (2011). A Fuzzy VIKOR Method for Supplier Selection Based on Entropy Measure for Objective Weighting. Expert Systems with Applications, 38(10), 12160–12167. http://doi.org/10.1016/j.eswa.2011.03.027
 • Su, C. J., ve Chen, Y. A. (2018). Risk Assessment for Global Supplier Selection Using Text Mining. Computers and Electrical Engineering, 68(September 2017), 140–155. http://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2018.03.042
 • Sureeyatanapas, P., Sriwattananusart, K., Niyamosoth, T., Sessomboon, W., ve Arunyanart, S. (2018). Supplier Selection towards Uncertain and Unavailable Information: An Extension of TOPSIS Method. Operations Research Perspectives, 5, 69–79. http://doi.org/10.1016/j.orp.2018.01.005
 • Wan, S. ping, Xu, G. li, ve Dong, J. ying. (2017). Supplier Selection Using ANP and ELECTRE II in Interval 2-Tuple Linguistic Environment. Information Sciences, 385–386, 19–38. http://doi.org/10.1016/j.ins.2016.12.032
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8209-5714
Author: Erdinç KOÇ
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 23, 2019

Bibtex @research article { busbed533628, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {339 - 356}, doi = {10.29029/busbed.533628}, title = {ULUSLARARASI TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİNDE BULANIK DEMATEL YÖNTEMİNİN KULLANIMI}, key = {cite}, author = {Koç, Erdinç} }
APA Koç, E . (2019). ULUSLARARASI TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİNDE BULANIK DEMATEL YÖNTEMİNİN KULLANIMI . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (17) , 339-356 . DOI: 10.29029/busbed.533628
MLA Koç, E . "ULUSLARARASI TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİNDE BULANIK DEMATEL YÖNTEMİNİN KULLANIMI" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 339-356 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/44814/533628>
Chicago Koç, E . "ULUSLARARASI TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİNDE BULANIK DEMATEL YÖNTEMİNİN KULLANIMI". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 339-356
RIS TY - JOUR T1 - ULUSLARARASI TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİNDE BULANIK DEMATEL YÖNTEMİNİN KULLANIMI AU - Erdinç Koç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29029/busbed.533628 DO - 10.29029/busbed.533628 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 339 EP - 356 VL - 9 IS - 17 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.533628 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.533628 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ULUSLARARASI TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİNDE BULANIK DEMATEL YÖNTEMİNİN KULLANIMI %A Erdinç Koç %T ULUSLARARASI TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİNDE BULANIK DEMATEL YÖNTEMİNİN KULLANIMI %D 2019 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 9 %N 17 %R doi: 10.29029/busbed.533628 %U 10.29029/busbed.533628
ISNAD Koç, Erdinç . "ULUSLARARASI TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİNDE BULANIK DEMATEL YÖNTEMİNİN KULLANIMI". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 17 (April 2019): 339-356 . https://doi.org/10.29029/busbed.533628
AMA Koç E . ULUSLARARASI TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİNDE BULANIK DEMATEL YÖNTEMİNİN KULLANIMI. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(17): 339-356.
Vancouver Koç E . ULUSLARARASI TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİNDE BULANIK DEMATEL YÖNTEMİNİN KULLANIMI. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(17): 339-356.
IEEE E. Koç , "ULUSLARARASI TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİNDE BULANIK DEMATEL YÖNTEMİNİN KULLANIMI", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 9, no. 17, pp. 339-356, Apr. 2019, doi:10.29029/busbed.533628