Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

FUAT SEZGİN'İN SANAT ESERLERİ ÜZERİNE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİR KRİTİK

Year 2019, Volume , Issue , 43 - 60, 27.12.2019
https://doi.org/10.29029/busbed.637008

Abstract

İslam bilim tarihi kısa bir özeti çıkarılması güç alanlardan biridir. Devasa bir medeniyetin mirası, birkaç ciltlik kitaplara sığamayacak genişlikte bir yelpazeye sahiptir. Bu durum alan üzerinde çalışma yapan araştırmacı ve bilim adamlarını örneklemler üzerinde çalışma zorunluluğuna itmektedir. İslam bilim tarihinin önemli bir yerini teşkil eden sanat eserleri, alanda çalışanların bile katalog hazırlarken zorlandıkları alanlardan biridir. Bu nedenle dönemsel ve bölgesel ayrımlara gidilerek yapılan çalışmalar, doğal olarak bazı eksiklikleri beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda Fuat Sezgin’in İslam bilim tarihi üzerine yaptığı çalışmada en eksik kalan alan doğal olarak sanat eserlerinden oluşmaktadır. Fuat Sezgin, bu durumu mimari bölümüne yazdığı kısa bir giriş ile belirtmiş ve hem konuya yeterli derecede hâkim olmadığını hem de var olan eserlere nazaran yaptığı maketlerin yeterli sayıda olmadığını bizzat kendisi de ifade etmiştir. Bu çalışmada Fuat Sezgin’in mimari başlığı altında incelediği ve modelini yaptığı eserlerin genel durumu ve Sezgin’in mimariye katkıları ile yapılan çalışmaların karşılaştırmaları yapılacaktır. 

References

 • ALTUN, Ara (1995), “Eminüddin Külliyesi, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 11, ss. 119.
 • ACAR, Abdurrahman (2007), Selçuklu Medreseleri ve İslâm Kültür ve Medeniyetine Kazandırdıkları, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyet Katkıları Sempozyumu, Isparta, ss. 351-364.
 • BASUĞUY-DURGUN, Bedrettin-Esra (2019), “Fuat Sezgin’in İslam’da Bilim ve Teknik Adlı Eserine Göre Eyyûbîler Dönemindeki İlmî Faaliyetler”, İlahiyat Alanında Yeni Ufuklar, Ankara Gece Kitaplığı, ss. 108-134. BEKEN, Ahmet (2016), Müstansıriyye Medresesi’nde (631/1233-34) Eğitim Öğretim Faaliyetleri, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 2, Sy. 16, ss. 309-337.
 • BEKSAÇ, Engin. (2007), “Nûreddin Zengî Bîmâristanı”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 33, ss. 262-263.
 • BUHARALI, Eşref (2006), “Buharalı, Üç Türk Hükümdarının Yaptırdığı Üç Sağlık Kurumu: Tolunoğulları, Zengiler ve Memlüklerde Sağlık Hizmetleri”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 25, s. 40, ss. 29-39.
 • BÜYÜKMIHÇI, Gonca-KOZLU, Hale, (2008), “Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Şifahanesi Restorasyon Çalışmaları”, Yapı Dergisi, Yem Yayınları, Sy. 314, ss. 88-96.
 • ÇOBANOĞLU, Ahmet Vefa (2009), “Sultan Ahmed Camii ve Külliyesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 37, ss. 497-503.
 • Es- SAKKÂR, Sâmi–BOZKURT, Nebi (2006), “Müstansıriyye Medresesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 32, ss. 121-123.
 • EYİCE, Semavi (1992), Beyazıt II Cami ve Külliyesi, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 6, ss. 42-45.
 • İLTER, Figen(1969), “Erken Devi Anadolu Türk Mimarisinde 12. Ve 13. Yüzyıl Artukoğulları Medreselerinin Yeri”, Vakıflar Dergisi, Sy. 8, ss. 197-208.
 • KÖKER, Ahmet Hulusi (1996), “Gevher Nesibe Dâruşşifâsı ve Tıp Medresesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 14, ss. 39-42.
 • KUTLU, Mehmet (2017), “Kayseri Çifte Medrese’de Gevher Nesibe Daruşşifasının Konumu Üzerine Bir Değerlendirme”, STD, C. 2, Sy. XXVI, ss. 363-377.
 • ORMAN, İsmail (2010), Şehzade Külliyesi, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 38, ss. 483-485.
 • SEZGİN, F. (2008), İslam'da Bilim ve Teknik, 1-5. Cilt, 2. Baskı, İstanbul, İBB Kültür Aş. Yayınları.
 • SEZGİN, F. (2016), Tanınmayan Büyük Çağ, 3. Baskı, İstanbul, Timaş Yayınları.
 • SEZGİN, F. (2015), Arap-İslam Bilimleri Tarihi, İstanbul, Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı.
 • SEZGİN, F. (2009), “Müslümanların İlimler Tarihindeki Yeri”, Küllerden Diriliş, Ankara Fecr Yayınları. TURAN, Şerafettin (1992), “Beyazid II”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 5, ss. 234-238.
 • YALÇIN, Mehmet Fatih (2018), “Memlükler Döneminde Kalavun Hastanesi”, Jass, The Journal of Academic Social Science Studies, Sy. 70, ss. 325-337.

A CRITICAL ABOUT FUAT SEZGİN'S WORKS ON ARTWORKS

Year 2019, Volume , Issue , 43 - 60, 27.12.2019
https://doi.org/10.29029/busbed.637008

Abstract

The history of Islamic science is one of the hardest areas to summarize. The legacy of a gigantic civilization is wide enough to fit into a few volumes of boks. This situation forces researchers and scientists working on the field to work on samples.The works of art, which constitute an important place in the history of Islamic science, are one of the areas where even the employees in the field have difficulty in preparing catalogs. For this reason, studies conducted by periodic and regional distinctions naturally bring some deficiencies.In this context, Sezgin's work on the history of Islamic science is naturally the most incomplete field of art works. Fuat Sezgin stated this with a brief introduction to the architectural section and criticized both that he did not have any command over the subject and that the models he made were not sufficient in comparison to the existing works. In this study, the general status of the works examined by Fuat Sezgin under the title of architecture and the comparisons of Sezgin's contributions to the architectural work will be made.

References

 • ALTUN, Ara (1995), “Eminüddin Külliyesi, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 11, ss. 119.
 • ACAR, Abdurrahman (2007), Selçuklu Medreseleri ve İslâm Kültür ve Medeniyetine Kazandırdıkları, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyet Katkıları Sempozyumu, Isparta, ss. 351-364.
 • BASUĞUY-DURGUN, Bedrettin-Esra (2019), “Fuat Sezgin’in İslam’da Bilim ve Teknik Adlı Eserine Göre Eyyûbîler Dönemindeki İlmî Faaliyetler”, İlahiyat Alanında Yeni Ufuklar, Ankara Gece Kitaplığı, ss. 108-134. BEKEN, Ahmet (2016), Müstansıriyye Medresesi’nde (631/1233-34) Eğitim Öğretim Faaliyetleri, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 2, Sy. 16, ss. 309-337.
 • BEKSAÇ, Engin. (2007), “Nûreddin Zengî Bîmâristanı”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 33, ss. 262-263.
 • BUHARALI, Eşref (2006), “Buharalı, Üç Türk Hükümdarının Yaptırdığı Üç Sağlık Kurumu: Tolunoğulları, Zengiler ve Memlüklerde Sağlık Hizmetleri”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 25, s. 40, ss. 29-39.
 • BÜYÜKMIHÇI, Gonca-KOZLU, Hale, (2008), “Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Şifahanesi Restorasyon Çalışmaları”, Yapı Dergisi, Yem Yayınları, Sy. 314, ss. 88-96.
 • ÇOBANOĞLU, Ahmet Vefa (2009), “Sultan Ahmed Camii ve Külliyesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 37, ss. 497-503.
 • Es- SAKKÂR, Sâmi–BOZKURT, Nebi (2006), “Müstansıriyye Medresesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 32, ss. 121-123.
 • EYİCE, Semavi (1992), Beyazıt II Cami ve Külliyesi, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 6, ss. 42-45.
 • İLTER, Figen(1969), “Erken Devi Anadolu Türk Mimarisinde 12. Ve 13. Yüzyıl Artukoğulları Medreselerinin Yeri”, Vakıflar Dergisi, Sy. 8, ss. 197-208.
 • KÖKER, Ahmet Hulusi (1996), “Gevher Nesibe Dâruşşifâsı ve Tıp Medresesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 14, ss. 39-42.
 • KUTLU, Mehmet (2017), “Kayseri Çifte Medrese’de Gevher Nesibe Daruşşifasının Konumu Üzerine Bir Değerlendirme”, STD, C. 2, Sy. XXVI, ss. 363-377.
 • ORMAN, İsmail (2010), Şehzade Külliyesi, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 38, ss. 483-485.
 • SEZGİN, F. (2008), İslam'da Bilim ve Teknik, 1-5. Cilt, 2. Baskı, İstanbul, İBB Kültür Aş. Yayınları.
 • SEZGİN, F. (2016), Tanınmayan Büyük Çağ, 3. Baskı, İstanbul, Timaş Yayınları.
 • SEZGİN, F. (2015), Arap-İslam Bilimleri Tarihi, İstanbul, Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı.
 • SEZGİN, F. (2009), “Müslümanların İlimler Tarihindeki Yeri”, Küllerden Diriliş, Ankara Fecr Yayınları. TURAN, Şerafettin (1992), “Beyazid II”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 5, ss. 234-238.
 • YALÇIN, Mehmet Fatih (2018), “Memlükler Döneminde Kalavun Hastanesi”, Jass, The Journal of Academic Social Science Studies, Sy. 70, ss. 325-337.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Art
Journal Section İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin
Authors

Nebi BUTASIM (Primary Author)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8204-176X
Türkiye

Publication Date December 27, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume , Issue

Cite

APA Butasım, N. (2019). FUAT SEZGİN'İN SANAT ESERLERİ ÜZERİNE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİR KRİTİK . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Special Issue , 43-60 . DOI: 10.29029/busbed.637008