Year 2020, Volume , Issue 19, Pages 105 - 126 2020-04-28

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
EXAMINATION OF ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS PERSON WITH DISABILITIES

Zahide GENÇTÜRK [1] , Gülsüm KORKUT [2]


Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin engelli bireylere yönelik tutumunu ölçmek ve değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında 277 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır. Katılımcılara sosyo-demografik bilgilerinin ölçüldüğü veri formu ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından (2009) “Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor?” adlı çalışma için geliştirilen Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeği 43 maddeden ve altı boyuttan (eğitim ortamları, kişilerarası ilişkiler, çalışma yaşamı, aile yaşamı, kişisel özellikler, yetkinlik bağımsız yaşam) oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda engelli bireylere yönelik üniversite öğrencilerinin olumlu tutuma sahip olduğu sonucuna ulaşılmış olup, bu tutum sınıf, ailenin gelir düzeyi, engelli arkadaşı olma durumu, toplumda engelli bireylere yönelik önyargı olduğunu düşünme durumlarına göre farklılaşmamaktadır. Üniversite öğrencilerinin engellilere yönelik tutumları diğer bazı değişkenlere göre farklılaşmaktadır. Çalışma kapsamında engelli bireylere yönelik tutumların geliştirilmesi için toplumsal yaşamın her alanında koordineli çalışmaların yapılması, toplumda yaşayan bütün yaş aralıklarındaki bireylere empati yeteneğinin kazandırılması için programların yürütülmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması için engelli bireylere yönelik pozitif ayrımcılık içeren hukuki altyapının ve denetimin güçlendirilmesi önerilmektedir. 

This research was carried out in order to measure and evaluate the attitudes of university students toward persons with disabilities. The population of the study consists of 277 university students. Participants performed data form, which socio-demographic data was measured with, and Attitudes Scale toward Persons with Disabilities developed for the research titled “How society perceives persons with disabilities” by Administration for Disabled People (2009). Attitudes Scale toward Persons with Disabilities consists of 43 questions and six factors which are education environment, interpersonal relations, working life, family life, personal characteristics, Competency-independent living. As a result of the research, it was concluded that university students have positive attitudes toward persons with disabilities and these attitudes can be changeable according to its grade, level of income, being friend with disabilities, thought of prejudice toward the disabled in society. University students’ attitudes toward persons with disabilities differentiate according to some variables. It is recommended that in order to improve attitudes toward persons with disabilities within the scope of the study, coordinated studies should be done in all areas of communal living, programs should be performed to gain ability for empathy toward persons with disabilities who are in all age ranges living in society, and legal infrastructure supervision containing positive discrimination toward persons with disabilities should be done in order to provide equal opportunities. 

 • AKYILDIZ, S. (2017), “Öğretmen Adaylarının Engelli Bireylere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi’’, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 17 (39), ss. 141-175.
 • ALTIPARMAK, S., YILDIRIM SARI, H. (2012), “Manisa İlinde Engelli Bireylere Karşı Toplumsal Tutum”, Anadolu Psikiyatri Dergisi; 13, ss. 110-116.
 • ANTONAK, R. F. ve LIVNEH H. (2000), “Measurement of Attitudes towards Persons with Disabilities”, Disability and Rehabilitation, 22(5), ss. 211-224.
 • BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI (2009), Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor?, Ankara.
 • BURCU, E. (2015), Engellilik Sosyolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • ÇAKIRER ÇALBAYRAM, N., AKER, M. N., AKKUŞ, B., DURMUŞ, F. K., TUTAR S., (2018), “Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumları”, Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 7, (1), ss. 30-40.
 • ÇOLAK M., ÇETİN C. (2014), “Öğretmenlerin Engelliliğe Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(1), ss. 191-211.
 • ÇÖLLÜ, E. F. ve ÖZTÜRK, Y. E. (2006), “Örgütlerde İnançlar-Tutumlar Tutumların Ölçüm Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri Bu Yöntemlerin Değerlendirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 9, (1-2), ss. 373 – 404.
 • ENGELLİ VE YAŞLI İSTATİSTİK BÜLTENİ (2019), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Haziran.
 • EROĞLU, Ö. (2013), ‘Tutumlar’, s.127- 164, (Ed.) ŞİMŞEK, A., EROĞLU, Ö., Davranış Bilimleri, Eğitim Yayınevi, Konya.
 • GEDİK Z., TOKER H. (2018), “Üniversite Öğrencilerinin Engelli Bireylere Yönelik Tutumları ve Sosyal Beğenirlik Düzeyleri”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(1), ss. 111-116.
 • KARAHAN GÜVEN, B. ve KURU, E. (2015), “Ortopedik, Görme ve İşitme Engelli Öğrenciler İçin Beden Eğitimi ve Spor Dersi Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması”, Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10 (1), ss. 36-46.
 • KÖSTERELİOĞLU İ. (2013), “Engelli Bireylerin Eğitilmesine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (3), ss. 211-226.
 • MAURYA, A. K. ve PARASAR, A. (2017), “Attitudes toward Persons with Disabilities: A Relationship of Age, Gender, and Education of Students”, The International Journal of Indian Psychology, September.
 • ŞAHİN, H. ve BEKİR, H. (2016), “Üniversite Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20(3), ss. 767-779.
 • ŞENEL, H. G. (1996), “Yetersizliği Olan ve Olmayan Gençlerin Yetersizliğe Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması”, Özel Eğitim Dergisi, 2 (2), ss. 68-75.
 • ÜNAL, V., YILDIZ, M. (2017), “Üniversite Gençliğinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Sivas Örneği”, The Journal of Academic Social Science Studies, 57, ss. 341-358.
 • WHYTE, S. R., INGSTAD, B. (1995), "Disability and Culture: An Overview", (Ed., Whyte, S.R. ve Ingstad B.), Disability and Culture, California: University of California Press, 3-34.
 • WORLD HEALTH ORGANİZATİON (WHO) (2011), World Report On Disability, WHO/NMH/VIP/11.01, Malta.
 • WORLD HEALTH ORGANİZATİON (WHO) (2014), Disability: Draft WHO global disability action plan 2014–2021: Better health for all people with disabilities: Report by the Secretariat.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2209-4357
Author: Zahide GENÇTÜRK (Primary Author)
Institution: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5256-3890
Author: Gülsüm KORKUT
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 28, 2020

Bibtex @research article { busbed638308, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {105 - 126}, doi = {10.29029/busbed.638308}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Gençtürk, Zahide and Korkut, Gülsüm} }
APA Gençtürk, Z , Korkut, G . (2020). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (19) , 105-126 . DOI: 10.29029/busbed.638308
MLA Gençtürk, Z , Korkut, G . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 105-126 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/53987/638308>
Chicago Gençtürk, Z , Korkut, G . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 105-126
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ AU - Zahide Gençtürk , Gülsüm Korkut Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29029/busbed.638308 DO - 10.29029/busbed.638308 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 126 VL - IS - 19 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.638308 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.638308 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ %A Zahide Gençtürk , Gülsüm Korkut %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ %D 2020 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V %N 19 %R doi: 10.29029/busbed.638308 %U 10.29029/busbed.638308
ISNAD Gençtürk, Zahide , Korkut, Gülsüm . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 19 (April 2020): 105-126 . https://doi.org/10.29029/busbed.638308
AMA Gençtürk Z , Korkut G . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (19): 105-126.
Vancouver Gençtürk Z , Korkut G . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (19): 105-126.
IEEE Z. Gençtürk and G. Korkut , "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no. 19, pp. 105-126, Apr. 2020, doi:10.29029/busbed.638308