Year 2020, Volume , Issue 19, Pages 403 - 420 2020-04-28

İSLÂM HUKUKUNUN TEDVİNİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR BAĞLAMINDA MÜSLÜMAN İLİM ADAMLARININ TESPİTLERİ
DETERMINATION OF MUSLIM SCIENTISTS IN THE CONTEXT OF DISCUSSIONS ON THE PREVENTION OF ISLÂMIC LAW

Bekir KARADAĞ [1]


Müsteşriklerin İslâmi ilimlere yöneldiği ve bu alanda çalışmalar yaptığı son dönemlerde İslâm hukukunun tedvini meselesi ilim muhitlerinde tartışılmaya başlanmıştır. İslâm hukukunun ilk tedvin edilmeye başlandığı dönem hakkında Müslüman ilim adamları ile müsteşrikler arasında farklı görüşlerin olduğu görülmektedir. Müsteşriklerden bazıları İslâm hukukunun tedvin edilmeye başlandığı dönemi hicri ikinci asır olarak kabul ederler. Bu gayretin altında yatan temel sebep, İslâm hukukunun diğer hukuk sistemlerinden etkilendiğine yönelik iddialarını temellendirme çabasıdır. Müsteşriklerin bu iddiaları son yıllarda çalışmalar yapan kimi Müslüman araştırmacılar tarafından çürütülmeye çalışılmıştır. Zira İslâm hukukunun tedvini, Hz. Peygamber devrine kadar uzanmaktadır. Buna karşın bugünkü anlamda fıkhî risâlelerin yazımı sahâbe devrinin sonlarında başlamış olup Emevîler döneminde gelişmiştir. Bu konuda Mustafa A‛zami ve Fuat Sezgin başta olmak üzere birçok Müslüman araştırmacının söz konusu tezi ortaya koyan önemli tespitleri bulunmaktadır. A‛zami ve Sezgin, İslâm’ın ilk dönemlerinde yazılan birçok eserin bulunduğunu ve bunların kitap, mektup ve sahife tarzında olduğunu ileri sürerler. Onlara göre bu eserler sonraki dönemde telif edilen kitapların içinde nakledilmiştir.

The issue of the treatment of Islamic law has started to be discussed in the scientific circles recently, where the Undersecretariat turned to Islamic sciences and worked in this field. It is seen that there are different opinions between the Muslim scholars and the analysts about the period when Islamic law was started to be treated. Some of the Undersecretaries accept the period in which Islamic law began to be promoted as the second century. The main reason for this endeavor is to base the claims of Islamic law on foreign cultures. These claims of the Undersecretaries have been tried to be refuted by some Muslim researchers in recent years. Accordingly, the treatment of Islamic law dates back to the time of the Prophet. On the other hand, the writing of jurisprudence in the present sense started at the end of the period of devotion, and developed in the period of Umayyads. Many Muslim researchers, especially Mustafa al-A'zami and Fuat Sezgin, have important findings on this subject. A‛zami and Sezgin argue that there are many works written in the early period of Islam and they are in the form of books, letters and pages. According to them, these works were transferred in the works that were copyrighted in the following period.

  • El-A‛zami, Muhammed Mustafa. İslâm Fıkhı ve Sünnet (Oryantalist Schacht’a Reddiye). Trc. Mustafa Ertürk. İstanbul: İz Yayıncılık, 2015.Hasan, Ahmet. İlk Dönem İslâm Hukuk Bilimin Gelişimi. trc. Haluk Songür. İstanbul: Rağbet Yayınları, 1999.Görgün, Tahsin. “Ignaz Goldziher”. DİA. 14: 105-111. İstanbul: TDV Yayınları, 1996.Ignaz, Goldziher. “Fıkıh”. İA. 4: 601-608. Ankara, Milli Eğitim Basım Evi, ts.Kahraman, Hüseyin. “Oryantalistlerin Fıkhî Hadislerin Menşei İle İlgili Görüşleri Ve Tenkidi”. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 15/2 (2006), 45-76.Karaman, Hayrettin. İslâm Hukuk Tarihi. İstanbul: İz Yayıncılık, 2007.İbn nedim, fihrist, s. 297-319.Sezgin, Fuat. Târîhu’t-turâsi’l-Arabi, trc. Mahmud Fehmi Hicâzî (Riyad: Câmiatü’l-İmam Muhammed b. Suûd el-İslâmiyye, 1411/1991)Sezgin, Fuat. Arap-İslâm Bilimleri Tarihi: Almanca aslın Türkçe tercümesi. Trc. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı. İstanbul: Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, 2015.Sezgin, Fuat. Fıkıh Literatürüne Giriş. Trc. Said Nuri Akgündüz. dergİabant (AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi). 2/4 (2014): 65-72.Sezgin, Fuat. Bilim Tarihi Sohbetleri. Söyleşi: Sefer Turan. 4. Baskı. İstanbul: Timaş Yayınları, 2012.Şafak, Ali. İslâm Hukukunun Tedvini. Erzurum: Erzurum Üniversitesi Basım Evi, 1977.Türcan, Talip. “Joseph Shacht Ve İslâm Hukuku”. İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi. 4(2014): 63-74.
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4317-1478
Author: Bekir KARADAĞ (Primary Author)
Institution: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 28, 2020

Bibtex @research article { busbed639066, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {403 - 420}, doi = {10.29029/busbed.639066}, title = {İSLÂM HUKUKUNUN TEDVİNİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR BAĞLAMINDA MÜSLÜMAN İLİM ADAMLARININ TESPİTLERİ}, key = {cite}, author = {Karadağ, Bekir} }
APA Karadağ, B . (2020). İSLÂM HUKUKUNUN TEDVİNİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR BAĞLAMINDA MÜSLÜMAN İLİM ADAMLARININ TESPİTLERİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (19) , 403-420 . DOI: 10.29029/busbed.639066
MLA Karadağ, B . "İSLÂM HUKUKUNUN TEDVİNİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR BAĞLAMINDA MÜSLÜMAN İLİM ADAMLARININ TESPİTLERİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 403-420 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/53987/639066>
Chicago Karadağ, B . "İSLÂM HUKUKUNUN TEDVİNİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR BAĞLAMINDA MÜSLÜMAN İLİM ADAMLARININ TESPİTLERİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 403-420
RIS TY - JOUR T1 - İSLÂM HUKUKUNUN TEDVİNİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR BAĞLAMINDA MÜSLÜMAN İLİM ADAMLARININ TESPİTLERİ AU - Bekir Karadağ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29029/busbed.639066 DO - 10.29029/busbed.639066 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 403 EP - 420 VL - IS - 19 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.639066 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.639066 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İSLÂM HUKUKUNUN TEDVİNİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR BAĞLAMINDA MÜSLÜMAN İLİM ADAMLARININ TESPİTLERİ %A Bekir Karadağ %T İSLÂM HUKUKUNUN TEDVİNİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR BAĞLAMINDA MÜSLÜMAN İLİM ADAMLARININ TESPİTLERİ %D 2020 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V %N 19 %R doi: 10.29029/busbed.639066 %U 10.29029/busbed.639066
ISNAD Karadağ, Bekir . "İSLÂM HUKUKUNUN TEDVİNİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR BAĞLAMINDA MÜSLÜMAN İLİM ADAMLARININ TESPİTLERİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 19 (April 2020): 403-420 . https://doi.org/10.29029/busbed.639066
AMA Karadağ B . İSLÂM HUKUKUNUN TEDVİNİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR BAĞLAMINDA MÜSLÜMAN İLİM ADAMLARININ TESPİTLERİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (19): 403-420.
Vancouver Karadağ B . İSLÂM HUKUKUNUN TEDVİNİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR BAĞLAMINDA MÜSLÜMAN İLİM ADAMLARININ TESPİTLERİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (19): 403-420.
IEEE B. Karadağ , "İSLÂM HUKUKUNUN TEDVİNİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR BAĞLAMINDA MÜSLÜMAN İLİM ADAMLARININ TESPİTLERİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no. 19, pp. 403-420, Apr. 2020, doi:10.29029/busbed.639066