Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

TESTING THE PUZZLE OF THE FELDSTEİN-HORİOKA İN CENTRAL ASIAN TURKISH REPUBLICS AND TURKEY

Year 2020, Volume , Issue 20, 489 - 508, 23.10.2020
https://doi.org/10.29029/busbed.731940

Abstract

The relationship between investment and savings has been empirically tested in the literature, and many hypotheses have been put forward regarding the level of this relationship and its impact on the economic structure. The Feldstein – Horioka puzzle is one of these hypotheses. In this study, the validity of the Feldstein–Horioka puzzle was tested in the economies of Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan from Turkey and the Turkic republics. In the study conducted using annual data for the period of 2002-2018, horizontal section dependence, unit root, parameter estimates and causality tests were used as analysis method. In the parameter estimates, it was concluded that the Feldstein – Horioka puzzle is valid only in Tajikistan and Kyrgyzstan. The country-by-country analysis shows that the causality relationship between from domestic savings to investments applies only to Tajikistan and Turkey.

References

 • Ahmet, A. Y., & Özmen, I. (2017). Feldstein-Horioka Hipotezinin Yükselen Ekonomilerde Sınanması: Panel Veri Analiz. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17, 1-18.
 • Bangake, C., & Eggoh, J. C. (2011). The Feldstein–Horioka puzzle in African countries: A panel cointegration analysis. Economic Modelling, 28(3), 939-947.
 • Bolatoğlu, N. (2005). Türkiye'de Yurtiçi Yatırım ve Yurtiçi Tasarruf Oranları Arasındaki İlişki. Ekonomik Yaklasim, 16(56), 19-32.
 • Breuer, B., McNown, R., Wallace, M. (2002). Seriesspecific unit root test with panel data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 64, 527–46.
 • Breusch, T., Pagan, A., 1980. The Lagrange multiplier test and its application to model specification in econometrics. Rev. Econ. Stud. 47, 239–253.
 • Coakley, J., Fuertes, A. M., & Spagnolo, F. (2004). Is the Feldstein–Horioka puzzle history?. The Manchester School, 72(5), 569-590.
 • Demir, C., & Cergibozan, R. (2017). Türkiye Ekonomisi İçin Feldstein-Horioka Hipotezinin Geçerliliği: Eşbütünleşme ve Markov Rejim Değişim Yaklaşımı. Ege Academic Review, 17(1).
 • Eberhardt, M., & Bond, S. (2009). Cross-section dependence in nonstationary panel models: a novel estimator.
 • Emirmahmutoğlu, F. And Kose, N. (2011), “Testing for Granger Causality in Heterogeneous Mixed Panels”, Economic Modelling , 28, 870–876.
 • Erataş, F., Nur, H. B., & Özçalık, M. (2013). Feldstein-horioka bilmecesinin gelişmiş ülke ekonomileri açısından değerlendirilmesi: panel veri analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 18-33.
 • Esen, E., Yıldırım, S., & Kostakoğlu, S. F. (2012). Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye ekonomisi için sınanması: ARDL modeli uygulaması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(1), 251-267.
 • Eslamloueyan, K., & Jafari, M. (2014). Financial crisis and saving–investment dynamics in the presence of cross-sectional dependence: The case of East Asia. China Economic Review, 30, 209-220.
 • Feldstein, Martin S. and Charles Yuji Horioka (1980). "Domestic savings and international capital flows." Economic Journal. 90. 314-329.
 • Georgopoulos, G., & Hejazi, W. (2009). The Feldstein–Horioka puzzle revisited: Is the home-bias much less?. International Review of Economics & Finance, 18(2), 341-350.
 • Özmen, E., & Parmaksız, K. (2003). Policy regime change and the Feldstein–Horioka puzzle: the UK evidence. Journal of Policy Modeling, 25(2), 137-149.
 • Pesaran, Hasem, M., (2004), “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”, Working Paper No:0435, University of Cambridge.
 • Pesaran, M. H. (2006). Estimation and inference in large heterogeneous panels with a multifactor error structure. Econometrica, 74(4), 967-1012.
 • Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93.
 • Pesaran, M.H., Ullah, A., Yamagata, T. (2008). A bias-adjusted LM test of error cross section independence. Econometrics Journal 11, 105–127.
 • Petreska, D., & Mojsoska-Blazevski, N. (2013). The Feldstein-Horioka puzzle and transition economies. Economic Annals, 58(197), 23-45.
 • Rao, B. B., Tamazian, A., & Kumar, S. (2010). Systems GMM estimates of the Feldstein–Horioka puzzle for the OECD countries and tests for structural breaks. Economic Modelling, 27(5), 1269-1273.
 • Westerlund, J. (2008). “Panel Cointegration Tests of the Fisher Effect”, Journal of Applied Econometrics, 23(2), 193-233.
 • Westerlund, J., & Edgerton, D. L. (2007). A panel bootstrap cointegration test. Economics letters, 97(3), 185-190.
 • Yalçınkaya, Ö., & Hüseyni, İ. (2016). Tasarruf-Yatırım İlişkisi: Feldstein-Horioka Hipotezinin OECD Ülkeleri Açısından Değerlendirilmesi (1980-2013). Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 343-366.

TÜRKİYE VE ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE FELDSTEIN-HORIOKA BULMACASININ TEST EDİLMESİ

Year 2020, Volume , Issue 20, 489 - 508, 23.10.2020
https://doi.org/10.29029/busbed.731940

Abstract

Yatırım ve tasarruf ilişkisi literatürde ampirik olarak sıkça sınanmış olup, bu ilişkinin düzeyi ve ekonomik yapıdaki etkisine yönelik birçok hipotez ortaya atılmıştır. Feldstein-Horioka bulmacası da bu hipotezlerden biridir. Bu çalışmada Türkiye ve Türk cumhuriyetlerinden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ekonomilerinde Feldstein-Horioka bulmacasının geçerliliği test edilmiştir. 2002-2018 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak yapılan çalışmada analiz yöntemi olarak yatay kesit bağımlılığı, birim kök, parametre tahminleri ve nedensellik testleri uygulanmıştır. Parametre tahminlerinde Feldstein-Horioka bulmacasının yalnızca Tacikistan ve Kırgızistan’da geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Nedensellik testlerinde panelin tamamı için yurtiçi tasarruflardan yatırımlara doğru kısa ve uzun dönemde nedensellik tespit edilmiştir. Ülke bazında yapılan analizlerde ise yurtiçi tasarruflardan yatırımlara doğru nedensellik ilişkisinin sadece Tacikistan ve Türkiye için söz konusu olduğu görülmektedir.

References

 • Ahmet, A. Y., & Özmen, I. (2017). Feldstein-Horioka Hipotezinin Yükselen Ekonomilerde Sınanması: Panel Veri Analiz. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17, 1-18.
 • Bangake, C., & Eggoh, J. C. (2011). The Feldstein–Horioka puzzle in African countries: A panel cointegration analysis. Economic Modelling, 28(3), 939-947.
 • Bolatoğlu, N. (2005). Türkiye'de Yurtiçi Yatırım ve Yurtiçi Tasarruf Oranları Arasındaki İlişki. Ekonomik Yaklasim, 16(56), 19-32.
 • Breuer, B., McNown, R., Wallace, M. (2002). Seriesspecific unit root test with panel data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 64, 527–46.
 • Breusch, T., Pagan, A., 1980. The Lagrange multiplier test and its application to model specification in econometrics. Rev. Econ. Stud. 47, 239–253.
 • Coakley, J., Fuertes, A. M., & Spagnolo, F. (2004). Is the Feldstein–Horioka puzzle history?. The Manchester School, 72(5), 569-590.
 • Demir, C., & Cergibozan, R. (2017). Türkiye Ekonomisi İçin Feldstein-Horioka Hipotezinin Geçerliliği: Eşbütünleşme ve Markov Rejim Değişim Yaklaşımı. Ege Academic Review, 17(1).
 • Eberhardt, M., & Bond, S. (2009). Cross-section dependence in nonstationary panel models: a novel estimator.
 • Emirmahmutoğlu, F. And Kose, N. (2011), “Testing for Granger Causality in Heterogeneous Mixed Panels”, Economic Modelling , 28, 870–876.
 • Erataş, F., Nur, H. B., & Özçalık, M. (2013). Feldstein-horioka bilmecesinin gelişmiş ülke ekonomileri açısından değerlendirilmesi: panel veri analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 18-33.
 • Esen, E., Yıldırım, S., & Kostakoğlu, S. F. (2012). Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye ekonomisi için sınanması: ARDL modeli uygulaması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(1), 251-267.
 • Eslamloueyan, K., & Jafari, M. (2014). Financial crisis and saving–investment dynamics in the presence of cross-sectional dependence: The case of East Asia. China Economic Review, 30, 209-220.
 • Feldstein, Martin S. and Charles Yuji Horioka (1980). "Domestic savings and international capital flows." Economic Journal. 90. 314-329.
 • Georgopoulos, G., & Hejazi, W. (2009). The Feldstein–Horioka puzzle revisited: Is the home-bias much less?. International Review of Economics & Finance, 18(2), 341-350.
 • Özmen, E., & Parmaksız, K. (2003). Policy regime change and the Feldstein–Horioka puzzle: the UK evidence. Journal of Policy Modeling, 25(2), 137-149.
 • Pesaran, Hasem, M., (2004), “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”, Working Paper No:0435, University of Cambridge.
 • Pesaran, M. H. (2006). Estimation and inference in large heterogeneous panels with a multifactor error structure. Econometrica, 74(4), 967-1012.
 • Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93.
 • Pesaran, M.H., Ullah, A., Yamagata, T. (2008). A bias-adjusted LM test of error cross section independence. Econometrics Journal 11, 105–127.
 • Petreska, D., & Mojsoska-Blazevski, N. (2013). The Feldstein-Horioka puzzle and transition economies. Economic Annals, 58(197), 23-45.
 • Rao, B. B., Tamazian, A., & Kumar, S. (2010). Systems GMM estimates of the Feldstein–Horioka puzzle for the OECD countries and tests for structural breaks. Economic Modelling, 27(5), 1269-1273.
 • Westerlund, J. (2008). “Panel Cointegration Tests of the Fisher Effect”, Journal of Applied Econometrics, 23(2), 193-233.
 • Westerlund, J., & Edgerton, D. L. (2007). A panel bootstrap cointegration test. Economics letters, 97(3), 185-190.
 • Yalçınkaya, Ö., & Hüseyni, İ. (2016). Tasarruf-Yatırım İlişkisi: Feldstein-Horioka Hipotezinin OECD Ülkeleri Açısından Değerlendirilmesi (1980-2013). Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 343-366.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Yavuz ÖZEK (Primary Author)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4517-4875
Türkiye

Publication Date October 23, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume , Issue 20

Cite

APA Özek, Y. (2020). TÜRKİYE VE ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE FELDSTEIN-HORIOKA BULMACASININ TEST EDİLMESİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (20) , 489-508 . DOI: 10.29029/busbed.731940