Year 2020, Volume , Issue 20, Pages 145 - 160 2020-10-23

THE DILEMMA OF CULTURAL CRITICISM IN TERMS OF LITERARY THEORIZATION
KÜLTÜREL ELEŞTİRİNİN EDEBİYAT TEORİSİ AÇISINDAN SORUNSALI

Ousama EKHTIAR [1]


The cultural criticism theory since its appearance caused a sensation, including those who took it with satisfaction and acceptance, and others who found it a staunch enemy of literary criticism. This research stands in moderation and objectivity away from the view of complete satisfaction or complete aversion to the issue. We will discuss this epistemic phenomenon within the framework of the major dilemma that the cultural criticism theory has examined. in order to achieve this goal, we divided the research into three basic points. Firstly we will address the origin of cultural criticism. Secondly, we will reveal the precise lines of cultural criticism in order to know the dilemma in the issues of theory. Third, we will search in the solution to know whether it is in the interruption or communication, according to the relationship between cultural criticism and the essence of literature theory.
Kültürel eleştiri teorisi, ortaya konulduğundan bu yana büyük bir tartışma yaratmıştır. Kimileri onu kabul ederken, kimileri de onu edebî eleştirinin güçlü bir düşmanı olarak saymaktadır. Çalışmamızda bu meseleyi, kabul veya retten bağımsız bir şekilde tarafsız ve objektif bir bakışla ele almakta ve bu epistemik olguyu kültürel eleştiri teorisinin incelediği ana sorunsal çerçevesinde tartışmaktayız. Bu bağlamda araştırmamız üç bölüme ayırılmaktadır. Bunlardan ilki, genel olarak kültürel eleştirinin ortaya çıkış sürecinden söz etmektedir. İkincisinde, teorik konulara ilişkin sorunsalın iyi anlaşılması için kültürel eleştirinin ince çizgileri incelenmektedir. Üçüncü bölümde ise, kültürel eleştiri ile edebiyat teorisinin özü arasındaki ilişkiye göre burada bir zıtlığın mı yoksa bir uzlaşımın mı söz konusu olduğunun tespit edilmesi için çözüm aranacaktır.
 • Berger, Arthur (1995), Cultural Criticism A Primer Of Key Concepts, New York, Sage publications.
 • Binhabib, Seyla (1986), Critique, Norm, and Utopia A Study of the Foundations of Critical Theory, New York, Columbia University Press.
 • Ekhtıar, Ousama (2019), el-Ahtaü'l-Menheciyyetü'l-Mütedaveletü Fi'l-İcrai'l-Uslubi, Sayı: L, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi.
 • Ekhtıar, Ousama (1993), el-Bu'du'l-Mekaniyyu Fi Suveri Zi'r-Rumme el-Fenniyye, c. 12, Sayı: 52, Dımaşk, Mecelletü't-Türasi'l-Arabî, İttihadü'l-Küttabi'l-Arab.
 • Halil, Samir (2012), Cultural Criticism From Literary Text To Discourse, 1. Baskı, Bağdat, Daru'l-Cevahiri.
 • Hall, Stuart (2017), Race Culture and Communications Looking Backward and Forward at Cultural Studies, UK, University of Warwick Publications.
 • Hızır, Mustafa (2001), en-Nakdü ve'l-Hitab Muhavele Fi Muracaatin Fakdiyyetin Arabiyyetin Muasıra, Dımaşk, İttihadü'l-Küttabi'l-Arab.
 • Horkheimer, Max. Adorno, Theodor (1974), La Dialectique De La Raison, Paris, Publications de Gallimard.
 • İbrahim, Abdullah (2003), el-Gazzamî ve Mümameresetü'l-Nakdi'l-Sakafî, Beyrut, el-Müessesetü'l-Arabiyye Li'd-Dirasat ve'l-Neşir.
 • el-Gazzamî, Abdullah (2005), Nakdü'n Sakafiyyün Kıraatü'n Fi'l-Ensaki's-Sakafiyyeti'l-Arabiyye, 5. Baskı, Beyrut, el-Merkezü's-Sakafiyyü'l-Arabî.
 • el-Gazzamî, Abdullah & Estef, Abdulnabi (2004), Nakdü'n Sakafîyyün Em Nakdü'n Edebî, Daru'l-Fikr, Dımaşk.
 • Leitch, Vincent (1992), Cultural criticism, literary theory, post structuralism, New York, Columbia University Press.
 • Turner, Graeme (2003), British cultural studies, 3. Edition, London, Rutledge Taylor & Francis Group.
 • Uleymat, Yusuf (2004), Cemaliyyatü't-Tahlili's-Sakafi eş-Şiirü'l-Cahiliyyü Ünmüzecen, 1. Baskı, Ürdün, el-Müessesetü'l-Arabiyye Li'd-Dirasat ve'l-Neşir.
Primary Language en
Subjects Linguistics
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8511-0545
Author: Ousama EKHTIAR (Primary Author)
Institution: Bingöl Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 23, 2020

Bibtex @research article { busbed745668, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {145 - 160}, doi = {10.29029/busbed.745668}, title = {THE DILEMMA OF CULTURAL CRITICISM IN TERMS OF LITERARY THEORIZATION}, key = {cite}, author = {Ekhtıar, Ousama} }
APA Ekhtıar, O . (2020). THE DILEMMA OF CULTURAL CRITICISM IN TERMS OF LITERARY THEORIZATION . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (20) , 145-160 . DOI: 10.29029/busbed.745668
MLA Ekhtıar, O . "THE DILEMMA OF CULTURAL CRITICISM IN TERMS OF LITERARY THEORIZATION" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 145-160 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/57327/745668>
Chicago Ekhtıar, O . "THE DILEMMA OF CULTURAL CRITICISM IN TERMS OF LITERARY THEORIZATION". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 145-160
RIS TY - JOUR T1 - THE DILEMMA OF CULTURAL CRITICISM IN TERMS OF LITERARY THEORIZATION AU - Ousama Ekhtıar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29029/busbed.745668 DO - 10.29029/busbed.745668 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 160 VL - IS - 20 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.745668 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.745668 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi THE DILEMMA OF CULTURAL CRITICISM IN TERMS OF LITERARY THEORIZATION %A Ousama Ekhtıar %T THE DILEMMA OF CULTURAL CRITICISM IN TERMS OF LITERARY THEORIZATION %D 2020 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V %N 20 %R doi: 10.29029/busbed.745668 %U 10.29029/busbed.745668
ISNAD Ekhtıar, Ousama . "THE DILEMMA OF CULTURAL CRITICISM IN TERMS OF LITERARY THEORIZATION". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 20 (October 2020): 145-160 . https://doi.org/10.29029/busbed.745668
AMA Ekhtıar O . THE DILEMMA OF CULTURAL CRITICISM IN TERMS OF LITERARY THEORIZATION. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (20): 145-160.
Vancouver Ekhtıar O . THE DILEMMA OF CULTURAL CRITICISM IN TERMS OF LITERARY THEORIZATION. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (20): 145-160.
IEEE O. Ekhtıar , "THE DILEMMA OF CULTURAL CRITICISM IN TERMS OF LITERARY THEORIZATION", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no. 20, pp. 145-160, Oct. 2020, doi:10.29029/busbed.745668