Research Article
BibTex RIS Cite

EVALUATION OF FARABI'S CONCEPT OF VIRTUOUS CITY

Year 2023, Issue: 25, 429 - 436, 30.04.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1206724

Abstract

Farabi, a Turkish-Islamic philosopher, lived between approximately 870-950 years and is considered one of the most important Islamic philosophers. In this study, the virtuous or virtuous cities of this great Islamic philosopher were examined and tried to be compared with each other. According to him, the purpose of human birth is happiness and this happiness can only be achieved in virtuous or virtuous cities. While investigating what qualifications a person or people who could be president or chief should have in this virtuous city, it was also examined who and to what extent Farabi might have been affected. According to Farabi, virtuous life is possible only in virtuous societies or cities. He also revealed the qualities of cities that are not virtuous and explained the mistakes they made one by one. Although he lived more than a thousand years ago, he is a rare philosopher who sees the future and evaluates and interprets societies accordingly.

References

 • Aydınlı, Y. (2000). Farabi’de Tanrı-İnsan İlişkisi. İz Yayıncılık.
 • Cevizci, A. (2008). Ortaçağ Felsefesi Tarihi (3. Baskı). Asa Kitabevi.
 • Erkızan, H. N., Çüçen, A. K. (2013). Antik Çağ ve Orta Çağ Felsefesi Tarihi (Felsefe Tarihi 1) (2. Baskı). Sentez Yayıncılık.
 • Farabi. (1987). Fususü’l-Medeni (Siyaset Felsefesine Dair Görüşler). Çev. Hanifi Özcan. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
 • Farabi. (1993). Mutluluk Yoluna Yöneltme, Çev. Hanifi Özcan, İzmir.
 • Farabi. (1999). Mutluluğun Kazanılması, Çev. Ahmet Arslan, Vadi Yayınları, Ankara.
 • Farabi. (2001). El-Medinetü’l Fazıla. Çev. Nafiz Danışman. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Feyyaz, S. (2009). Doğu İslam Felsefesinin Babası El-Farabi (4. Basım). Ağaç Kitabevi Yayınları.
 • Kuzu, A. (2013). Filozofların Babası Farabi. Paraf Yayınları.
 • Şimşek, N. (2021). İslam Filozoflarının Ahlak ve Eğitim Anlayışı (Farabi, İbn Sina, Kınalızade Ali Efendi). Pegem Akademi Yayıncılık. Taylan, N. (2006). Anahatlarıyla İslam Felsefesi [Kaynakları–Temsilcileri–Tesirleri] (5. Baskı). Ensar Neşriyat. Toku, N. (2007). İslam Felsefesine Giriş. Savaş Yayınevi.

FARABİ’NİN FAZİLETLİ ŞEHİR KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2023, Issue: 25, 429 - 436, 30.04.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1206724

Abstract

Bir Türk-İslam filozofu olan Farabi yaklaşık olarak 870-950 yılları arasında yaşamıştır ve en önemli İslam filozoflarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada bu büyük İslam filozofunun erdemli ya da faziletli olan ve olmayan şehirleri incelenerek birbirleriyle karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Ona göre insanın dünyaya geliş amacı mutluluktur ve bu mutluluğa ancak erdemli ya da faziletli şehirlerde ulaşılabilir. Bu erdemli şehirde başkan ya da reis olabilecek kişi veya kişilerin hangi vasıflara sahip olması gerektiği araştırılırken, aynı zamanda Farabi’nin kimlerden ve hangi oranda etkilenmiş olabileceği incelenmiştir. Farabi’ye göre erdemli yaşam ancak erdemli ya da faziletli toplum veya şehirlerde mümkündür. O, faziletli olmayan şehirlerin niteliklerini de gözler önüne sererek düştükleri hataları tek tek açıklamıştır. O, günümüzden bin yıldan daha uzun bir süre önce yaşamış olduğu halde ileri görüşlü, geleceği gören ve toplumları buna uygun olarak değerlendirip yorumlayan ender bir filozoftur.

References

 • Aydınlı, Y. (2000). Farabi’de Tanrı-İnsan İlişkisi. İz Yayıncılık.
 • Cevizci, A. (2008). Ortaçağ Felsefesi Tarihi (3. Baskı). Asa Kitabevi.
 • Erkızan, H. N., Çüçen, A. K. (2013). Antik Çağ ve Orta Çağ Felsefesi Tarihi (Felsefe Tarihi 1) (2. Baskı). Sentez Yayıncılık.
 • Farabi. (1987). Fususü’l-Medeni (Siyaset Felsefesine Dair Görüşler). Çev. Hanifi Özcan. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
 • Farabi. (1993). Mutluluk Yoluna Yöneltme, Çev. Hanifi Özcan, İzmir.
 • Farabi. (1999). Mutluluğun Kazanılması, Çev. Ahmet Arslan, Vadi Yayınları, Ankara.
 • Farabi. (2001). El-Medinetü’l Fazıla. Çev. Nafiz Danışman. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Feyyaz, S. (2009). Doğu İslam Felsefesinin Babası El-Farabi (4. Basım). Ağaç Kitabevi Yayınları.
 • Kuzu, A. (2013). Filozofların Babası Farabi. Paraf Yayınları.
 • Şimşek, N. (2021). İslam Filozoflarının Ahlak ve Eğitim Anlayışı (Farabi, İbn Sina, Kınalızade Ali Efendi). Pegem Akademi Yayıncılık. Taylan, N. (2006). Anahatlarıyla İslam Felsefesi [Kaynakları–Temsilcileri–Tesirleri] (5. Baskı). Ensar Neşriyat. Toku, N. (2007). İslam Felsefesine Giriş. Savaş Yayınevi.
There are 10 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Philosophy
Journal Section Articles
Authors

Murat Sel 0000-0002-8517-0054

Early Pub Date April 29, 2023
Publication Date April 30, 2023
Published in Issue Year 2023Issue: 25

Cite

APA Sel, M. (2023). FARABİ’NİN FAZİLETLİ ŞEHİR KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(25), 429-436. https://doi.org/10.29029/busbed.1206724