Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2023, Issue: 25, 437 - 443, 30.04.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1210909

Abstract

References

 • Bloor, M., & Bloor, T. (2007). The practice of critical discourse analysis: An introduction. New York: Oxford University Press.
 • Chong, J. W. (2012). The politics of the empowerment of women: Mapping enabling environments within narratives of femininity and power. Journal of Race, Gender, and Social Justice, 18 (4), 526-527. Retrieved from http://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1339&context=wmjowl
 • Davis, G. (2010). Achieving Gender Equality, Women's Empowerment, And Strengthening Development Cooperation. Dialogues at the economic and social council. United Nations, New York: United Nations Publication ISBN 978-92-1-130302-5
 • Duflo, E. (2011). Women's empowerment and economic development. National bureau of economic research Cambridge. Retrieved from http://www.nber.org/papers/w17702 Esplen, E., Heerah, S. & Hunter, C. (2006). Women's empowerment: An annotated bibliography. Retrieved from https://www.bridge.ids.ac.uk/reports/bb14women_empowerment.pdf
 • Fairclough, N. (2010). Critical discourse analysis: The critical study of language. New York: Pearson Education Limited.
 • Hensman, H. (2008). The Afghan War of 1879-1880: Olympia Fields, IL: New Delhi. ISBN 978-0-9815378-6-3. OCLC 232130990.
 • Howard, J. E.(1986). The New Historicism in Renaissance Studies. ELR,16(1), 13-20.
 • Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third Millennium. Gender & Development, 13(1), 13-24. doi:10.1080/13552070512331332273
 • Kristeva, J. (2014). Korkunun Güçleri. İğrençlik Üzerine Deneme. İstanbul Ayrıntı Yayınları.
 • Rahman, A. (2013). Women’s empowerment: Concept and beyond. Global Journals, 13(2), Retrieved from: https://globaljournals.org/GJHSS_Volume13/2-WomensEmpowerment-Concept.pdf
 • Silverstone, R. (1999). Why study the media? London: Sage.
 • Upadhyay, R. (2017). Women's empowerment in India: An analytical overview. The Asia Foundation. Retrieved from https://asiafoundation.org/resources/pdfs/womensempowermentindiabriefs.pdf
 • Yousafzai, M., & Lamb, C. (2013). I am Malala: The girl who stood up for education and was shot by the Taliban. New York: Little, Brown, and Company.

BLOWING ON THE WOUND: A RETROSPECTIVE STUDY ON NON-FICTION LITERARY GENRE; A MEMOIR, I AM MALALA (2013)

Year 2023, Issue: 25, 437 - 443, 30.04.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1210909

Abstract

Memoir which is one of the most common genre in the literary field has a special place in terms of presenting historical and social facts. A memoir is not the history itself but one of the aiding tools to understand history. This particular genre primarily focuses on the events and the phenomena that leaves traces in a personal account. It sheds light on historians, researchers and to those who contribute studies on psychosocial and socio-political issues. Most importantly, it makes the facts remembered for all times. In this regard, the purpose of this particular study is to explore how memoir as a literary non-fiction genre promotes sustainable awareness of gender-based injustice against women as presented in I am Malala (2013) by Malala Yousafzai and Christina Lamb. It is widely acknowledged that patriarchy and dominant masculine perception of gender norms have institutionalized power over women in many parts of the world. Much research on global gender-based inequalities has shed light on the particular effects and bitter consequences of applied dogmatic socio-political sanctions against women's rights. Among the most important factors for female gender role trauma can be shown as the violation of rights and freedom due to the lack of legal protection. To view how gender-based injustice is produced and justified as two critical means of power, one should highlight the domains of ideology and power dynamics. Especially in South Asia countries like Pakistan and Afghanistan, government policies impose ideological constraints on women's rights. In this regard, literary analysis is an effective way to create universal awareness of the destructive effects of patriarchal hegemony, sex bias, and stereotypical labeling. As this genre suggests, the memoirs collected in the book constitute a work of high significance that reflects the effects of gender discrimination via historical events and promotes universal awareness. Thus, the study will carry out qualitative research by focusing on the published book as the main source. Supported by secondary sources, the findings of the study draw out the fact that memoir plays a pivotal role and is a powerful agent in dealing with gender-based injustice issues and a key to universalize international awareness on gender development.

References

 • Bloor, M., & Bloor, T. (2007). The practice of critical discourse analysis: An introduction. New York: Oxford University Press.
 • Chong, J. W. (2012). The politics of the empowerment of women: Mapping enabling environments within narratives of femininity and power. Journal of Race, Gender, and Social Justice, 18 (4), 526-527. Retrieved from http://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1339&context=wmjowl
 • Davis, G. (2010). Achieving Gender Equality, Women's Empowerment, And Strengthening Development Cooperation. Dialogues at the economic and social council. United Nations, New York: United Nations Publication ISBN 978-92-1-130302-5
 • Duflo, E. (2011). Women's empowerment and economic development. National bureau of economic research Cambridge. Retrieved from http://www.nber.org/papers/w17702 Esplen, E., Heerah, S. & Hunter, C. (2006). Women's empowerment: An annotated bibliography. Retrieved from https://www.bridge.ids.ac.uk/reports/bb14women_empowerment.pdf
 • Fairclough, N. (2010). Critical discourse analysis: The critical study of language. New York: Pearson Education Limited.
 • Hensman, H. (2008). The Afghan War of 1879-1880: Olympia Fields, IL: New Delhi. ISBN 978-0-9815378-6-3. OCLC 232130990.
 • Howard, J. E.(1986). The New Historicism in Renaissance Studies. ELR,16(1), 13-20.
 • Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third Millennium. Gender & Development, 13(1), 13-24. doi:10.1080/13552070512331332273
 • Kristeva, J. (2014). Korkunun Güçleri. İğrençlik Üzerine Deneme. İstanbul Ayrıntı Yayınları.
 • Rahman, A. (2013). Women’s empowerment: Concept and beyond. Global Journals, 13(2), Retrieved from: https://globaljournals.org/GJHSS_Volume13/2-WomensEmpowerment-Concept.pdf
 • Silverstone, R. (1999). Why study the media? London: Sage.
 • Upadhyay, R. (2017). Women's empowerment in India: An analytical overview. The Asia Foundation. Retrieved from https://asiafoundation.org/resources/pdfs/womensempowermentindiabriefs.pdf
 • Yousafzai, M., & Lamb, C. (2013). I am Malala: The girl who stood up for education and was shot by the Taliban. New York: Little, Brown, and Company.

YARAYA ÜFLEMEK: KURMACA OLMAYAN YAZIN YOLUYLA KADIN HAKLARINA İLİŞKİN KÜRESEL FARKINDALIK YARATMA: I AM MALALA (2013)

Year 2023, Issue: 25, 437 - 443, 30.04.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1210909

Abstract

Edebi alanda en sık rastlanan türlerden biri olan anı, tarihi, toplumsal ve kişisel gerçekleri ortaya koyması bakımından özel bir öneme sahiptir. Bu özel edebi tür, belli bir örüntüde, tarihsel gelişimleri anlamaya yardımcı araçlardan biri olmakla birlikte kişide iz bırakan olaylara ve olgulara odaklanır. Özellikle psiko-sosyal ve sosyo-politik konularda çalışmalar yapan araştırmacılara ışık tutar. Kişisel gerçeklerin akılda kalmasını sağlar. Bu çalışmanın amacı, Malala Yousafzai ve Christina Lamb'in I am Malala'da (2013) sunduğu gibi, kurmaca olmayan yazın yoluyla, anıların kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı adaletsizlik konusunda sürdürülebilir farkındalığı nasıl teşvik ettiğini araştırmaktır. Zira, ataerkil ve toplumsal cinsiyet normlarına ilişkin baskın eril algı, kadınlar üzerindeki gücü kurumsallaştıran bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel cinsiyete dayalı eşitsizlikler üzerine yapılan pek çok araştırma, kadın haklarına karşı uygulanan dogmatik sosyo-politik yaptırımların belirli etkilerine ve acı sonuçlarına ışık tutmaktadır. Kadın cinsiyet rolü travmasının en önemli etkenleri arasında yasal korumanın olmaması nedeniyle hak ve özgürlüklerin ihlali olarak gösterilebilir. Toplumsal cinsiyete dayalı adaletsizliğin iki kritik güç aracı olarak nasıl üretildiğini ve haklı çıkarıldığını görmek için, ideoloji ve güç dinamiklerinin alanları vurgulanmalıdır. Özellikle Pakistan ve Afganistan gibi orta doğu ülkelerinde hükümet politikaları kadın haklarına ideolojik kısıtlamalar getiriyor. Bu bağlamda, eleştirel bir söylem analizi yaklaşımı, ataerkil hegemonyanın, cinsiyet yanlılığının ve basmakalıp etiketlemenin yıkıcı etkilerine dair evrensel farkındalık yaratmanın bir yoludur. Kitapta derlenen anılar, türünden de anlaşılacağı gibi, kişisel tecrübeleri yansıtan çok önemli bir eserdir. Bu çalışma, ana kaynak olarak yayınlanan kitaba odaklanarak nitel bir araştırma gerçekleştirecektir. İkincil kaynaklarla desteklenen çalışmanın bulguları, anıların yol gösterici bir rol oynadığını ve toplumsal cinsiyete dayalı adaletsizliğin ortadan kaldırılmasında güçlü bir etken olduğunu ve toplumsal cinsiyet gelişimi konusunda uluslararası farkındalığı evrenselleştirmenin anahtarı olduğunu ortaya koymaktadır.

References

 • Bloor, M., & Bloor, T. (2007). The practice of critical discourse analysis: An introduction. New York: Oxford University Press.
 • Chong, J. W. (2012). The politics of the empowerment of women: Mapping enabling environments within narratives of femininity and power. Journal of Race, Gender, and Social Justice, 18 (4), 526-527. Retrieved from http://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1339&context=wmjowl
 • Davis, G. (2010). Achieving Gender Equality, Women's Empowerment, And Strengthening Development Cooperation. Dialogues at the economic and social council. United Nations, New York: United Nations Publication ISBN 978-92-1-130302-5
 • Duflo, E. (2011). Women's empowerment and economic development. National bureau of economic research Cambridge. Retrieved from http://www.nber.org/papers/w17702 Esplen, E., Heerah, S. & Hunter, C. (2006). Women's empowerment: An annotated bibliography. Retrieved from https://www.bridge.ids.ac.uk/reports/bb14women_empowerment.pdf
 • Fairclough, N. (2010). Critical discourse analysis: The critical study of language. New York: Pearson Education Limited.
 • Hensman, H. (2008). The Afghan War of 1879-1880: Olympia Fields, IL: New Delhi. ISBN 978-0-9815378-6-3. OCLC 232130990.
 • Howard, J. E.(1986). The New Historicism in Renaissance Studies. ELR,16(1), 13-20.
 • Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third Millennium. Gender & Development, 13(1), 13-24. doi:10.1080/13552070512331332273
 • Kristeva, J. (2014). Korkunun Güçleri. İğrençlik Üzerine Deneme. İstanbul Ayrıntı Yayınları.
 • Rahman, A. (2013). Women’s empowerment: Concept and beyond. Global Journals, 13(2), Retrieved from: https://globaljournals.org/GJHSS_Volume13/2-WomensEmpowerment-Concept.pdf
 • Silverstone, R. (1999). Why study the media? London: Sage.
 • Upadhyay, R. (2017). Women's empowerment in India: An analytical overview. The Asia Foundation. Retrieved from https://asiafoundation.org/resources/pdfs/womensempowermentindiabriefs.pdf
 • Yousafzai, M., & Lamb, C. (2013). I am Malala: The girl who stood up for education and was shot by the Taliban. New York: Little, Brown, and Company.
There are 13 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Creative Arts and Writing
Journal Section Articles
Authors

Serap Melek Eryazıcı 0000-0002-1653-0079

Early Pub Date April 29, 2023
Publication Date April 30, 2023
Published in Issue Year 2023Issue: 25

Cite

APA Eryazıcı, S. M. (2023). BLOWING ON THE WOUND: A RETROSPECTIVE STUDY ON NON-FICTION LITERARY GENRE; A MEMOIR, I AM MALALA (2013). Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(25), 437-443. https://doi.org/10.29029/busbed.1210909