Research Article
BibTex RIS Cite

REFUGEE AND TRAUMA IN JOHN MAXWELL COETZEE'S JESUS TRILOGY

Year 2023, Issue: 25, 235 - 245, 30.04.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1254694

Abstract

Besides being a trauma in itself, being a refugee is an almost impossible situation for the refugee to overcome since it is a difficult experience and there is no way to return. According to Salman Akhtar, who likens the departure of the refugee from the homeland to the departure of the baby from the mother's womb, “exile” is linguistically equivalent to a refugee. For an adult, the experience of being a refugee is influenced by the comfort or difficulty of his previous life; If he had to leave a life with a high level of prosperity, becoming a refugee will be very difficult, and if the harsh experience of camp life is added to this, depression and premature aging will be inevitable. If he has been through a more difficult life and the welfare of the country of asylum is higher, this may also be a chance for a new life. But there is a group among refugees for whom the variable is not welfare or poverty; the most important deficiency for them is the lack of parents: this group is children. In this study, the story of an orphan child who has been exposed to traumas caused by wars and has to become a refugee will be examined and the difficult consequences of the trauma of being a refugee that he had to deal with also will be focused on.

References

 • Adıgüzel, Y. (2019). Göç Sosyolojisi. Nobel Yay: Ankara.
 • Adorno,T. (2017). Minima Moralia. (çev. Orhan Koçak, Ahmet Doğukan) (Orijinal yayın tarihi 1951)
 • Akhtar, S. (2018). Göç ve Kimlik: Kargaşa, sağaltım ve dönüşüm. (çev. Sedef Ayhan). Sfenks Kitap: İstanbul.
 • Akhtar, S. (2018). Coğrafi Olarak Yerinden Olma Travması, Psikanaliz ve Göç: Gitmek mi Kalmak mı?. (der. Nesli Keskinöz Bilen). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Arendt, H. (2016). Totalitarizmin Kaynakları 2: Emperyalizm. (çev. Bahadır Sina Şener) İletişim Yayınları: İstanbul.
 • Arıkan, S. (2014). Lacancı Psikanalitik Yöntem Işığında Irıs Murdoch’un Romanları, Çizgi Yayınevi: Konya.
 • Bauman, Z. (2018). Avrupa: Bitmemiş Bir Macera, (çev. Akın Emre Pilgir), İstanbul Ayrıntı Yayınevi.
 • Budrich, V. B. (2020). “People: Refugee status, Trauma and Loss” Educating Students with Refugee and Asylum Seeker Experiences, Stable URL: https://www.jstor.org/stable/j.ctv12sdz0r.9.
 • Caruth, C. (1995). Trauma: explorations in memory. Baltimore: JHU Press.
 • Castles S. ve Miller, M.J. (2009). The Age of Migration: İnternational population movements in the Modern World. Macmillan press: London.
 • Chambers, I. (1994). Göç,Kültür, Kimlik (çev. İsmail Türkmen ve Mehmet Beşikçi) Ayrıntı yay.: İstanbul.
 • Coetzee, J.M. (2021). İsa’nın Çocukluğu, çev. Bülent O. Doğan, Can yay.; İstanbul.
 • Coetzee, J.M. (2022). İsa’nın Okul Günleri çev. Bülent O. Doğan, Can yay.; İstanbul.
 • Coetzee, J.M. (2022). İsa’nın Ölümü çev. Bülent O. Doğan, Can yay.; İstanbul.
 • Çelikel, M.A. (2017). Çağdaş İngiliz Yazınında Küreselleşme, Göç ve Kültür. Bilge Kültür sanat yay: İstanbul
 • El-Enany, N. (2015). On Pragmatism and Legal Idolatry: Fortress Europe and the Desertion of the Refugee. International Journal on Minority and Group Rights, 22 (1), pp.7-38.
 • Fink, B. (1999) A Clinical Introduction to Lacanian Psychoanalysis-Theory and Technique, Harvard University Press: London.
 • Frater-Mathieson, K. (2004). Refugee Trauma, Loss and Grief: Implications for Intervention. In R. Hamilton & D. Moore (Eds.), Educational Interventions for Refugee Children. New York: Routledge.
 • Heidegger, M. (1977). “Letter on Humanism”, Basic Writings, Harpet-Row, New York.
 • Hein, J. (1993). Refugees, Immigrants, and the State. Annual Review of Sociology, Vol. 19 pp. 43-59.
 • Herman J. (1992). Trauma and Recovery. New York: Basic Books.
 • Kaminer, D. and Eagle, G. (2010). “Trauma And Children” Traumatic Stress in South Africa Wits University Press Stable URL: http://www.jstor.com/stable/10.18772/22010105096.9.
 • Lacan, J. (1977), Écrits: A Selection, (Çev. A. Sheridan), Tavistock/Routledge, London.
 • Lifton R.J. (1963). Death in Life: Survivors of Hiroshima , New York: Random House.
 • Rank, O. (2014). Doğum Travması çev. Sabir Yücesoy, Metis Yayınları; İstanbul. (Orijina yayın tarihi 1923)
 • Said, E.W. (2016). Kış Ruhu (Haz. ve çev. Tuncay Birkan) Metis yay.: İstanbul.
 • Stein B.N., (1981). The Refugee Experience: Defining the Parameters of a Field of Study. The International Migration Review, Vol. 15, No. 1/2, pp.320-330.
 • BMMYK Göç Raporu 2017 https://www.kizilay.org.tr/Upload/Dokuman/Dosya/38492657_2017-yili goc-istatistik-raporu-ocak-2018.pdf
 • World Migration Report 2020 http://www.iom.int/

JOHN MAXWELL COETZEE’NİN İSA ÜÇLEMESİNDE MÜLTECİLİK VE TRAVMA

Year 2023, Issue: 25, 235 - 245, 30.04.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1254694

Abstract

Mültecilik başlı başına bir travma olmakla birlikte, dönüşü zor bir durum olduğundan mültecilik travmasının üstesinden gelmek mülteci için neredeyse imkansız bir durumdur. Mültecinin memleketten ayrılmasını bebeğin anne rahminden ayrılmasına benzeten Salman Akhtar “sürgün”ün dilbilimsel olarak mülteciyle eş değer olmasının altını çizer. Bir yetişkin için mültecilik deneyimi önceki yaşantısının rahatlığına ya da zorluğuna göre etki bırakır; refah seviyesi yüksek bir hayatı terk etmek zorunda kalan birine mültecilik çok zor gelecektir. Buna bir de kamp hayatının çetrefilli deneyimi ilave edilirse depresyon yaşaması ve erken yaşlanması kaçınılmaz olur. Kişi, daha zor bir hayattan geçmişse ve iltica edilen ülkenin refahı daha yüksekse bu yeni bir hayat şansı da olabilir. Ancak bir grup var ki onlar için mültecilikte değişken refah ya da yoksulluk değildir; onlar için en önemli eksiklik anne-baba eksikliğidir: bu grup mülteci çocuklardır. Bu çalışmada savaşların neden olduğu travmalara maruz kalıp mülteci olmak durumunda kalan yetim bir çocuğun hikâyesi incelenecek ve mülteciliğin sebep olduğu travmadan sonuçlanan baş edilmesi zor durumlar irdelenecektir.

References

 • Adıgüzel, Y. (2019). Göç Sosyolojisi. Nobel Yay: Ankara.
 • Adorno,T. (2017). Minima Moralia. (çev. Orhan Koçak, Ahmet Doğukan) (Orijinal yayın tarihi 1951)
 • Akhtar, S. (2018). Göç ve Kimlik: Kargaşa, sağaltım ve dönüşüm. (çev. Sedef Ayhan). Sfenks Kitap: İstanbul.
 • Akhtar, S. (2018). Coğrafi Olarak Yerinden Olma Travması, Psikanaliz ve Göç: Gitmek mi Kalmak mı?. (der. Nesli Keskinöz Bilen). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Arendt, H. (2016). Totalitarizmin Kaynakları 2: Emperyalizm. (çev. Bahadır Sina Şener) İletişim Yayınları: İstanbul.
 • Arıkan, S. (2014). Lacancı Psikanalitik Yöntem Işığında Irıs Murdoch’un Romanları, Çizgi Yayınevi: Konya.
 • Bauman, Z. (2018). Avrupa: Bitmemiş Bir Macera, (çev. Akın Emre Pilgir), İstanbul Ayrıntı Yayınevi.
 • Budrich, V. B. (2020). “People: Refugee status, Trauma and Loss” Educating Students with Refugee and Asylum Seeker Experiences, Stable URL: https://www.jstor.org/stable/j.ctv12sdz0r.9.
 • Caruth, C. (1995). Trauma: explorations in memory. Baltimore: JHU Press.
 • Castles S. ve Miller, M.J. (2009). The Age of Migration: İnternational population movements in the Modern World. Macmillan press: London.
 • Chambers, I. (1994). Göç,Kültür, Kimlik (çev. İsmail Türkmen ve Mehmet Beşikçi) Ayrıntı yay.: İstanbul.
 • Coetzee, J.M. (2021). İsa’nın Çocukluğu, çev. Bülent O. Doğan, Can yay.; İstanbul.
 • Coetzee, J.M. (2022). İsa’nın Okul Günleri çev. Bülent O. Doğan, Can yay.; İstanbul.
 • Coetzee, J.M. (2022). İsa’nın Ölümü çev. Bülent O. Doğan, Can yay.; İstanbul.
 • Çelikel, M.A. (2017). Çağdaş İngiliz Yazınında Küreselleşme, Göç ve Kültür. Bilge Kültür sanat yay: İstanbul
 • El-Enany, N. (2015). On Pragmatism and Legal Idolatry: Fortress Europe and the Desertion of the Refugee. International Journal on Minority and Group Rights, 22 (1), pp.7-38.
 • Fink, B. (1999) A Clinical Introduction to Lacanian Psychoanalysis-Theory and Technique, Harvard University Press: London.
 • Frater-Mathieson, K. (2004). Refugee Trauma, Loss and Grief: Implications for Intervention. In R. Hamilton & D. Moore (Eds.), Educational Interventions for Refugee Children. New York: Routledge.
 • Heidegger, M. (1977). “Letter on Humanism”, Basic Writings, Harpet-Row, New York.
 • Hein, J. (1993). Refugees, Immigrants, and the State. Annual Review of Sociology, Vol. 19 pp. 43-59.
 • Herman J. (1992). Trauma and Recovery. New York: Basic Books.
 • Kaminer, D. and Eagle, G. (2010). “Trauma And Children” Traumatic Stress in South Africa Wits University Press Stable URL: http://www.jstor.com/stable/10.18772/22010105096.9.
 • Lacan, J. (1977), Écrits: A Selection, (Çev. A. Sheridan), Tavistock/Routledge, London.
 • Lifton R.J. (1963). Death in Life: Survivors of Hiroshima , New York: Random House.
 • Rank, O. (2014). Doğum Travması çev. Sabir Yücesoy, Metis Yayınları; İstanbul. (Orijina yayın tarihi 1923)
 • Said, E.W. (2016). Kış Ruhu (Haz. ve çev. Tuncay Birkan) Metis yay.: İstanbul.
 • Stein B.N., (1981). The Refugee Experience: Defining the Parameters of a Field of Study. The International Migration Review, Vol. 15, No. 1/2, pp.320-330.
 • BMMYK Göç Raporu 2017 https://www.kizilay.org.tr/Upload/Dokuman/Dosya/38492657_2017-yili goc-istatistik-raporu-ocak-2018.pdf
 • World Migration Report 2020 http://www.iom.int/
Year 2023, Issue: 25, 235 - 245, 30.04.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1254694

Abstract

References

 • Adıgüzel, Y. (2019). Göç Sosyolojisi. Nobel Yay: Ankara.
 • Adorno,T. (2017). Minima Moralia. (çev. Orhan Koçak, Ahmet Doğukan) (Orijinal yayın tarihi 1951)
 • Akhtar, S. (2018). Göç ve Kimlik: Kargaşa, sağaltım ve dönüşüm. (çev. Sedef Ayhan). Sfenks Kitap: İstanbul.
 • Akhtar, S. (2018). Coğrafi Olarak Yerinden Olma Travması, Psikanaliz ve Göç: Gitmek mi Kalmak mı?. (der. Nesli Keskinöz Bilen). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Arendt, H. (2016). Totalitarizmin Kaynakları 2: Emperyalizm. (çev. Bahadır Sina Şener) İletişim Yayınları: İstanbul.
 • Arıkan, S. (2014). Lacancı Psikanalitik Yöntem Işığında Irıs Murdoch’un Romanları, Çizgi Yayınevi: Konya.
 • Bauman, Z. (2018). Avrupa: Bitmemiş Bir Macera, (çev. Akın Emre Pilgir), İstanbul Ayrıntı Yayınevi.
 • Budrich, V. B. (2020). “People: Refugee status, Trauma and Loss” Educating Students with Refugee and Asylum Seeker Experiences, Stable URL: https://www.jstor.org/stable/j.ctv12sdz0r.9.
 • Caruth, C. (1995). Trauma: explorations in memory. Baltimore: JHU Press.
 • Castles S. ve Miller, M.J. (2009). The Age of Migration: İnternational population movements in the Modern World. Macmillan press: London.
 • Chambers, I. (1994). Göç,Kültür, Kimlik (çev. İsmail Türkmen ve Mehmet Beşikçi) Ayrıntı yay.: İstanbul.
 • Coetzee, J.M. (2021). İsa’nın Çocukluğu, çev. Bülent O. Doğan, Can yay.; İstanbul.
 • Coetzee, J.M. (2022). İsa’nın Okul Günleri çev. Bülent O. Doğan, Can yay.; İstanbul.
 • Coetzee, J.M. (2022). İsa’nın Ölümü çev. Bülent O. Doğan, Can yay.; İstanbul.
 • Çelikel, M.A. (2017). Çağdaş İngiliz Yazınında Küreselleşme, Göç ve Kültür. Bilge Kültür sanat yay: İstanbul
 • El-Enany, N. (2015). On Pragmatism and Legal Idolatry: Fortress Europe and the Desertion of the Refugee. International Journal on Minority and Group Rights, 22 (1), pp.7-38.
 • Fink, B. (1999) A Clinical Introduction to Lacanian Psychoanalysis-Theory and Technique, Harvard University Press: London.
 • Frater-Mathieson, K. (2004). Refugee Trauma, Loss and Grief: Implications for Intervention. In R. Hamilton & D. Moore (Eds.), Educational Interventions for Refugee Children. New York: Routledge.
 • Heidegger, M. (1977). “Letter on Humanism”, Basic Writings, Harpet-Row, New York.
 • Hein, J. (1993). Refugees, Immigrants, and the State. Annual Review of Sociology, Vol. 19 pp. 43-59.
 • Herman J. (1992). Trauma and Recovery. New York: Basic Books.
 • Kaminer, D. and Eagle, G. (2010). “Trauma And Children” Traumatic Stress in South Africa Wits University Press Stable URL: http://www.jstor.com/stable/10.18772/22010105096.9.
 • Lacan, J. (1977), Écrits: A Selection, (Çev. A. Sheridan), Tavistock/Routledge, London.
 • Lifton R.J. (1963). Death in Life: Survivors of Hiroshima , New York: Random House.
 • Rank, O. (2014). Doğum Travması çev. Sabir Yücesoy, Metis Yayınları; İstanbul. (Orijina yayın tarihi 1923)
 • Said, E.W. (2016). Kış Ruhu (Haz. ve çev. Tuncay Birkan) Metis yay.: İstanbul.
 • Stein B.N., (1981). The Refugee Experience: Defining the Parameters of a Field of Study. The International Migration Review, Vol. 15, No. 1/2, pp.320-330.
 • BMMYK Göç Raporu 2017 https://www.kizilay.org.tr/Upload/Dokuman/Dosya/38492657_2017-yili goc-istatistik-raporu-ocak-2018.pdf
 • World Migration Report 2020 http://www.iom.int/
There are 29 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Creative Arts and Writing
Journal Section Articles
Authors

Münevver Bartamay 0000-0001-8656-7830

Early Pub Date April 29, 2023
Publication Date April 30, 2023
Published in Issue Year 2023Issue: 25

Cite

APA Bartamay, M. (2023). JOHN MAXWELL COETZEE’NİN İSA ÜÇLEMESİNDE MÜLTECİLİK VE TRAVMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(25), 235-245. https://doi.org/10.29029/busbed.1254694