Book Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

LITERARY THEORY AND CRITICISM

Year 2023, Issue: 25, 444 - 446, 30.04.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1288218

Abstract

Çalışma, kitap incelemesi/tanıtımı olduğundan özet bulunmamaktadır.

References

  • Şahin, V. (Ed.) (2023). Edebiyat Kuramı ve Eleştiri (Kuram-Kavram-Kapsam-Yöntem-Uygulama). Ankara: Akçağ Yayınları.

EDEBİYAT KURAMI VE ELEŞTİRİ

Year 2023, Issue: 25, 444 - 446, 30.04.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1288218

Abstract

Bu çalışma, kitap tanıtımı/incelemesi olduğundan özet bulunmamaktadır.

References

  • Şahin, V. (Ed.) (2023). Edebiyat Kuramı ve Eleştiri (Kuram-Kavram-Kapsam-Yöntem-Uygulama). Ankara: Akçağ Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Creative Arts and Writing
Journal Section Book Reviews
Authors

Farız YILDIRIM
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6194-1862
Türkiye

Early Pub Date April 29, 2023
Publication Date April 30, 2023
Published in Issue Year 2023Issue: 25

Cite

APA Yıldırım, F. (2023). EDEBİYAT KURAMI VE ELEŞTİRİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (25) , 444-446 . DOI: 10.29029/busbed.1288218