Research Article
BibTex RIS Cite

CAHİT ZARIFOĞLU'S CHILDREN'S POEMS

Year 2023, Issue: 26, 387 - 396, 28.10.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1330138

Abstract

Cahit Zarifoğlu is a prolific writer who has produced works in poetry, novels, short stories, essays, children's stories, children's novels and children's poems. Although he has produced works in different genres of literature, he is mostly known as a poet. His poems for adults are often described as closed and incomprehensible. Zarifoğlu turned to children's literature in the last periods of his life. He has written novels, stories and poems in the field of children's literature. In these works, he revealed texts for the childhood of adults rather than the principle of being suitable for children. The expression “poetic child language” is used for this approach. In this study, Zarifoğlu's children's poems will be focused on through his poetry books called Ağaç Okul Çocuklar İçin Afghanistan Şiirleri and Gülücük. In his first book, it was aimed to raise awareness about the Afghanistan War, mostly among adults. These poems can also be defined as “poems of ideal” in a way. Zarifoğlu's poet identity is more clearly reflected in children's poems in the book Gülücük.

References

 • Moran, B. (2007). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İletişim Yayınları.
 • Demirel Ş. vd. (2010). Edebî Metinlerle Çocuk Edebiyatı. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Sever, S. (2008). Çocuk ve Edebiyat. Tudem Yayınları.
 • Sunat, H. (2006). İmgenin Tılsımlı Rüzgârı- Yazınsal Metne Psikanalitik Duyarlıklı Bakış. Yirmi Dört Yayınları.
 • Şirin, M. R. (2013). Güneşe Yol Yapan Çocuk Cahit Zarifoğlu Kitabı. İz Yayıncılık.
 • Şirin, M. R. (2003). Yetişkinlerin Çocuk Yazarı Olmak. Cahit Zarifoğlu Yürek Safında Bir Şair, Haz: Âlim Kahraman. Kaknüs Yayınları.
 • Şirin, M. R. (2012). Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Ders Notları, Marmara Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü (2008-2012).
 • Özger, M. (2013). Zamana adanmış sözler’de sevgili metaforunun yapısökümü ve bir itiraz. JASS, 6(2), 1642- 1652.
 • Tökel, İ. (2007). Cahit Zarifoğlu’nun çocuk şiirlerinde geleneksel ve modern dünya. Yedi Güzel Adam’dan Biri: Cahit Zarifoğlu, Hece Dergisi, 126-127-128, 288-290.
 • Zarifoğlu, C. (2006). Konuşmalar. Beyan Yayınları.
 • Zarifoğlu, C. (2010a). Çocuklarımızla Atlara Biniyorduk. Beyan Yayınları.
 • Zarifoğlu, C. (2010b). Mektuplar. Beyan Yayınları.

CAHİT ZARİFOĞLU’NUN ÇOCUK ŞİİRLERİ

Year 2023, Issue: 26, 387 - 396, 28.10.2023
https://doi.org/10.29029/busbed.1330138

Abstract

Cahit Zarifoğlu; şiir, roman, öykü, deneme, çocuk öyküsü, çocuk romanı ve çocuk şiirleri alanında eserler vermiş velut bir yazardır. O her ne kadar edebiyatın farklı türlerinde eser vermiş olsa da en çok şair kimliğiyle bilinmektedir. Onun büyükler için yazdığı şiirler çoğu zaman kapalı ve anlaşılmaz olarak nitelendirilmiştir. Zarifoğlu, hayatının son dönemlerinde çocuk edebiyatına yönelmiştir. Çocuk edebiyatı alanında roman, öykü ve şiirler yazmıştır. Bu eserlerinde çocuğa görelik ilkesinden çok, büyüklerin çocukluklarına yönelik metinler ortaya koymuştur. Bu yaklaşım için “poetik çocuk dili” ifadesi kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Ağaç Okul Çocuklar İçin Afganistan Şiirleri ve Gülücük adlı şiir kitapları üzerinden Zarifoğlu’nun çocuk şiirleri üzerinde durulacaktır. İlk kitabında, daha çok büyüklerde, Afganistan Savaşı hakkında bir farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Bu şiirler, bir bakıma “dava şiirleri” olarak da tanımlanabilir. Zarifoğlu’nun şair kimliği, Gülücük kitabında daha belirgin bir şekilde çocuk şiirlerine yansımıştır.

References

 • Moran, B. (2007). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İletişim Yayınları.
 • Demirel Ş. vd. (2010). Edebî Metinlerle Çocuk Edebiyatı. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Sever, S. (2008). Çocuk ve Edebiyat. Tudem Yayınları.
 • Sunat, H. (2006). İmgenin Tılsımlı Rüzgârı- Yazınsal Metne Psikanalitik Duyarlıklı Bakış. Yirmi Dört Yayınları.
 • Şirin, M. R. (2013). Güneşe Yol Yapan Çocuk Cahit Zarifoğlu Kitabı. İz Yayıncılık.
 • Şirin, M. R. (2003). Yetişkinlerin Çocuk Yazarı Olmak. Cahit Zarifoğlu Yürek Safında Bir Şair, Haz: Âlim Kahraman. Kaknüs Yayınları.
 • Şirin, M. R. (2012). Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Ders Notları, Marmara Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü (2008-2012).
 • Özger, M. (2013). Zamana adanmış sözler’de sevgili metaforunun yapısökümü ve bir itiraz. JASS, 6(2), 1642- 1652.
 • Tökel, İ. (2007). Cahit Zarifoğlu’nun çocuk şiirlerinde geleneksel ve modern dünya. Yedi Güzel Adam’dan Biri: Cahit Zarifoğlu, Hece Dergisi, 126-127-128, 288-290.
 • Zarifoğlu, C. (2006). Konuşmalar. Beyan Yayınları.
 • Zarifoğlu, C. (2010a). Çocuklarımızla Atlara Biniyorduk. Beyan Yayınları.
 • Zarifoğlu, C. (2010b). Mektuplar. Beyan Yayınları.
There are 12 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Modern Turkish Literature in Turkiye Field
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Özger 0000-0001-5341-2859

Early Pub Date October 27, 2023
Publication Date October 28, 2023
Published in Issue Year 2023Issue: 26

Cite

APA Özger, M. (2023). CAHİT ZARİFOĞLU’NUN ÇOCUK ŞİİRLERİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(26), 387-396. https://doi.org/10.29029/busbed.1330138