Research Article
BibTex RIS Cite

CARL SCHMITT VE ERIC VOEGELIN DÜŞÜNCESİNDE YENİ İLAHİ DÜZEN: SİYASAL TEOLOJİ

Year 2024, Issue: 27, 273 - 280, 30.04.2024
https://doi.org/10.29029/busbed.1393557

Abstract

Modern dünyada teoloji anlamını yitirmiş, devlet tanrısal bir niteliğe bürünmüş olabilir mi? Eric Voegelin’e göre “politik teoloji” kavramı, modern dünyada siyasi ve dini fikirler arasındaki ilişki hakkında tartışmalara yol açmıştır. Diğer yandan Carl Schmitt’in çalışmaları ışığında siyaset teorisi tarih boyunca çok yol almıştır. Her iki düşünürün de egemenlik, devlet ve siyasi otoritenin doğası hakkındaki tartışmaları modern dönem anlayışını etkilemiştir. Her iki düşünür de çalışmalarında siyasi düzende kaybolan aşkınlık kavramının yok oluşuyla ortaya çıkan maneviyat kaybını ve varoluş krizini ele almıştır. İnsan varoluşunun manevi boyutunu ihmal eden ya da reddeden ideolojiler politik din olarak görülüp eleştirmiştir. Bu çalışmada her iki düşünürün bakış açısıyla ele alınan iç içe geçmiş teolojik ve siyasi sapmalar tartışılacaktır.

References

 • Çelebi, A. (2006). Siyaset Kaderimizdir: Carl Schmitt ve Siyasal Kavramı. Metis Yayınları.
 • Douglass, B. (1976). The Gospel and Political Order: Eric Voegelin On The Political Role of Christianity, Stable. http://www.jstor.org/stable/2128960
 • Güngörmez, B. (2011). Eric Voegelin: Politik Düzenin Restorasyonu. Sosyoloji Dergisi, 23, 155-168.
 • Jardine, M. (1995). Eric Voegelin's Interpretation(s) of Modernity: A Reconsideration of the Spiritual and Political Implications of Voegelin's Therapeutic Analysis, 2-4.
 • Katzenstein, J. C. (2011). Eric Voegelin and Theology. The Case of ‘Dogmatization’ in Western Intellectual and Political History. Universität München, 8-9.
 • Schmitt, C. (1985). Political Theology. (Çev. G. Schwab, 1. Baskı). The University of Chicago Press.
 • Schmitt, C. (1996). Roman Catholicism and Political Form, (Çev. G. L. Ulmen). Greenwood Press.
 • Schmitt, C. (2000). Somut ve Çağa Bağlı Bir Kavram Olarak Devlet, (Ed. Cemal Bali Akal). 240-254.
 • Voegelin, E. (1952). The New Science of Politics; An Introduction. The University of Chicago Press.
 • Voegelin, E. (1971). "The Gospel and Culture," in Jesus and Man's Hope, (ed. Donald G. Miller and Dikran Y. Hadidian). Pittsburgh: Pittsburgh Theological Seminary.
 • Voegelin, E. (1975). From Enlightenment to Revolution, J. H. Hallowell (Ed.). Duke University Press.
 • Voegelin, E. (1987). The New Science of Politics; An Introduction. The University of Chicago Press.
 • Voegelin, E. (2000). The Collected Works of Eric Voegelin, Order and History, Plato and Aristotle: Volume III. In G. Dante (Ed.), eBook: Vol. III. University of Missouri Press.
 • Voegelin, E. (2001). The Collected Works of Eric Voegelin, Volume 14, Order and History. Volume I, Israel and Revelations (Hogan Maurice P. Hogan, Ed.; Vol. 1, Issue 3). University of Missouri Press, 48.
 • Voegelin, E. (2022). Siyasetin Yeni Bilimi, (Çev. Sezai Zeybekoğlu, 1. Baskı). Küre Yayınları.

THE NEW DIVINE ORDER IN THE THOUGHT OF CARL SCHMITT AND ERIC VOEGELIN: POLITICAL THEOLOGY

Year 2024, Issue: 27, 273 - 280, 30.04.2024
https://doi.org/10.29029/busbed.1393557

Abstract

Could it be that in the modern world theology has lost its meaning and the state has taken on a divine character? According to Eric Voegelin, the concept of "political theology" has led to debates about the relationship between political and religious ideas in the modern world. On the other hand, political theory has come a long way throughout history in the light of Carl Schmitt's work. Both thinkers' discussions on the nature of sovereignty, the state and political authority have influenced the understanding of the modern period. In their works, both thinkers dealt with the loss of spirituality and the existential crisis that emerged with the disappearance of the concept of transcendence lost in the political order. Ideologies that neglect or reject the spiritual dimension of human existence have been criticized as political religions. This study will discuss the intertwined theological and political deviations from the perspective of both thinkers.

References

 • Çelebi, A. (2006). Siyaset Kaderimizdir: Carl Schmitt ve Siyasal Kavramı. Metis Yayınları.
 • Douglass, B. (1976). The Gospel and Political Order: Eric Voegelin On The Political Role of Christianity, Stable. http://www.jstor.org/stable/2128960
 • Güngörmez, B. (2011). Eric Voegelin: Politik Düzenin Restorasyonu. Sosyoloji Dergisi, 23, 155-168.
 • Jardine, M. (1995). Eric Voegelin's Interpretation(s) of Modernity: A Reconsideration of the Spiritual and Political Implications of Voegelin's Therapeutic Analysis, 2-4.
 • Katzenstein, J. C. (2011). Eric Voegelin and Theology. The Case of ‘Dogmatization’ in Western Intellectual and Political History. Universität München, 8-9.
 • Schmitt, C. (1985). Political Theology. (Çev. G. Schwab, 1. Baskı). The University of Chicago Press.
 • Schmitt, C. (1996). Roman Catholicism and Political Form, (Çev. G. L. Ulmen). Greenwood Press.
 • Schmitt, C. (2000). Somut ve Çağa Bağlı Bir Kavram Olarak Devlet, (Ed. Cemal Bali Akal). 240-254.
 • Voegelin, E. (1952). The New Science of Politics; An Introduction. The University of Chicago Press.
 • Voegelin, E. (1971). "The Gospel and Culture," in Jesus and Man's Hope, (ed. Donald G. Miller and Dikran Y. Hadidian). Pittsburgh: Pittsburgh Theological Seminary.
 • Voegelin, E. (1975). From Enlightenment to Revolution, J. H. Hallowell (Ed.). Duke University Press.
 • Voegelin, E. (1987). The New Science of Politics; An Introduction. The University of Chicago Press.
 • Voegelin, E. (2000). The Collected Works of Eric Voegelin, Order and History, Plato and Aristotle: Volume III. In G. Dante (Ed.), eBook: Vol. III. University of Missouri Press.
 • Voegelin, E. (2001). The Collected Works of Eric Voegelin, Volume 14, Order and History. Volume I, Israel and Revelations (Hogan Maurice P. Hogan, Ed.; Vol. 1, Issue 3). University of Missouri Press, 48.
 • Voegelin, E. (2022). Siyasetin Yeni Bilimi, (Çev. Sezai Zeybekoğlu, 1. Baskı). Küre Yayınları.
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Philosophy of Religion, Philosophy of Human Being, Philosophy of Society
Journal Section Articles
Authors

Melike Çelebi Özcan 0009-0009-4746-1123

Early Pub Date April 29, 2024
Publication Date April 30, 2024
Submission Date November 20, 2023
Acceptance Date April 14, 2024
Published in Issue Year 2024Issue: 27

Cite

APA Çelebi Özcan, M. (2024). CARL SCHMITT VE ERIC VOEGELIN DÜŞÜNCESİNDE YENİ İLAHİ DÜZEN: SİYASAL TEOLOJİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(27), 273-280. https://doi.org/10.29029/busbed.1393557