Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 13, Sayfalar 101 - 117 2017-04-30

Aristoteles Mantığının İslam Düşüncesinin Klasik Dönemine Etkileri
The Effects of Aristoteles Logic into Classical Period of Islamic Perspective

Hüseyin Çaldak [1]


Aristoteles ile başlayıp, zamanla gelişen ve önemi artarak günümüze ulaşan mantık ilmi, İslâm kültür dünyasında da etkisini göstermiştir. İslâm dünyasına giren mantık ilmi, Müslüman filozofların çalışmalarıyla batıdan alınan şeklinden daha farklı bir boyut kazanarak ilerleme kaydetmiştir. Mantık, İslâm dünyasına girdikten sonra çeşitli tepkilerle karşılaşmıştır. Bu tepkilerin en önemlisi İbn Teymiyye’nin mantık eleştirisidir. Ayrıca mantığı savunup meşruiyetini ortaya koyanların başında ise, Gazâlî gelir.

Beginning with Aristotle, the scientific logic has shown its influence in Islamic culture world evolving over times and reaching present time. Logic in the Islamic World has made a progress in winning a different size in the form received from the West through the work of Muslim philosophers. Logic, after entering the Islamic World, has met with various reactions. The most important one of these is the the logical response to the criticism of İbn Teymiyye. Among those who also defends logic and reveals its legitimacy, Gazali is seen.

 • Âmidi, S. (Tarihsiz). El-İhkam fi Usûli’l-Ahkam,. Beyrut.
 • Atademir, H. R. (1948). İsagoji Tercümesi. Konya.
 • Ayman, M. (1997). Gazâlî’de Bilgi Sistemi ve Şüphe. İstanbul.
 • Bağdadi, E. B. (1911). el-Muteberu fi’l-Hikmeti’l-Mantık ve’t-Tabiiyyeti ve’l-İlahiyyeti. . Haydarabat.
 • Bingöl, A. (1992). “Türk Kültür Tarihinde Mantık Hareketleri”. Türk Kültürü ve Felsefe Panelleri. Kayseri: EÜ. Yay.
 • Bingöl, A. (1993). Gelenbevi’nin Mantık Anlayışı. İstanbul: MEB Yay.
 • Bingöl, A. (2000). Gazali ve Mantık Bilimi. İslâmî Araştırmalar Gazâlî Özel Sayısı . içinde Ankara.
 • Bingöl, A. (2001). Osmanlı Dünyasında Mantık Bilimi ve Eğitimi. IRCICA Milletlerarası Kongresi Tebliğleri. İstanbul: Ayrı Basım.
 • Boer., T. (2001). İslâm’da Felsefe Tarihi. (Y. Kutluay, Çev.) İstanbul.
 • Bolay, S. H. (1993). Aristoteles Metafiziği ile Gazâlî Metafiziğinin Karşılaştırılması. İstanbul: MEB yay.
 • Bulaç, A. (2000). İslâm Düşüncesinde Din-Felsefe Vahiy-Akıl İlişkisi. İstanbul.
 • Çelebi, K. (1941). Keşfu’z-Zunun. Beyrut.
 • El-Mekk, A. (1989). Menhacu Ebi Hamid el-Gazâlî fi’l-Mustafa min ilmi Usûl. Dar’ul-Hadisu Husniye Yay.
 • Emiroğlu, İ. (1999). Ana Konularıyla Klasik Mantık. İstanbul.
 • en-Neşşar, A. S. (1984). Menahicu’l-Bahs inde Müfekkiri’l-İslâm. Beyrut.
 • Fahri, M. (2004). İslâm Felsefesi Tarihi. İstanbul.
 • Gazâlî. (1961). Mi’yaru’l-İlm. Kahire.
 • Gazâlî. (1987). el-Munkızu mine’d-Dalâl,. (A. S. Fırat, Çev.) İstanbul.
 • Gazâlî. (1987). Tehafütü’l-Felasife. Kahire.
 • İdris, O. M. (1995). Usûl’ul-Fıkh ve’l-Mantıku’l-Aristoteles I. Britanya .
 • Kayacık, A. (1999). Osmanlı Medreselerinde Mantık Eğitimi. İslâmiyat Dergisi.
 • Keklik, N. (1969). İslâm Mantık Tarih. İstanbul.
 • Kufralı, K. (tarih yok). Gazzâlî. İslâm Ansiklopedisi. içinde MEB yay.
 • Mehmet Vural. (2003). Gazâlî Mantığının Özgünlüğü Meselesi. İslâm Felsefesinin Sorunları. içinde Ankara: Elis Yay.
 • Öner, N. (1958). Tanzimattan Sonra Türkiye’de İlim ve Mantık Anlayışı. Ankara: AÜİF Yay.
 • Rüşd, İ. (1999). Faslu’l-Makal; Felsefe-Din İlişkisi. (B. Karlığa, Çev.) İstanbul.
 • Sarıkavak, K. (1997). Düşünce Tarihinde Urfa ve Harran. Ankara.
 • Sarıoğlu, H. (2003). İbn Rüşd Felsefesi. İstanbul .
 • Sedad, A. (1903). Mizanül-Ukul Fil-Mantık Vel-Usul. İstanbul.
 • Suyuti, C. (1947). Sûnu’l-Mantuk ve’l-Kelam an fenni’l-Mantık ve’l-Kelam. (T. A. en-Neşşar, Çev.) kahire.
 • Şerif, M. (1990). İslâm Düşüncesi Tarihi. İstanbul.
 • Teymiyye, İ. (1986). Kitabu’r-Redd ala’l-Mantıkîyyîn . Pakistan.
 • Topçu, N. (2001). Mantık. İstanbul: Dergah Yay.
 • Topdemir, H. H. (2001). Türklerde Mantık. A. Bingöl içinde, Türk Düşünce Tarihi. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay.
 • Türker-Küyel, M. (1990). Fârâbî’nin Bazı Mantık Kitapları. Ankara: AKDTYK Yay.
 • Uludağ, S. (2000). Bir Düşünür Olarak Gazâlî. İslâmî Araştırmalar. içinde Gazâlî Özel Sayısı.
 • Ülken, H. Z. (1942). Mantık Tarihi. İstanbul.
 • Vural, M. ( 2004). Gazâlî Felsefesinde Bilgi ve Yöntem. Ankara.
 • Yaren, T. (1982). İslam Kültüründe Mantık Çalışmalarına Karşı Fikirler. Ankara: Basılmamış Doktora Tezi.
 • Zehra, M. E. (1988). İmam İbn Teymiyye. İstanbul: İslâmoğlu yay.
Konular Din Bilimi, Felsefe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hüseyin Çaldak

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2017

Bibtex @araştırma makalesi { busbed310641, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {101 - 117}, doi = {10.29029/busbed.310641}, title = {Aristoteles Mantığının İslam Düşüncesinin Klasik Dönemine Etkileri}, key = {cite}, author = {Çaldak, Hüseyin} }
APA Çaldak, H . (2017). Aristoteles Mantığının İslam Düşüncesinin Klasik Dönemine Etkileri . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (13) , 101-117 . DOI: 10.29029/busbed.310641
MLA Çaldak, H . "Aristoteles Mantığının İslam Düşüncesinin Klasik Dönemine Etkileri" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 101-117 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/29047/310641>
Chicago Çaldak, H . "Aristoteles Mantığının İslam Düşüncesinin Klasik Dönemine Etkileri". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 101-117
RIS TY - JOUR T1 - Aristoteles Mantığının İslam Düşüncesinin Klasik Dönemine Etkileri AU - Hüseyin Çaldak Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29029/busbed.310641 DO - 10.29029/busbed.310641 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 117 VL - 7 IS - 13 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.310641 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.310641 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Aristoteles Mantığının İslam Düşüncesinin Klasik Dönemine Etkileri %A Hüseyin Çaldak %T Aristoteles Mantığının İslam Düşüncesinin Klasik Dönemine Etkileri %D 2017 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 7 %N 13 %R doi: 10.29029/busbed.310641 %U 10.29029/busbed.310641
ISNAD Çaldak, Hüseyin . "Aristoteles Mantığının İslam Düşüncesinin Klasik Dönemine Etkileri". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 13 (Nisan 2017): 101-117 . https://doi.org/10.29029/busbed.310641
AMA Çaldak H . Aristoteles Mantığının İslam Düşüncesinin Klasik Dönemine Etkileri. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(13): 101-117.
Vancouver Çaldak H . Aristoteles Mantığının İslam Düşüncesinin Klasik Dönemine Etkileri. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(13): 101-117.
IEEE H. Çaldak , "Aristoteles Mantığının İslam Düşüncesinin Klasik Dönemine Etkileri", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 13, ss. 101-117, Nis. 2017, doi:10.29029/busbed.310641