Yıl 2016, Cilt 6 , Sayı 12, Sayfalar 173 - 192 2016-11-15

Fıkha Adanmış Bir Ömür: Abdulaziz Beki Hayatı, Eserleri ve Fıkhî Görüşleri
A Life Devoted to Fiqh: Abdulaziz Beki His Life, Works and Views on Islamic Law

İsmail NARİN [1]


Abdulaziz Beki, İslâm hukuku alanında büyük emek sarf etmiş bir âlimdir. Telif ettiği kitaplar genel olarak güncel fıkıh meseleleri odaklıdır. Bu çalışmalardan bazıları ticarî muamelelerin İslâm dinindeki yerini anlamaya yöneliktir. Organ nakli, diş kaplama ve çağdaş tıbbın getirdiği tedavi yöntemleri Beki’nin ilgilendiği diğer fıkhî meselelerden bazılarıdır. Çalışmamızda bu ilim adamının hayatı hakkında bilgi verilecek, yoğun bir emeğin ve uzun yıllara yayılmış bir fıkıh birikiminin mahsulü olan eserleri kısaca tanıtılacaktır. Bu makalede ayrıca Beki’nin fıkıh çalışmalarında yoğunlaştığı bazı konulara değinilecektir.

Abdulaziz Beki is an Islamic scholar who wrote important works on Islamic law.Main subjects of his published works are generally about contemporary issues of Islamic law. Some of these works are related to understanding Islamic practices throughout commercial life. Likewise, his works are related to modern topics such as organ transplantation, dental veneering and other issues concerned with modern medicine. His works are output of his tremendous efforts through many years. Furthermore, his works are fundamental and invaluable resources for the academicians who want to be specialist in this field. Also, some fiqh issues that Abdulaziz Beki concentrated on are discussed in this article.

 • BEKİ, Abdulaziz, “Bediüzzaman’ın Cihada Bakışı Risale-i Nur’da Cihad Kavramı”, Vefatının 50. Yılında Uluslararası Bediüzzaman Said Nursi Sempozyumu [Diyarbakır 2010], (ed. Süleyman Çevik), Nûbihar Yayınları, İstanbul 2011, ss. 469-489.
 • BEKİ, Abdulaziz, “Cellâle ile Deli Dana Mukayesesi / Cellâle Deli Dana“, Altınoluk Dergisi, Haziran 1996, sayı: 124, ss. 41-43.
 • BEKİ, Abdulaziz,“Cellâle ile Deli Dana Mukayesesi / Cellâlenin Şer’î Hükmü“, Altınoluk Dergisi, Temmuz 1996, sayı: 125, ss. 41-46.
 • BEKİ, Abdulaziz, Divon Cebexçuri, (ed. Murat Varol), Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl 2015.
 • BEKİ, Abdulaziz,“’Faizli İşlemin Enflasyon Altındaki Faizinin Caiz Olduğu’ Görüşüne Reddiye”, Avrupa İslâm Üniversitesi İslâm Araştırmaları Dergisi / Islamic University of Europe Journal of Islamic Research, Rotterdam, 2008, cilt: I, sayı: 1, ss. 128-136.
 • BEKİ, Abdulaziz, “Filolojik Açıdan Zazaca’nın Yapısı”, II. Uluslararası Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (4-6 Mayıs 2012), (ed. Murat Varol), Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl 2012, ss. 195-203.
 • BEKİ, Abdulaziz, İslâm Hukuku Prensipleri Işığında Organ Nakli, (Erciyes Üniversitesi SBE, 1991), Bekke Yayınları, Kayseri 1993.
 • BEKİ, Abdulaziz,İslâm Hukuku ve Türk Mevzu Hukukunda Kıymetli Evrak, (Erciyes Üniversitesi SBE, 1995).
 • BEKİ, Abdulaziz, İslâm Hukukunda Siyasi Yönetim, Bekke Yayınları, Kayseri 1998.
 • BEKİ, Abdulaziz, İslâm Ticaret Ahlakı, Bekke Yayınları, Kayseri 2005.
 • BEKİ, Abdulaziz, İslâm'da Güncel Ticari Meseleler, Bekke Yayınları, 2. Baskı, Kayseri 2005.
 • BEKİ, Abdulaziz, İslâm Muamelat Hukuku, Kayseri, ts. [Bekke Yayınları].
 • BEKİ, Abdulaziz, “Klasik Medrese Geleneğinin Bingöl’ün Sosyo-Kültürel Yapısına Katkısı”, II. Bingöl Sempozyumu [Bingöl, 25-27 Temmuz 2008], (ed. M. Mahfuz Söylemez, İbrahim Çapak), Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Bingöl 2009, ss. 673-710.
 • BEKİ, Abdulaziz, Zazaca Dilbilgisi / Gramêr Zon Zazaki, Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl 2015.
 • ÇİÇEK, M. Halil, Şark Medreselerinin Serencâmı, Beyan Yayınları, İstanbul 2009.
 • ERGİN, Osman, “Babanzâde Ahmed Naim Şahsiyeti ve Eserleri, (Babanzâde Ahmed Naim, İslam’da Kavmiyetçilik Yoktur, Bedir Yayınları, İstanbul 2013 adlı eseri içinde), ss. 10-24.
 • MÜSLİM, Ebu’l-Huseyn Müslim b. Haccâc en-Nîsâbûrî, el-Câmi’u’s-sahîh, I-V, Dâru’l-hadîs, Birinci baskı, Kahire 1997.
 • VAROL, Murat, Diwonê Mela Aziz Cebexçuri (Metn û Tahlil) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü, 2016.
 • ARPA, Abdulmuttalip (Doç. Dr., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi / 22 Mayıs 2016).
 • BAŞARAN, Orhan (Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi / 18 Mart 2016).
 • BEKİ, Abdulaziz (Prof. Dr., Yüzyıl Üniversitesi, 14-27 Ekim 2015).
 • BEKİ, Abdulhakim (Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi / 23 Mayıs 2016).
 • BOLELLİ, Nusrettin (Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi / 15 Aralık 2015).
 • KIRKIZ, Mustafa (Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi / 11 Nisan 2016).
 • ÖZDEMİR, Muhittin (Yrd. Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi / 15 Ocak 2016).
 • YİĞİT, Metin (Doç. Dr., Dicle Üniversitesi / 20 Mayıs 2016).
Konular Din Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: İsmail NARİN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Kasım 2016

Bibtex @araştırma makalesi { busbed328654, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {173 - 192}, doi = {10.29029/busbed.328654}, title = {Fıkha Adanmış Bir Ömür: Abdulaziz Beki Hayatı, Eserleri ve Fıkhî Görüşleri}, key = {cite}, author = {Narin, İsmail} }
APA Narin, İ . (2016). Fıkha Adanmış Bir Ömür: Abdulaziz Beki Hayatı, Eserleri ve Fıkhî Görüşleri . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (12) , 173-192 . DOI: 10.29029/busbed.328654
MLA Narin, İ . "Fıkha Adanmış Bir Ömür: Abdulaziz Beki Hayatı, Eserleri ve Fıkhî Görüşleri" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2016 ): 173-192 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/29504/328654>
Chicago Narin, İ . "Fıkha Adanmış Bir Ömür: Abdulaziz Beki Hayatı, Eserleri ve Fıkhî Görüşleri". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2016 ): 173-192
RIS TY - JOUR T1 - Fıkha Adanmış Bir Ömür: Abdulaziz Beki Hayatı, Eserleri ve Fıkhî Görüşleri AU - İsmail Narin Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.29029/busbed.328654 DO - 10.29029/busbed.328654 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 192 VL - 6 IS - 12 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.328654 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.328654 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Fıkha Adanmış Bir Ömür: Abdulaziz Beki Hayatı, Eserleri ve Fıkhî Görüşleri %A İsmail Narin %T Fıkha Adanmış Bir Ömür: Abdulaziz Beki Hayatı, Eserleri ve Fıkhî Görüşleri %D 2016 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 6 %N 12 %R doi: 10.29029/busbed.328654 %U 10.29029/busbed.328654
ISNAD Narin, İsmail . "Fıkha Adanmış Bir Ömür: Abdulaziz Beki Hayatı, Eserleri ve Fıkhî Görüşleri". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 12 (Kasım 2016): 173-192 . https://doi.org/10.29029/busbed.328654
AMA Narin İ . Fıkha Adanmış Bir Ömür: Abdulaziz Beki Hayatı, Eserleri ve Fıkhî Görüşleri. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 6(12): 173-192.
Vancouver Narin İ . Fıkha Adanmış Bir Ömür: Abdulaziz Beki Hayatı, Eserleri ve Fıkhî Görüşleri. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 6(12): 173-192.
IEEE İ. Narin , "Fıkha Adanmış Bir Ömür: Abdulaziz Beki Hayatı, Eserleri ve Fıkhî Görüşleri", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 6, sayı. 12, ss. 173-192, Kas. 2016, doi:10.29029/busbed.328654