Yıl 2016, Cilt 6 , Sayı 11, Sayfalar 203 - 218 2016-04-15

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN’IN ŞİİRLERİNDE İNANÇ
Faith in the Poems of Abdulhak Hamid Tarhan

Mehmet GÜL [1]


Tanzimat edebiyatı şairlerinden olan Abdülhak Hâmid’in yaşadığı dönem, eğitim aldığı çevre, ve hayatındaki acı olaylar onun inancını şekillendirir. “Sahra” adlı eserinde tabiata yönelerek panteist ve taklidî bir inancın kapısını aralar. Hem Batı kültür havzasından gelen etkilenme ile hem de yakınlarının ölümünün etkisiyle Tanrı’ya karşı şüpheci ve isyankâr bir ruh haline bürünür. Kimi zaman varlığın mahiyeti hakkında felsefi sorgulamalarda bulunur. Bu sorgulamalarda şüphe ve teslimiyet baş başa gider. Agnostik bir düşünceye  kapıldığı zamanlar da olur. İnanç ile ilgili felsefi sorgulamaları çelişki ile iç içedir. Yaptığı bütün sorgulamalarda açmaza giren şair çoğu zaman Tanrı’nın sonsuz kudretine sığınarak teslimiyet göstermekten başka bir çare bulamaz.

Being one of the poets in Tanzimat Literature, Abdulhak Hamid’s religious perception was affected by the miserable events in his life, his educational experience and also the period of time in which he lived. In his book “Sahra”, his approach to the nature gives him a pantheistic and a kind of imitational (simulative) interval on faith. Because of the effects of western culture and the deaths of some people who are very close to him, he becomes sceptic and rebellious to God. He sometimes questions the true nature of the existence philosophically. Doubt and submission both go together during those questioning in his mind. Sometimes he can be seen agnostic at the times. His philosophical questionings can’t find any better solution for him expect from choosing the submission to the infinite omnipotence of God.

 • AKINCI, Gündüz. Abdülhak Hâmid Tarhan Hayatı Eserleri ve Sanatı, Ank. DTC Fakültesi, 1954.
 • ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ Refika, Abdülhak Hamid’in Eserlerinde Milli ve Felsefi Unsurlar, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2010.
 • AYDEMİR Mustafa, Tanzimat Dönemi Türk Şiirinde Ölüm Algısı, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/4 Spring 2013, ANKARA-TURKEY
 • BANARLI Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, İst. 1998.
 • BİLGEGİL Kaya, Abdülhak Hâmid’in Şiirlerinde Ledünnî Mes’elelerden Allah I, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1959.
 • BÖLÜKBAŞI, Rıza Tevfik, Abdülhak Hâmid ve Mülahazat-ı Felsefiyesi, İstanbul Üniversitesi Yay. 1984, İst.
 • EROL Kemal, Abdülhak Hâmid’in Eserlerinde Ölüm Tefekkürü ve Mezar Tasavvuru, Milli Eğitim, Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 168. Güz 2005.
 • KANTARCIOĞLU, Sevim, Edebiyat akımları Platon’dan Derrida’ya, Paradigma Yay. İst. 2009
 • KAPLAN Mehmet, Hâmid ve Annesi, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 1, İst. Dergâh Yay. 2004
 • ÖZTÜRK, Veysel, Türk Şiirinin Romantik Kökleri: Abdülhak Hâmid’in Şiirinde Romantik Öznellik, Boğaziçi Üniversitesi Doktora Tezi, 2010.
 • TANPINAR, Ahmet Hamdi, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 2003.
 • TURAN Ertuğrul R, Agon, Kökendeki Savaşın Öyküsü, DOĞU BATI, Sayı 48, Nisan 2009.
 • YILDIZ Ali, Tanzimat Sonrası Türk Şiirinde Tasavvuf, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/2 Spring 2010
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet GÜL (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2016

Bibtex @araştırma makalesi { busbed404178, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {203 - 218}, doi = {}, title = {ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN’IN ŞİİRLERİNDE İNANÇ}, key = {cite}, author = {Gül, Mehmet} }
APA Gül, M . (2016). ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN’IN ŞİİRLERİNDE İNANÇ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (11) , 203-218 . Retrieved from http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/29505/404178
MLA Gül, M . "ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN’IN ŞİİRLERİNDE İNANÇ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2016 ): 203-218 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/29505/404178>
Chicago Gül, M . "ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN’IN ŞİİRLERİNDE İNANÇ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2016 ): 203-218
RIS TY - JOUR T1 - ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN’IN ŞİİRLERİNDE İNANÇ AU - Mehmet Gül Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 218 VL - 6 IS - 11 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN’IN ŞİİRLERİNDE İNANÇ %A Mehmet Gül %T ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN’IN ŞİİRLERİNDE İNANÇ %D 2016 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 6 %N 11 %R %U
ISNAD Gül, Mehmet . "ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN’IN ŞİİRLERİNDE İNANÇ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 11 (Nisan 2016): 203-218 .
AMA Gül M . ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN’IN ŞİİRLERİNDE İNANÇ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 6(11): 203-218.
Vancouver Gül M . ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN’IN ŞİİRLERİNDE İNANÇ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 6(11): 203-218.
IEEE M. Gül , "ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN’IN ŞİİRLERİNDE İNANÇ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 6, sayı. 11, ss. 203-218, Nis. 2016