Yıl 2015, Cilt 5 , Sayı 9, Sayfalar 143 - 176 2015-04-15

YALIN ÜRETİM SİSTEMİNE GEÇİŞİN İŞLETME PERFORMANSINA OLAN KATKISI KAHRAMANMARAŞ’TA HAZIR GİYİM İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ
Measuring the Performance of Business Organizations Performing Lean Production System and a Practice from Kahramanmaras Province

İbrahim FIRAT [1] , Sümeyra CEYHAN [2]


Günümüz rekabet ortamında işletmeler için temel felsefe, müşteri talebine hızlı cevap vererek hem yüksek kalitede hem de düşük fiyatta ürünler sunmaktır. İşletmelerin bu felsefeyi gerçekleştirebilmeleri adına üretim faaliyetlerinde verimli ve rekabet edebilir olabilmeleri, bir takım doğru üretim faaliyetlerini gerektirmektedir. İşte tam bu noktada yalın üretim sistemi ön plana çıkmaktadır.

Bu çalışmada, yalın üretim sistemi teorik olarak açıklandıktan sonra uygulama kısmında Kahramanmaraş ilinde yalın üretim sistemini uygulayan bir tekstil firmasının yalın üretim ile birlikte elde ettiği başarı performansının ölçülmesi söz konusudur. Bu amaçla işletmenin üst ve orta düzey yöneticileriyle birebir mülakat ve gözlemler yapılarak, gerekli verilerin elde edilmesi için eski belge ve dokümanlardan yararlanılarak, gerekli görülen yer ve uygulamaların fotoğraf ve videoları alınarak veriler elde edilmiştir.

In today ’s competitive environment, basic philosophy for business organizations is to present products that are both economical and of good quality by meeting the demands of clients swiftly. Actualizing this philosophy requires a set of accurate production activities for business organization so that they can be productive and capable to compete in production activities. At this point, a lean production system comes to the prominence.

In this study, lean production system is explained as theoretical and then a measuring of a successful performance of a textile factory in Kahramanmaraş province which implements lean production system is presented. For this purpose, senior and mid-level executives of the factory have been interviewed, observated and general data required has been acquired from old and current documents. Besides, pictures of places andpractices have been taken atpoints considered necessary.

 • AHLSTROM, P., 1998. “Sequences In The Implementation of Lean Production”, European Management Journal, 16(3), ss.327.
 • AKÇAGÜN, E., 2006. “Hazır Giyim İşletmelerinde Yalın Üretim Tekniklerinin Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • ALUKAL, G., 2003. “Create a Lean, Mean Machiene”, Quality Progress, 36 (4), ss. 29-34.
 • BAGGALEY, B., 2007. “Creating A New Framework For Performance Measurement of Lean Systems”, ed. Stenzel, Joe, Lean Accounting Best Practices for Sustainable Integration, New Jersey.
 • CESUR, N., 2004. “İşletmelerde Yeni İlke; Yalın Üretim”, Verimlilik Dergisi, 28(1), ss.7-16.
 • ÇELİKÇAPA, F. O., 1995. Endüstri İşletmelerinde Üretim Yönetimi Teknikleri, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 395s.
 • DEMİRKIR, M.S., 2008. “Yalın Üretim ve Lastik Sektöründe Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • DETTY, R. B., ve YINGLING, J. C., 2000. Quantifying Benefits of Conversion to Lean Manufaturing With Discrete Event Simulation: A Case Study”, International Journal of Production Research, 38(2), ss.429-445.
 • EMRE, A., 1995. Tam Zamanında Üretim Sisteminin Ülkemizdeki Uygulamaları ve Sorunları, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, 87s.
 • EVANS, R. J., 1997. “Production / Operation Management”, Quality, Performance and Value, ss.46-97.
 • JAMBEKAR, A.B., 2000. “A Systems Thinking Perspective Of Maintenance, Operations,and Process Quality”, Journal of Quality in Maintenance Engineering,6 (2), ss.123-132.
 • KENNEDY, Frances A. ve BREWER, Peter C. (2006), “The Lean Enterprise and Traditional Accounting-Is The Honeymoon Over?”, The Journal of Corporate Accounting & Finance, 17(6), ss. 63-74.
 • KIRBAŞ, İ., 2006. “Yalın Üretim Tekniklerinin Etkinlik Düzeyinin Benzetim Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • LARAIA, A. C., MODDY, P. ve HALL, R. W., 1999. The Kaizen Blitz, 342s.
 • LYONNET, P., 1991. Maintenance Planning: Methods and Mathematics, Chapman&Hall
 • MASKELL, B. H. ve BAGGALEY, B., 2004. Practical Lean Accounting: A Proven System for Measuring and Managing the Lean Enterprise, Productivity Press, New York.
 • MIRELES, M. A., 2006. “The Implementation of Lean Thinking To The Blood Processing Industry”, Master Thesis, Spring.
 • OKUR, A. S., 1997. Yalın Üretim: 2000’li Yıllara Doğru Türkiye Sanayii İçin Yapılanma Modeli, Söz Yayın, İstanbul, 240s.
 • _______, 2005. Yalın Üretim, Söz Yayınları, İstanbul, 297s.
 • ÖZÇELİKEL, H., 1994. “Bir Personel Yöneticisinin Gözüyle Japon Yönetim Sistemleri”, Mess Eğitim Vakfı, İstanbul, 420s.
 • ŞAHİN, M. ve EREN, G., 1994. “İşletmelerde Sıfır Stokla Çalışma Sistemi (JIT)”, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dergisi, 2(1), ss.36-65.
 • THOMAS, A. K., 1997. After Lean Production, Prentice Hall, New Jersey, 368s.
 • TİKİCİ, M., ve AKSOY, A., 2006. “Toplam Kalite Yönetiminin Radikal Unsurlarından Birisi Olarak Yalın Yönetim”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 5(15), ss. 20-33.
 • ÜRETEN, S., 1998. Üretim / İşlemler Yönetimi, Planlama - Denetim Kararları, Karar Modelleri ve İyileştirme Yaklaşımları, Gazi Üniversitesi Yayını, Ankara, 522s.
 • VINCENTI, A., 2002. “Lean Machine”, Automotive Engineer, 27(1), ss. 58-59.
 • WILSON, L., 2010. How to Implement Lean Manufacturing, McGrawHill.
 • WOMACK, J.,, 1990. The Machine That Changed The World, Macmillan Publishing Company, Canada. 352s.
 • _________, 1992. “Lean Difference: Bulding a High Performance Enterprise”, Prism, ss.29-46.
 • WOMACK, J.P. ve JONES, D.T.,, 1996. Yalın Düşünce, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 379s.
 • WOMACK, J.P., JONES, D.T., ve ROOS, D., 1998. “Dünyayı Değiştiren Makine (Çeviri Otomotiv Sanayi Derneği)”, 1, Baskı, 317s.
 • YAMAK, O., 1998. “Kalite Odaklı Yönetim”, Sinerji Yayınları, İstanbul, 298s.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: İbrahim FIRAT (Sorumlu Yazar)

Yazar: Sümeyra CEYHAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2015

Bibtex @araştırma makalesi { busbed403078, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {143 - 176}, doi = {}, title = {YALIN ÜRETİM SİSTEMİNE GEÇİŞİN İŞLETME PERFORMANSINA OLAN KATKISI KAHRAMANMARAŞ’TA HAZIR GİYİM İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Fırat, İbrahim and Ceyhan, Sümeyra} }
APA Fırat, İ , Ceyhan, S . (2015). YALIN ÜRETİM SİSTEMİNE GEÇİŞİN İŞLETME PERFORMANSINA OLAN KATKISI KAHRAMANMARAŞ’TA HAZIR GİYİM İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (9) , 143-176 . Retrieved from http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/29507/403078
MLA Fırat, İ , Ceyhan, S . "YALIN ÜRETİM SİSTEMİNE GEÇİŞİN İŞLETME PERFORMANSINA OLAN KATKISI KAHRAMANMARAŞ’TA HAZIR GİYİM İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2015 ): 143-176 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/29507/403078>
Chicago Fırat, İ , Ceyhan, S . "YALIN ÜRETİM SİSTEMİNE GEÇİŞİN İŞLETME PERFORMANSINA OLAN KATKISI KAHRAMANMARAŞ’TA HAZIR GİYİM İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2015 ): 143-176
RIS TY - JOUR T1 - YALIN ÜRETİM SİSTEMİNE GEÇİŞİN İŞLETME PERFORMANSINA OLAN KATKISI KAHRAMANMARAŞ’TA HAZIR GİYİM İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ AU - İbrahim Fırat , Sümeyra Ceyhan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 176 VL - 5 IS - 9 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi YALIN ÜRETİM SİSTEMİNE GEÇİŞİN İŞLETME PERFORMANSINA OLAN KATKISI KAHRAMANMARAŞ’TA HAZIR GİYİM İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ %A İbrahim Fırat , Sümeyra Ceyhan %T YALIN ÜRETİM SİSTEMİNE GEÇİŞİN İŞLETME PERFORMANSINA OLAN KATKISI KAHRAMANMARAŞ’TA HAZIR GİYİM İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ %D 2015 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD Fırat, İbrahim , Ceyhan, Sümeyra . "YALIN ÜRETİM SİSTEMİNE GEÇİŞİN İŞLETME PERFORMANSINA OLAN KATKISI KAHRAMANMARAŞ’TA HAZIR GİYİM İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 9 (Nisan 2015): 143-176 .
AMA Fırat İ , Ceyhan S . YALIN ÜRETİM SİSTEMİNE GEÇİŞİN İŞLETME PERFORMANSINA OLAN KATKISI KAHRAMANMARAŞ’TA HAZIR GİYİM İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 5(9): 143-176.
Vancouver Fırat İ , Ceyhan S . YALIN ÜRETİM SİSTEMİNE GEÇİŞİN İŞLETME PERFORMANSINA OLAN KATKISI KAHRAMANMARAŞ’TA HAZIR GİYİM İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 5(9): 143-176.
IEEE İ. Fırat ve S. Ceyhan , "YALIN ÜRETİM SİSTEMİNE GEÇİŞİN İŞLETME PERFORMANSINA OLAN KATKISI KAHRAMANMARAŞ’TA HAZIR GİYİM İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 9, ss. 143-176, Nis. 2015