Yıl 2015, Cilt 5 , Sayı 9, Sayfalar 235 - 258 2015-04-15

POSTMODERN BİR ROMAN ÇÖZÜMLEMESİ: İHSAN OKTAY ANAR’IN SUSKUNLAR’I
The Analysis of a Postmodern Novel: İhsan Oktay Anar’s Taciturns

Yusuf AYDOĞDU [1]


Türk edebiyatında, 1980 ’lerden sonra kendisini fazlasıyla hissettirmeye başlayan postmodernizm akımının, doksanlardan sonraki en renkli ve en güçlü yazarlarından birisi olarak karşımıza çıkan Ihsan Oktay Anar, ilk romanı Puslu Kıtalar Atlası ’ndan (1995) itibaren kaleme aldığı her romanı ile edebiyat dünyamızın en çok ses getiren ve en ilgi çekici yazarlarından birisi olmuştur. Romanlarında genellikle tarihî, dinî, felsefî, mitolojik unsurları postmodern bir söylemle zenginleştirerek okura sunan yazar, oluşturduğu bu farklı ve renkli anlatım tarzını Suskunlar (2007) romanı ile bir adım daha ileriye götürmüştür.

Bu çalışma, İhsan Oktay Anar ’ın Suskunlar romanına, romandaki kurgulama yöntemlerine, karakterlere, anlatım biçimlerine, dil-üsluba odaklanarak oluşturulmuştur. Çalışmada, ayrıca romanda yer alan postmodern unsurlar tespit edilmiş ve bu unsurlara değinilmiştir. Bu çalışmanın amacı, İ. O. Anar’ınSuskunlar romanını postmodernizm odaklı, okur merkezli bir bakış açısıyla çeşitli yönlerden incelemektir.

İhsan Oktay Anar, who is one of the most attractive and powerful authors of Postmodernism movement that has begun to be more effective since 1980’s in Turkish literature, has become one of the most influential and attractive authors thanks to all of his novelsincluding his first one named The Atlas OfMisty Continents(1995). The author generally presents historical, religious, philosophical and mythological elements enriched by a postmodern discourse to his readers, and he advanced this colorful and different style in his novel Taciturns(2007). This paper is based on İhsanOktayAnar ’s novel named Taciturns, the methods of construction, characters, wording and language style in this novel. In this study, postmodern elements are also found and touched on. The aim of this study is to analyzeİ O. Anar’sTaciturnsnovel with a reader focused approach and in aspect of postmodernism.

 • ANAR, İ. O. (2010). Suskunlar, İletişim Yayınları, İstanbul
 • AYDIN, M. (2008). Postmodernizm ve Eleştirisi, Hece Yayınları ModernizmdenPostmodernizme Özel Sayısı, Ankara: Yıl:12, Sayı:138
 • AYTAÇ, G. (2012). Çağdaş Türk Romanı, Doğu-Batı Yayınları, İstanbul
 • BEST S. & KELLNER D. (2011). Postmodern Teori (Eleştirel Soruşturmalar), Ayrıntı Yayınları, İstanbul
 • ÇETİŞLİ, İ. (2009), Batı Edebiyatında Edebi Akımlar, Ankara: Akçağ Yayınları, S.154-155
 • ECEVİT, Y. (2012)Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İletişim Yayınları, İstanbul
 • EMRE, İ. (2006). Postmodernizm ve Edebiyat, Ankara: Anı Yayınları
 • GÜNDÜZ, O. (2009).İhsan Oktay Anar’ın Kurgu Dünyası, Vizyon Yayınevi, Ankara
 • KARACA, A. (2008).Suskunlar’ın Sıkı Öyküsü, Kitaplık Dergisi, Ocak, 2008 Sayı: 112, s. 99-106
 • KOÇAKOĞLU, A. (2010). Yerli Bir Postmodern İhsan Oktay Anar, Palet Yayınları
 • PARLA, J. (2008).Don Kişot’tan Günümüze Roman, İletişim Yayınları, İstanbul
 • SAKALLI, F (2011), Tutunamayanların Hikâyeleri, Korkuyu Beklerken, TurkishStudies, Volume 6/1, Winter, 2011, p. 171131725, Turkey
 • TOKİZ, O. (2011). 2000 Sonrası Türk Romanında Tasavvuf Söylem, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tez, Fırat Üniv. Sosyal Bil. Enst. Türk Dili ve Edebiyatı, A.B.D. Elazığ
 • ÜNER, A. M. (2010)Metinler ve Metinler Arası Okuma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 13 Sayı 23 Haziran 2010 ss.196-206, Balıkesir
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yusuf AYDOĞDU (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2015

Bibtex @araştırma makalesi { busbed403082, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {235 - 258}, doi = {}, title = {POSTMODERN BİR ROMAN ÇÖZÜMLEMESİ: İHSAN OKTAY ANAR’IN SUSKUNLAR’I}, key = {cite}, author = {Aydoğdu, Yusuf} }
APA Aydoğdu, Y . (2015). POSTMODERN BİR ROMAN ÇÖZÜMLEMESİ: İHSAN OKTAY ANAR’IN SUSKUNLAR’I . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (9) , 235-258 . Retrieved from http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/29507/403082
MLA Aydoğdu, Y . "POSTMODERN BİR ROMAN ÇÖZÜMLEMESİ: İHSAN OKTAY ANAR’IN SUSKUNLAR’I" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2015 ): 235-258 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/29507/403082>
Chicago Aydoğdu, Y . "POSTMODERN BİR ROMAN ÇÖZÜMLEMESİ: İHSAN OKTAY ANAR’IN SUSKUNLAR’I". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2015 ): 235-258
RIS TY - JOUR T1 - POSTMODERN BİR ROMAN ÇÖZÜMLEMESİ: İHSAN OKTAY ANAR’IN SUSKUNLAR’I AU - Yusuf Aydoğdu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 235 EP - 258 VL - 5 IS - 9 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi POSTMODERN BİR ROMAN ÇÖZÜMLEMESİ: İHSAN OKTAY ANAR’IN SUSKUNLAR’I %A Yusuf Aydoğdu %T POSTMODERN BİR ROMAN ÇÖZÜMLEMESİ: İHSAN OKTAY ANAR’IN SUSKUNLAR’I %D 2015 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD Aydoğdu, Yusuf . "POSTMODERN BİR ROMAN ÇÖZÜMLEMESİ: İHSAN OKTAY ANAR’IN SUSKUNLAR’I". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 9 (Nisan 2015): 235-258 .
AMA Aydoğdu Y . POSTMODERN BİR ROMAN ÇÖZÜMLEMESİ: İHSAN OKTAY ANAR’IN SUSKUNLAR’I. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 5(9): 235-258.
Vancouver Aydoğdu Y . POSTMODERN BİR ROMAN ÇÖZÜMLEMESİ: İHSAN OKTAY ANAR’IN SUSKUNLAR’I. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 5(9): 235-258.
IEEE Y. Aydoğdu , "POSTMODERN BİR ROMAN ÇÖZÜMLEMESİ: İHSAN OKTAY ANAR’IN SUSKUNLAR’I", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 9, ss. 235-258, Nis. 2015